fanaposten.no

– Vi skal fjerne deler av eksisterende natursteinsmur på Paradisstranden som buler ut, masseutskifte og sette opp ny mur, sier byggeleder Bente Bjotveit i Statens vegvesen. Foto: Statens vegvesen

Vegarbeid på Sjølinjen skaper lange køer

Statens vegvegen utbedrer natursteinsmur på E39 Paradisstranden. Dette får konsekvenser for trafikken i 5-6 uker fremover.

Nyheter · Publisert 17:00, 6 mar 2023

Statens vegvesen jobber på E39 Paradisstranden i 5-6 uker fremover, og dette vil få konsekvenser for trafikkavviklingen.

– Vi skal fjerne deler av eksisterende natursteinsmur som buler ut, masseutskifte og sette opp ny mur, sier byggeleder Bente Bjotveit i Statens vegvesen i en pressemelding.

Anbefaler omkjøring

Arbeidet startet mandag morgen, og skal pågå i fem-seks uker. Arbeidet utføres primært på dag mellom klokken 07.00 – 22.00, men arbeidets kompleksitet gjør at også nattarbeid kan bli aktuelt.

Trafikksikkerhet er viktig også for de som arbeider på vegen, og vegvesenet må derfor innsnevre vegen til ett kjørefelt mens deres entreprenør gjør jobben.

I morgenrushet mandag var det køer som strakte seg opp til Hops-krysset, og køen forplantet seg også inn i Troldhaugvegen.

Statens vegvesen skilter omkjøring, og anbefaler rv. 580 Flyplassveien eller fv .557 Knappetunnelen som alternative fremkomstveger.

– Vi gjør det for trafikantene

Statens vegvesen har forståelse for at vegarbeid kan være krevende for trafikantene, men da er det viktig å minne om at vi gjør det nettopp for dem, for at vegen skal være trygg og fremkommelig også i morgen, legger Bjotveit til.

– Drift er å holde vegen åpen i dag, vedlikehold er å sørge for at vi klarer det i morgen. Vi inspiserer våre vegobjekter slik at vi til enhver tid har oversikt over tilstanden, noe som gjør at vi kan gjøre rett tiltak til rett tid. En mur som buler ut, kan utgjøre en fare for trafikantene, og vi må derfor gjøre dette arbeidet – med de konsekvensene det medfører undervegs. Vi har forståelse for at vegarbeid kan oppleves krevende for trafikantene, spesielt på en høytrafikkert strekning som dette, sier hun.

Paradisstranden har en gjennomsnittlig døgntrafikk på 38.972. Det er dette som kalles årsdøgntrafikk (ÅDT). Av dette er ni prosent, eller 3507, lange kjøretøy (tungtrafikk).

Stenger gang- og sykkelveg

Arbeidet får konsekvens også for myke trafikanter.

Gang- og sykkelvegen blir stengt i perioden arbeidet pågår. Vi anbefaler Allebakken og Ny-Paradis som alternativ rute.

– Gang- og sykkelvegen må vi stenge på grunn av sikkerheten under arbeidene. Den er mye brukt, og vi beklager de midlertidige ulempene dette får også for de myke trafikantene, legger Bjotveit til.

Vedtok å bygge boliger for rusavhengige

Onsdag vedtok bystyret i Bergen at det skal bygges seks leiligheter for rusavhengige i Steinsvikkroken.

Brannvesenets nye superverktøy var avgjørende på Kokstad

Natt til lørdag brøt det ut brann i et industribygg på Kokstadflaten. Mye røyk gjorde slukkearbeidet vanskelig. Da kom de spesialbygde robotene godt...

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten