fanaposten.no

Bilde fra flommen i Utvik i 2017. Foto: Tord Bruland. Foto: Synne Storvik, Kartverket

Værvarsel neste 80 år: Mer ekstremnedbør

Kommunene må tilpasse seg mer kraftig nedbør og økte problem med overvann. Flere stedre vil det bli skred, og havet vil stige, advarer klimaforskere.

Nyheter · Publisert 15:38, 31 jan 2019

Hvilke deler av landet som vil få størst problem, er vanskelig å si, ifølge professor i meteorologi ved Bjerknessenteret, Asgeir Sorteberg.

– Det kommer an på hvilke risiko en ser på. Men det ser ut som Vestlandet rammes hardest hvis en ser på forandring i nedbørsflom og ras, sier Sorteberg, og viser til scenarioer utviklet av Norsk Klimaservicesenter.

Han venter flere nedbørsrekorder fremover.

– Med varmere klima blir det mer tilgjengelig fukt i luften og sannsynligheten for ekstrem nedbør vil øke, sier han.

Les også: I 2090 vil Milde Båtlag stå under vann.

Kommuner bør sikre seg med flomsikring, som å lede overvann inn i naturlige våtmarksområder, et tjern eller rundt boligområder. Kommuner kan også bremse vannet høyt oppe i nedbørsområdet gjennom å lage dammer og magasiner over der hvor det er boliger, sier han.

Sammenliknet med andre land vil endringene i Norge være relativt store i form av temperatur og nedbørsendringer.

– Men effektene av endringene er relativt små i forhold til andre land. Som et rikt og velorganisert land er vi godt rustet mot forandringene som skjer hos oss, sier Asgeir Sorteberg ved Geofysisk Institutt og Bjerknessenteret ved Universitetet i Bergen.

I hvor stor grad vi er rustet mot forandringer som skyldes klimaforandringer andre steder i verden er lite kartlagt.

– Som et lite land med en åpen økonomi er vi påvirket av internasjonale forandringer. For eksempel priser og tilgang på matvarer, håndtering av klimaflyktninger og mindre etterspørsel etter norske eksportvarer som olje og gass, sier han.

Denne artikkelen er en del av ein artikkelserie om lokal klimarisiko og løsninger på klimaproblema. Framtida.no samarbeider med lokalaviser over hele landet, Landslaget for lokalaviser, ABC Nyheter og Energi og Klima om prosjektet frem mot lokalvalget i september. Artikkelserien er støttet av av Fritt Ord. Tips oss gjerne på tips@fanaposten.no

Klimaprofil for Hordaland

Nedbør og flom: Det er ventet vesentlig økning i episoder med kraftig nedbør, både i intensitet og forekomst. Dette vil gi mer overvann. Det er ventet flere og større regnflommer.

Stormflo: Som følge av havstigning er det ventet økning i stormflonivå.

Skred: Faren for jord, flom og sørpeskred øker som følge av økte nedbørsmengder. Med et varmere og våtere klima vil snøgrensen bli

Nedbør og flaum: det er venta vesentleg auke i episodar med kraftig nedbør både i intensitet og førekomst. Dette vil også føre til meir overvatn. Det er venta fleire og større regnflaumar.

Stormflo: som følgje av havnivåstiging er det venta auke i stormflonivåa. Skred: faren for for jord-, flaum- og sørpeskred aukar som følgje av auka nedbørmengder. Med eit varmare og våtare klima vil snøgr ensa bli høgre, og regn vil oftare falle på snødekt underlag. Dette kan redusere faren for tørrsnøskred, og auke faren for våtsnøskred i skredutsette område. Det er ikkje venta at klimaendringane vil auke faren for fjellskred vesentleg.

Høyre leverer ikke på klima

Knut Vindenes og Jana Midelfart Hoff skriver i Fanaposten 5. juli at Høyre tar kampen mot Co2-utslippene og klimaendringene. Dette stemmer ikke. I...

Verdens beste dyrevelferd?

«Nyt Norge!» står det så forlokkende på skinke og svinekoteletter i butikken. Per i dag er dette tomme ord, mer egnet til å provosere enn å gi...

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten