fanaposten.no

Vil lage sandstrand ved Nordåsvatnet

Planene for nytt ro- og padleanlegg ved Fana roklubb inneholder også ny sandstrand. Se skissene.

Nyheter · Publisert 14:55, 16 sep 2015

Ro- og padleanlegget ved Fana roklubb ligger inne i kommunens idrettsplan (2010-2019) , og målet er å oppføre et anlegg som tilfredsstiller kravene til NM, norgescupregattaer og andre større idrettsarrangementer. 

I dag er det ingen andre anlegg i bergensområdet som tilfredsstiller disse kravene. I årevis har Bergen kommune, etter påtrykk fra blant annet ro- og padlemiljøet i Fana, jobbet med planer for et stort vannsportanlegg. Nå er planene klare for offentlig høring.

Som illustrasjonen viser, legger planen opp til nye fyllinger i strandsonen for å skape nye friområder og turveier langs sjøen, i tillegg til selve roanlegget.

- Det er et mål å gjøre et bynært strandområde mer attraktivt for rekreasjon. Planen legger også til rette for å utvide gang- og sykkelvegen langs Straumeveien til separate løsninger for gående og syklende, samt forbedringer av forholdene på busslommer, skriver plankonsulent Asplan Viak i beskrivelsen av planen.

Se dokumenter og illustrasjoner her.

Vil bøte på Straumevegen

Ifølge planbeskrivelsen er det et mål å skape en ny strandsone som løfter de estetiske kvalitetene i området. Målet er at de negative konsekvensene byggingen av Straumevegen i sin tid førte med seg, skal bli redusert.

Eller som Asplan Viak selv beskriver det: "Nytt landskap formes med myke, organiske landskapsformer som skaper fin kontrast til den eksisterende sjølinjen."

Arkitektene ønsker en variert strandlinje med ulike odder og bukter gir rom for ulik bruk. Trær langs turveien skal gi ulike romlige opplevelser, og det skal varieres mellom åpent og lukket.

Selve idrettsanlegget vil bestå av nytt badeanlegg med åtte regattabaner for roing. Dette blir 109 meter bredt og 2000 meter langt. Så blir det ni regattabaner for padling med en bredde på 81 meter.

Lengs nord er det planlagt bygget et måltårn med serkretariat og dommerrom, samt tribuner ved mållinjen til ro- og padlebanene. Et annet viktig bygg er et nytt lagerbygg for båter.

Ligger på høring

Vannsportanlegget har vært prioritert av byrådet, og det er tidligere satt av fem millioner til selve planleggingen. I budsjettet er det bevilget ca. 1,5 millioner til å fortsette arbeidet. 

- Disse bevilgningene går til selve baneanlegget, alt som skal være ute i vannet. Dette gjør vi etter dialog med romiljøet, som har gitt tilbakemelding på at de ønsker dette på plass først, sier idrettsbyråd Helge Stormoen (Frp).

- Samtidig er det viktig at vi kommer videre med resten av anlegget: Byggene på land, tribune, måltårn og ikke minst å få opparbeidet badeplass og friområde sydover langs Straumevegen. Dette er et viktig byutviklingsprosjekt som vil gi mange flere tilgang til sjøen, sier Stormoen.

Foreløpig er det ikke avklart hvordan disse delene av prosjektet skal kunne realiseres, men Stormoen har en plan:

- Det er et sterkt ønske fra romiljøet om å komme i gang med bygnigngene. Samtidig er de klar over kommunens økonomiske situasjon. Tilbakemeldingen derfra er at de har egne ressurser som kan være villige til å oppføre byggene. Da kan det være aktuelt at kommunen inngår en leieavtale. På den måten slipper kommunen investeringen, men må selvfølgelig betale en leiesum, sier han.

- Du sitter ikke som byråd veldig mye lenger. Tror du prosjektet blir videreført likevel?

- Det er et godt spørsmål, og det er ikke helt enkelt å svare på. Men ja, jeg tror jo det,  sier han.

LES FLERE: NYHETER

NYE BYGG: Nytt lagringsbygg for båter og måltårn er inne i planen. Foreløpig er finansieringen uklar. Foto: Asplan Viak

– Pål har kontroll, Pål har kontroll

Pål Haugen Lillefosse gikk høyt over 5,65 i andre forsøk og gikk lett videre til lørdagens finale, til stor jubel i Fana Arena. Værmeldingen for...

Økonomen Arne (26) starter kirke i Fana

Arne Meier (26) flyttet for noen år siden til Bergen for å studere økonomi. På søndag starter han sammen med andre, en ny kirke i Fana. – Vi har...

Thairestaurant konkurs: – Begi seg ut på nye ting

Takeaway-restauranten på Paradis har etter åtte år gått konkurs: – Skylder 250.000 kroner.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten