fanaposten.no

Tre lokale boligplaner til bystyret

To ligger an til å få ja, mens en ser ut til å få nei når bystyret behandler tre reguleringsplaner i Fana.

Nyheter · Publisert 22:50, 9 apr 2019

På Fantoft, Apeltun og Milde går utbyggere og håper på klarsignal til å bygge flere boliger. På onsdagens bystyremøte kommer de tre reguleringsplanene til sluttbehandling.

Omstridt på Fantoft

Størst kontrovers har det vært rundt Fantoft-utbyggingen, der Kråkehaugen AS ønsker å føre opp cirka 50 boliger i det naboer anser som et viktig grøntområde.

Prosjektet har blitt justert og forminsket i flere omganger, men naboene har forsøkt å få prosjektet utsatt nok en gang. Også byrådet ønsket en ny høringsrunde, blant annet for å endre et uteområde fra privat til offentlig formål.

Etter en berfaring landet flertallet på bystyresiden på at prosjektet kunne vedtas med en rekke forbehold, uten at de så behov for noen ny høring.

Les også: Vil bygge 50 boliger på Fantoft. Byrådet sier verken ja eller nei.

Ja på Apeltun

På Apeltun har Byggprosjekt AS fremmet forslag om utbygging av et 5,6 dekar stort område rett nord for Apeltunvegen ved Apeltun skole. Til sammen er det regulert for ni boenheter som skal bygges i form av småhusbebyggelse og tomannsboliger.

Byrådet ser positivt på dette prosjektet, siden det ligger nær skole og matbutikk, og en knapp kilometers gange fra Lagunen.

Nei på Milde

På Milde ser utbygger Arborethaugen ut til å få nei til et forslag om rundt 40 boliger. Planen legger opp til tomannsboliger, og inkluderer fortau langs Mildevegen og ny kryssløsning. Byrådet mener planen medfører økt trafikk på Hjellestadvegen, der siste delstrekning ikke blir bygget ut. Prosjektet er heller ikke i tråd med den nye kommuneplanens mål om "gåbyen".

Les også: Trytis svar får Milde-utbyggeren til å se rødt.

Da Komité for miljø og byutvikling fikk planen til behandling, gikk Høyre og Fremskrittspartiet inn for å godta planen. Dette forlslaget fikk fem stemmer, mens de øvrige partiene stemte for byrådets innstilling om å si nei til boligprosjektet, som har vært under planlegging siden 2012.

Bystyremøtet finner sted i Det gamle Rådhus onsdag 10. april og starter klokken 12.00.

Bystyret: Skal vurdere Fysak-hall i Ytrebygda

Høyre ba om "Fysak light"-hall bak Fanatorget. Det ville ikke flertallet i bystyret forplikte seg til.

Vil ha fjernvarme til Midtun og Nesttun

– Vi må få et grønt skifte i Fana. Nå må Nesttun og Midtun kobles til fjernvarmenettet, sier eiendomsutvikler Rune Birkeland.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten