fanaposten.no

Vil ha bybane til Flesland i 2015

– Sikrer vi økt statlig finansiering, kan vi bygge bybanen til Lagunen i 2012/13 og videre til Flesland i 2015/16, mener byråd for byutvikling Lisbeth Iversen (KrF).

Nyheter · Publisert 10:39, 11 sep 2009

– Arbeidet med bybanen går så det koster. Vi har regulert bybane til Lagunen og holder på med reguleringsarbeidet videre mot Flesland. Det pågår også traséanalyser mot NHH og Åsane. Hvis alle løfter i flokk og vi sikrer økte statlige finansieringer kan vi ha bybanen fremme på Flesland i 2015/2016. Dette er Bergen klar for, sier Iversen til Fanaposten.

Hun utfordrer samtlige stortingspolitikere til å stille seg bak arbeidet med å få bybanen bygget ut så fort som hun nå skisserer. Hun utfordrer også forsvarsminister og kandidat til tittelen «bybanens mor», Anne-Grete Strøm-Erichsen, til å konkretisere sin støtte til bybanen.

– I partipogrammet for kommende stortingsperiode står det ikke noe utover at Arbeiderpartiet vil støtte bybaneløsninger. Det er ikke spesielt overbevisende, sier Iversen.

Strøm-Erichsen holdt frem bybanen som sin viktigste hjertesak i et valgkampintervju med BA onsdag. Det fikk Iversen til å formulere følgende spørmsål til henne:

– Hvilke statlige bidrag ønsker hun å gå inn for? Det er manglende statlige bidrag som hindrer mer bybane i Bergen, ikke mangel på lokale planer og visjoner. Får vi nok statlige bidrag kan vi bygge bybane i rekordfart, sier Iversen.

Bergens ansvar

Anne-Grete Strøm-Erichsen er glad for meldingen fra Lisbeth Iversen om at Bergen er klar til å bygge bybane raskt.

– Men det er Bergen kommune som må gjøre vedtak om videreføring av bybanen. Det har de foreløpig ikke gjort. Først må de gjøre et vedtak, så må de komme frem med en finansieringsplan. Gjør de det så skal jeg jobbe hardt for de statlige bevilgningene, sier hun til Fanaposten.

Anne-Grete Strøm-Erichsen har vært en av de viktigste forkjemperne for bybanen som bypolitiker i Bergen, og mener at byen ikke vil få full effekt av prosjektet før den når frem til Flesland.

– Det kan godt være at det er mulig å få dette til i det tempoet hun skisserer, men det er Lisbeth Iversen og byrådet i Bergen som selv må være pådriverne. Staten kan ikke være i forkant av lokale vedtak. Bergen må få gjort vedtak når det gjelder trasevalg og finansiering. Først da kan vi gå i nærmere dialog, sier Strøm-Erichsen.

Kun festtaler

Med dagens finansiering av bybaneutbyggingen vil ikke bybanen mellom Lagunen og Flesland være klar før tidligst 2025.

– Alle partier, utenom FrP, snakker vakkert om bybane i valgkampen, men regjeringen vet ikke hvor de skal ta penger fra for å finansiere den videre utbyggingen, sier en annen av «bybanens mødre», Gunn-Vivian Eide (V).

I sitt alternative forslag til Nasjonal Transportplan har Venstre satt av 10 milliarder kroner mer i belønningsmidler for kollektivtrafikk enn dagens rødgrønne regjering. Dette vil gi ca 200 millioner kroner mer til bybanebygging i året, eller 2 milliarder over en 10 års periode. I tillegg ønsker Venstre å øke bompengene med gjennomsnittlig 100 millioner kr pr år. Dette vil gi 1 milliard kr ekstra over en 10 års periode. Bompengeøkningen tilsvarer cirka to kroner per passering.

– Den rødgrønne regjeringen holder kun festtaler om bybanen, mens jeg mener at vi i Venstre har troverdighet når vi snakker om bybanen. Bybanen ble vedtatt med Torhild Skogsholm som samferdselsminister, og vi jobbet frem Midtun-Hop og bybanen da Venstre satt i posisjon i Bergen. Jeg mener at et regjeringsskifte vil være gunstig for bybanens fremdrift fra Lagunen mot Flesland. Jeg er alvorlig bekymret for bybanen om den rødgrønne regjeringen fortsetter, sier Gunn-Vivian Eide til Fanaposten.

– Den rødgrønne regjering ikke har satt av en eneste krone til videre utbygging av Bybanen. De blågule i Bergen bystyre og Hordaland fylkesting er også livredde for å øke bompengene, og har derfor parkert Bybanen på Lagunen frem til 2025 ved å fryse bompengesatsene frem til den tid. Samtidig forteller Marit Warncke i Bergen Næringsråd at et stort flertall av hennes medlemmer er villig til å betale mer i bompenger for å få gjennomført viktige samferdselsprosjekt, og at Bergen Næringsråd prioriterer videreføring av Bybanen til Flesland og videre til de andre bydelene. Heldigvis har vi et næringsliv i byen som er langs mer dynamiske enn det blågule flertallet i Bergen og Hordaland, sier Eide.

– Venstre har i sitt alternativ til NTP satt av 10 milliarder kroner mer i belønningsmidler for kollektivtrafikk enn dagens rødgrønne regjering. Det vil gi Bergen minst 260 millioner per år, mot dagens bevilgning på 40 millioner. Våre tall baserer seg på at Bergen bruker 200 mill kr i året av disse til ekstra bybaneutbygging, det vil si til sammen 2 milliarder i løpet av 10 år, sier Gunn-Vivian Eide. I 2008 kom det inn cirka 380 millioner i bompenger i Bergen, av dette går ca 35 millioner til administrering.

– Det vil si at det i alle fall er 350 millioner tilgjengelig til Bergensprogrammet med dagens takster, men disse midlene er allerede disponert til tiltakene i Bergensprogrammet, for bybanen sin del betyr det kun ferdigstilling frem til Lagunen. Venstres tall baserer seg på gjennomsnittlig 100 mill kr økte bompengeinntekter pr år ved å øke gjennomsnittlig takst per passering fra dagens ca 7,40 kr til 9,50 kr pr passering. Det vil si til sammen ca 1 milliard i løpet av 10 år. Dersom det er politisk vilje til å øke bompengene ytterligere og/eller innføre køprising, vil det være mulig å få til en enda raskere utbygging, sier Eide.

Buss mot bil i Grimesvingene

En buss og en personbil har kollidert i Grimesvingene. En person lettere skadet.

Disse bedriftene vil hun ha vekk fra Rådalen

Flere Rådalen-bedrifter ligger på en tomt eid av Stend VGS. Området er egentlig tiltenkt landbruk.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten