På kryss og tvers av Bergen sør ble det stemt mandag. Her er resultatene i hver valgkrets.

NB! De kretsvise resultatene viser bare stemmer avgitt på valgdagen.