fanaposten.no

To år med sprenging er over

Til Edvard Griegs «I dovregubbens hall» ble den siste salven på Søråstunnelen sprengt i går, og med det er to års sprengningsarbeider på E 39 i Rådalen over.

Nyheter · Publisert 13:32, 6 mar 2018

Tunneldriverne på E39 Svegatjørn-Rådal i Fana har de siste ukene hatt gjennomslag etter gjennomslag på tunnelene sine. I går ved 12.30-tiden, ble det gjennomslag i det femte og siste utslaget mot dagslyset på Nordås.

Tidligere har det vært to utslag på Råtunnelen, og det samme på Råtunnelen ved Nordås- og Søråstunnelen ved Sørås.

Utslaget var i det nordgående løpet ved Bohus i går, og sprengningsbas Svein Erik Øyno i Implenia hadde gjort klar en salve på 660 kilo sprengstoff.

– Borehullene er mellom halvannen og fem meter dype, og det er tilstrekkelig for å ta ut det siste fjellet i tunnelen, sa Øyno, som selv trykket på detonatoren sammen med en kollega.

Veiprosjekt til 17 mrd.

Regionvegsjef Helge Eidsnes var på plass sammen med Geir Steinar Dale, som leder komite for miljø og byutvikling.

– Siste salven på dette prosjektet i Rådal er en milepæl blant flere. Utbyggingen her er et av landets største pågående vegprosjekter, med en totalkostnad på 7,1 milliarder kroner i dagens pengeverdi. Totalt skal prosjektet gi 17,1 kilometer ny hovedvei, og hele 14,7 av dissse kiloemetrene er i tunnel, så dette er et skikkelig tunnelprosjekt, sa Eidsnes til arbeiderne som var samlet.

Der var arbeidere fra både Implenia og Statens vegvesen, samt underleverandørene Aurstad og Vassbakk og Stol.

Utfordrende prosjekt

17. mars er det nøyaktig to år siden den første salven på Rå- og Søråstunnelene ble sprengt, og Eidsnes forteller at det har vært utfordrende, men imponerende arbeid som er utført.

– Det er tett bebyggelse i området over og rundt oss, men vi har også hatt flere kryssninger med andre tunneler. Rå- og Søråstunnelene har to kryssninger med Bybanen og Bergen kommunes kloaktunnel, og i tillegg har vi krysset våre egne tunneler. I det store og hele er det en skikkelig tunnel-spaghetti som er sprengt ut under Nordås og Sørås det siste året, sier Eidsnes.

På ett punkt der tunnelen krysser under Bybanen er det kun én meter fjell mellom Søråstunnelen og Bybanetunnelen.

– Vi visste jo at tunnelene kom til å krysse hverandre, så derfor støpte vi ekstra sikringer under byggingen av Bybanetunnelen, så det er i realiteten to meter fra tunneltaket vårt og opp til der Bybanen går, men likevel er det ikke så mye, sier prosjektleder Sverre Ottesen.

Fortsettelsen

Nå ser entreprenør og Statens vegvesen snart slutten på selve tunnelsprengingen, men det gjenstår flere år med arbeid på tunnelene før de kan tas i bruk. Tunnelene skal innredes, og deretter er det selve elektro-entreprisen som står for tur.

Innredningsarbeidet vil gå over flere faser. Bunnrensk og oppbygning av veibanen vil skje i en tidlig fase. Det samme gjelder graving av grøfter for kabler og VA-ledninger. Deretter vil det bli lagt ledninger for dreneringsvann, spillvann og vann. Det skal også legges store mengder med trekkerør, og det skal monteres et omfattende nettverk av kummer i tunnelene. Det vil også bli lagt fast dekke på veien gjennom tunnelene.

Tunnelveggene skal boltes og sikres før det blir montert veggelementer. I taket over elementene skal det monteres gjennomgående vann- og frostsikringshvelv, og det skal monteres membranduk, armeringsmatter og brannsikring i form av sprøytebetong. Før tunnelene kan tas i bruk skal det monteres elektroinstallasjoner med vifter, kamera og sikkerhetsutstyr.

Kakefest

I går ble det siste utslaget feiret med kakefest med inviterte gjester.

Rå- og Søråstunnelene er tilsammen 6.605 meter lange.

Senere i mars fullføres en mindre overvannstunnel ned til Nordåsvatnet, men dette skjer under vann, og vil ikke bli markert med noen feiring. Denne tunnelen er tilsammen 1015 meter lang, og det gjenstår rundt 250 meter før tunnelen er ferdig.

– Slik det ser ut i dag. vil det kunne settes trafikk på Rå- og Søråstunnelene sent våren 2021. Vi er så langt godt fornøyd med arbeidet som er utført av entreprenørene, og det er gledelig å kunne se at tunnelene er sprengt ut helt uten alvorlige arbeidsulykker av noe slag. Vi må også få takke alle naboer og innbyggere over og rundt oss som har vært nødt til å finne seg i å bli godt ristet de siste to årene. Nå er det en saga blott, sa Helge Eidsnes.

E39 Nordås-Rådal

Implenia har kontrakt med å bygge tunnelene fra Nordås til Rådal og Flyplassvegen, den ene av to store entrepriser i E39-prosjektet.

Entreprisen består av to tunneler, Råtunnelen og Søråstunnelen, pluss femti meter av Lyshorntunnelen fra Rådal mot Os.

Implenia skal også bygge et omfattende nytt veisystem i Rådalskrysset.

Arbeidet med å sprenge ut tunnelløpene er nå så godt som ferdig.

Masse-exit fra Gneist

– Vi har de spillerne vi trenger, sier klubben på Liland.

Eiendommen må bevares - utbyggere vil ha vei i hagen deres

Politikerne har bestemt at Emily Hysing Dahl og Kjetil Lundes hus er bevaringsverdig. Men nå har de fått beskjed om at det kan komme vei gjennom...

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten