fanaposten.no

– Utbyggere strekker strikken på Paradis

De slet med å selge boliger i det nye prosjektet på Paradis. Dermed økte de antall leiligheter fra 31 til 49.

Nyheter · Publisert 20:00, 12 nov 2017

Nylig mottok naboene i Eikåsen et nabovarsel om at det kommer 49 boenheter i den planlagte blokken i bunnen av Birkelundsbakken, rett ved Fana brannstasjon.

Strekker strikken

Naboene Erik Greve-Isdahl og Helge Kjetil Aase i Eikåsen velforening ble mildt sagt overrasket. Tidligere i år lå det samme boligprosjektet ute for salg, men da med 31 større boliger. Før sommeren ble imidlertid reklameplakatene malt over med hvitt. Prosjektet, som gikk under navnet Paradisbuen, ble trukket tilbake.

Naboene visste ingenting, ikke før det nye nabovarselet lå i postkassen i slutten av september. Nå reagerer de på at utbyggerne forsøker å presse stadig flere boliger inn i området.

– Vi er ikke negative til fortetting på Paradis. Det er positivt at det skjer en endring og at vi får økt det lokale tilbudet på stedet, for Paradis har falt litt mellom to stoler. Men det må være kvalitet, slik at det blir et godt område å være i både for nye og gamle beboere. Det blir det ikke når man forsøker å presse inn flest mulig leiligheter. Prosjektet bryter også direkte med områdeplan og detaljplanen, hevder Erik Greve Isdahl.

Tøyer strikken

Les flere saker om Paradis:

• Utbyggere går fra dør til dør for å kjøpe villaer

• Nå blir Paradis-fortettingen advokatmat

• Selvaag dropper boligprosjekt på Paradis

• Utbyggere vil ha huset til Kristine: - Jeg blir her

I 2015 vedtok bystyret en plan som la opp til 27 boliger i Eikåsen. Byrådet anbefalte tre etasjer med en eventuell tilbaketrukket fjerde etasje. Dette var i tråd med den nye områdereguleringsplanen for området, men bystyret landet på å tillate en etasje ekstra.

Siden har antallet planlagte boenheter økt gradvis. Arne Kleivdal, daglig leder hos entreprenør Betonmast AS forklarer den store økningen slik:

– Det første prosjektet solgte ikke. Boligprosjektet traff ikke markedet, til vår store forundring. Dermed måtte vi snu oss og se på det på nytt, sier han.

– Det vi nå har lagt frem er innenfor den detaljreguleringsplanen som foreligger, legger han til.

Håper på bygging

Den nye boligblokken er nå planlagt med små leiligheter på ett, to og tre rom. Antall parkeringsplasser er redusert, og det samme er lekeområdene. Kleivdal mener likevel at de holder seg innenfor det som er regulert, ved at utnyttelsesgraden er den samme som før.

– Vi tror dette skal bli bra, og håper å være i gang med bygging på nyåret, sier Kleivdal.

I nabovarselet blir det beskrevet et moderne boligbygg med god stedstilpasning. De to naboene er ikke enige.

– Det politikerne har vedtatt er en familievennlig utbygging som er tilpasset nærområdet og småhusbebyggelsen. Dette har utbyggerne sakte men sikkert gått vekk fra. Nå er størrelsen på leilighetene redusert og de har tatt vekk lekeområdet. Det betyr at man ikke får boliger tilpasset barnefamlier, men hybler tilpasset studenter eller andre som blir boende en kort periode, sier Helge Kjetil Aase.

– Da endrer man det som skulle bli et godt og familevennlig område til å bli noe annet. Det er et helt annen prosjekt som nå ligger på bordet enn det som kommunen ble presentert og ga tillatelse til, skyter Greve-Isdahl inn.

Samsvarer ikke med Paradis-planen

De to har gått detaljreguleringsplanen i sømmene og sammenliknet med områdeplanen som setter føringer for hvordan Paradis skal bygges ut. De viser flere eksempler på at prosjektet ikke stemmer overens med områdeplanen, noe som delvis skyldes dispensasjoner gitt av politikerne.

– I områdeplanen legges det opp til tre etasjers bygg med en tilbaketrukket fjerde etasje. Dette bygget blir høyere. Det settes også støygrenser som utbyggeren nå direkte overskrider da bygget er i rød støysone. Med 49 mindre hybler vil dette gi serdeles dårlig bokvalitet for beboere, pluss overskridende støy i uteområdene, mener han.

Han mener saken er et eksempel på at politikerne har gitt fra seg kontrollen av utviklingen av Paradis.

– Intensjonene i områdeplanen var gode, og det legges opp til at man skal bygge ut på en måte som ivaretar stedets karakter. Men så ender man opp med noe helt annet når utbyggerne får fritt leide, sier han.

Utbyggerens planer

Høyanger Invest står bak utbyggingsplanene i Eikåsen 1, like ved Fana brannstasjon. Betonmast AS er entreprenør for prosjektet.

Boligprosjektet var ute for salg tidligere i år under navnet Paradisbuen. Det ble trukket tilbake i vår.

27. september sendte arkitekten et nabovarsel der det søkes om et nytt leilighetsbygg. Det er planlagt i fem etasjer med 49 leiligheter og tilhørende takterrasser.

Leilighetene varierer fra 1 til 2, og 3-roms.

Ifølge utbygger er visjonen til prosjektet å "bygge et moderne boligbygg med 49 enheter med god stedstilpasning".

Tiltaket er omprosjektert etter forrige runde, og utbygger skriver at de har tilstrebet å utforme et bygg som i sin helhet ivaretar den gjeldende planen.

Norge møter Nederland i lagtempo-semifinalen

Sindre Henriksen tar på seg skylden for at Norge ikke klarte å vinne kvartfinalen i lagtempo.

Sier ja til 49 leiligheter

Kommunen har gitt rammetillatelse til å bygge 49 leiligheter i Eikåsen på Paradis, mot at utbygger tar vare på to eiketrær.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten