fanaposten.no

- Vi har ikke blitt noe klokere

Godt over hundre mennesker var møtt frem til informasjonsmøte om den planlagte Rådalen Miljøpark. - Vi er like kloke etter dette informasjonsmøtet, var budskapet fra de fremmøtte.

Nyheter · Publisert 00:12, 5 sep 2017

BIR, Ragn-Sells, NCC Roads, Fana Stein og Gjenvinning og Bergen kommune er tiltakshavere for den nye reguleringsplanen som de kaller Rådalen miljøpark. Mandag kveld inviterte konsulenten Multiconsult til et informasjonsmøte på Skeie skole.

Godt over hundre mennesker var møtt frem i amfiet i skolen, og Solveig Renslo fra Multiconsult informerte om hvem tiltakshaverne er, og litt om forhistorien til området.

Allerede tidlig var det klart at stemningen var ganske amper.

- Vi som har bodd her i årevis er alle kjent med nærmiljøet vårt, så det er bedre at dere informerer hva dere har tenkt å gjøre her, var beskjeden til Renslo.

Alternative planer

Det har blitt arrangert et planverksted hvor alle virksomheter som i dag har tilhold inne på planområdet har deltatt.

- Vi har hatt et planverksted hvor det ble diskutert noen forslag til hva som kan gjøres. Der var virksomhetene i området, idrettslag og skytterlaget med. Vi har tre alternative forslag. Alternativ en er det som innebærer minst utbygging, og planområdet grenser mot idrettsparken. Alternativ to omfatter også idrettsparken, og en flytting av parken over veien bort til der LNF-området og steinfjellet i dag ligger. Alternativ tre innebærer at idrettsparken spares, og vi flytter noe av de planlagte utbyggingsområdene bort til LNF-området, fortalte Renslo.

Fra salen kom det spørsmål om tiltakshaverne ikke hadde et null-alternativ å presentere.

- Et nullalternativ innebærer at det ikke blir noen forandringer i området, og en konsekvensutredning vil ta utgangspunkt i dette, sa Renslo.

Flere reagerte på at området som i dag er mottak for stein fra Svegatjørn Rådal-tunnelen, inngikk i planene for miljøparken. En av forutsetningene for å ta i bruk området til steindeponi var at det skulle tilbakeføres til LNF-område.

- Av og til er det slik at det kommer nye planer som setter gamle planer til side, sa Renslo, og høstet buing fra salen.

- Behøver mer plass

Publikum var opptatt av hvilke planer tiltakshaverne har for reguleringsplanen, og direktør i Bir, Ingrid Hitland forklarte.

- Utgangspunktet for planarbeidet er at virksomhetene har behov for mer plass på sikt. For Bir sin del vil vi få krav om å drive CO2-fangst fra forbrenningsanlegget. Da trenger vi tomteareal til å bygge et slikt anlegg. I tillegg vet vi at det vil komme strengere krav til sortering av husholdningsavfall. Dette må skje innendørs, og da trenger vi plass til å bygge en slik hall. De andre virksomhetene har også sine behov, og derfor har vi begynt å se på mulighetene for å sikre oss nødvendig areale for å dekke våre fremtidige behov, sa Ingrid Hitland.

Fra salen ble de påpekt at det er merkelig at aktørene ikke var på banen når Jernbaneverket ønsket å bygge ny godsterminal på området.

- Dere hadde vel ikke mindre behov for plass den gang, men så fort godsterminalen ble skrinlagt kommer dere og har et stort behov for å sikre dere mer plass.

- Vi leverte alle våre høringsuttalelser til Jernbaneverkets planer, og vi var ikke nødvendigvis for bygging av en godsterminal, sa Hitland.

Utsatt høringsfrist

Høringsfristen til det nye planforslaget var før mandagens møte satt til 15. september. Etter innlegg fra salen om at dette var alt for kort tid til å komme med høringsuttalelser, ble fristen flyttet til 29. september.

Les mer om møtet i Fanapostens fredagsutgave.

Norge møter Nederland i lagtempo-semifinalen

Sindre Henriksen tar på seg skylden for at Norge ikke klarte å vinne kvartfinalen i lagtempo.

Sier ja til 49 leiligheter

Kommunen har gitt rammetillatelse til å bygge 49 leiligheter i Eikåsen på Paradis, mot at utbygger tar vare på to eiketrær.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten