fanaposten.no

– Ti ganger så mange dør av forurenset byluft 
som av trafikkulykker i Norge

FANA: Det er for tiden stor fare for mye forurensing i bergensområdet. De fleste av oss vet ikke hvor skadelig forurensingen kan være, melder Folkehelseinstituttet.

Nyheter · Publisert 10:19, 2 feb 2015

Tidligere denne uken skrev vi om Miljøpartiet De Grønne som mente at byrådet ikke tar helsetiltakene på alvor.

Ferske tall fra forskning.no viser at tallet på personer som dør tidligere på grunn av luftforurensning er høye.

– Det er et stort spenn i hvor mange dette gjelder. Beregningene sammenligner fravær av luftforurensning med dagens nivå. Da vil opp mot ti ganger så mange kunne dø av luftforurensning som antall døde av trafikkulykker i Norge. Helt fravær av luftforurensning er imidlertid ikke mulig, sier Avdelingsdirektør for luftforurensing og støy i Folkehelseinstituttet, Per Schwarze.

Bergen kommune vurderer fortløåpende å innføre datokjøring. Værvarselet mandag viser mulighet for nedbør tirsdag. Det medfører mindre sannsynlighet for dårlig luft. Bergen kommune avventer derfor situasjonen før eventuell datokjøring iverksettes.

Schwarze legger til at dette gjelder først og fremst utsatte grupper med luftveis- og hjerte-karsykdommer. Men også friske mennesker vil oppleve stort ubehag ved forurensing.

Oppfordrer til samkjøring

På bystyret mandag ble det vedtatt en handlingsplan for å bedre byluften på ti punkter. Her ble mer samkjøring og lavutslipp gjennom nullutslipssoner vektlagt. Her er noen av punktene:

Lavutslippssone og fremme bruk av kjøretøy med lave utslipp.

Tidsdifferensierte bompenger sammen med attraktivt kollektivtilbud.

Landstrøm til skip i havn. 

Tilskudd til husstander som skifter ut gamle vedovner i sentrum.

Piggdekkgebyr og panteordning for innlevering av piggdekk.

Vil ha gratis buss

Miljøpartiet skulle ønske at flere og mer radikale tiltak ble iverksatt.

– Når det er varslet dårlig luft må byrådet trå til med opprettelse av midlertidige sambruksfelt og miljøfartsgrenser, inndragning av offentlige parkeringsplasser, etablering av beredskapsstab og samarbeid med fylkeskommunen om gratis ekspressbusser, sier bystyremedlem for MPG, Sondre Båtstrand.

Også på lang sikt vil en bedring av kollektivtilbudet gi gevinst.

– Ser vi på langsiktige tiltak vil det å fremheve satsing på kollektivtilbud og sykkelveier være nyttig. Arealplanlegging er også viktig, som å bidrar til mindre transportbehov, blant annet ved bedre balansering av arbeidsplasser og boliger mellom bydelene, flere nærbarnehager, lavere fartsgrenser, elektrifisering av kommunal bilpark og etablering av haikestopp.

Prioriterer ikke Fana

Forurenset luft er skadelig og et stort problem er når vi ikke vet når luften er forurenset.

– Det er helt nødvendig med en aktiv luftmåler i Fana for å kunne advare befolkningen når luften er helseskadelig. Behovet for luftmålere ble dessverre ikke mindre av mandagens vedtak, sier Båtstrand.

Problemer også 
utenfor bykjernen

Biltrafikk er hovedårsaken til svevestøv i storbyene. Dette støvet sprer seg også ut over de mest trafikkerte områdene.

– Problemet er spesielt ille i tørre periode, når kald luft blir liggende samtidig som det er vindstille. Da vil luften stadig bli mer forurenset der hvor det er utslipp. Dette er spesielt et problem i Bergen som ligger godt beskyttet mellom fjellene, sier seniorforsker ved NILU, Dag Tønnesen.

Lang vei å gå

Miljøpartiet mener byrådet har en lang vei å gå før de fører en luftpolitikk som tar bergensernes helse på alvor.

– 2014 var det for tredje året på rad ulovlig høy luftforurensning i Bergen. Tallenes tale er tydelig, bergenserne blir fortsatt påført helsefarlig luft i strid med kravene i forurensningsforskriften, sier Båtstrand.

Buss mot bil i Grimesvingene

En buss og en personbil har kollidert i Grimesvingene. En person lettere skadet.

Disse bedriftene vil hun ha vekk fra Rådalen

Flere Rådalen-bedrifter ligger på en tomt eid av Stend VGS. Området er egentlig tiltenkt landbruk.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten