fanaposten.no

– Vi har stor etterspørsel fra de kommunale sykehjemmene i søndre bydeler, og ønsker derfor å rekruttere helsefagarbeidere som bor i Fana og Ytrebygda, sier avdelingsleder Kristian Næss Larsen. Foto: Ståle Melhus

Vikarer fra Fana er mangelvare: Nå vil Kristian gi fem fast stilling

Kommunens eget vikarbyrå vil ansette opp til fem helsefagarbeidere i full stilling fra Fana og Ytrebygda før jul.

Nyheter · Publisert 12:00, 26 okt 2019

Bergen kommunes Bemanningstjenester er kommunens eget vikarbyrå. De rekrutterer og formidler fagarbeidere i barne- og ungdomsarbeiderfaget til kommunale barnehager, samt helsefagarbeidere til kommunale sykehjem.

Nå skal de rekruttere fagarbeidere innen begge sektorene i Fana og Ytrebygda bydeler.

– Vi har mange tjenestesteder i Fana og Ytrebygda, men vi har få ansatte fra bydelene. Det ønsker vi å gjøre noe med, sier Kristian Næss Larsen som er avdelingsleder i Bemanningstjenester.

Full stilling

I første omgang er det helsefagarbeidere som skal rekrutteres, og stillingene vil bli lyst ut i nær fremtid.

– Vi har stor etterspørsel fra de kommunale sykehjemmene i søndre bydeler, og ønsker derfor å rekruttere helsefagarbeidere som bor i Fana og Ytrebygda. Nærhet til tjenestestedet er en fordel både for tjenestestedene og for de ansatte, sier Næss Larsen.

De som ansettes som vikarer får full stilling og full lønn.

– Vi tilbyr 100 prosent stilling med fast lønn fra dag én. De som ansettes får også en fast årsturnus som de kan være med å planlegge selv. Den største forskjellen fra å ha fast jobb på et sykehjem, er at arbeidsstedet vil variere, selv om noen også får langtidsoppdrag, sier Kristian Næss Larsen.

Høye ambisjoner

Bergen kommunes Bemanningstjenester ble etablert i sin nåværende form i august i fjor. Virksomheten har tidligere eksistert under navnet Vikarservice, og hadde da mye ringevikarer til barnehagene.

– Vi er i en prosess med å bygge oss større i Bergen kommune. Per i dag har vi 16 barne- og ungdomsarbeidere og 11 helsefagarbeidere. I tillegg har vi nærmere 130 ringevikarer som tar oppdrag i kommunale barnehager. Målsettingen er å ha 20 fast ansatte innen hver profesjon innen juletider i år. Det er et høyt ambisjonsnivå, men vi mener det er realistisk. Vi får se neste år om vi må utvide ytterligere. Vi har et nytt byråd på gang, og det betyr også nye budsjetter, og vi vet derfor ikke hvilke rammer vi må forholde oss til neste år, forteller Næss Larsen.

Stort behov

Behovet for vikarer på de kommunale sykehjemmene og barnehagene er stort.

– Jeg kan ikke tallfeste behovet nøyaktig, men det er mange sykehjem og barnehager i Bergen kommune, og alle steder er det sykefravær, ferie og permisjoner som skal dekkes opp.

– Sparer kommunen noe på å ha egen bemanningstjeneste?

– Vi ønsker i alle fall å gjøre det mer effektivt for lederne på tjenestestedene. De melder sine behov til oss, så ordner vi vikar. Vi ønsker også at våre tjenester skal bidra til økt kvalitet på de tjenestene som tilbys enten i barnehager eller på sykehjem. Vi tilbyr en kontinuitet ved å sende den samme vikaren til tjenestestedene, sier han.

Ivaretar vikarene

Bergen kommunes Bemanningstjenester holder også to fagdager i året som en del av turnusen.

– Vi legger vekt på å ha faglig kompetente vikarer. De skal ha fagbrev. Fagdagene brukes til kurs og opplæring, slik at den faglige oppfølgingen av de ansatte blir ivaretatt. Vi har også egen rådgiver som følger opp våre vikarer i tillegg til meg som leder. Det er viktig at de føler seg ivaretatt og blir sett, også når de jobber som vikarer, sier Næss Larsen.

Han fremhever også at det kan være en fordel å høste mye erfaring ved å jobbe flere steder.

– De som jobber innen helse hos oss får bred klinisk erfaring. Det er kompetansebyggende i seg selv, og gjør dem mer attraktive på sikt. Den store gulroten er jo at vi tilbyr 100 prosent stilling med fast lønn, noe som gir en personlig økonomisk trygghet. Mange som har vikarstilling, bruker mye tid på å shoppe ekstravakter for å få hel stilling. Det slipper det altså her. I tillegg får de være med på å planlegge årsturnusen sin, noe som kan være en fordel for småbarnsforeldre eller foreldre med delt omsorg for barn, sier Næss Larsen.

For noen kan det kanskje være skummelt å måtte jobbe flere steder, med nye kolleger og brukere til stadighet. De som søker må våge å utfordre komfortsonene sine på dette feltet, sier avdelingslederen.

– Vår erfaring er at de som jobber hos oss trives godt med denne ordningen, sier Næss Larsen.

Penger fra krisepakke kan redde Kode

Regjeringens siste krisepakke gjør at Kode og Troldhaugen får 12 millioner kjærkomne kroner.

Røykutvikling i næringsbygg på Kokstad

Brannvesenet rykket ut til Kokstaddalen i natt.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten