fanaposten.no

- Tenk at det svømmer fisk forbi skolen vår!

Ildsjeler har jobbet i årevis med å gjøre Apeltunelven til et eldorado for sjøørret. Forrige fredag fikk de svar på om de har lykkes.

Nyheter · Publisert 19:30, 29 okt 2017

Elever fra Apeltun skole fikk være med Ulrich Pulg og to studenter på prøvefiske etter ungfisk i Apeltunelven nylig.

– Tenk på at dette er fisk som svømmer fra sjøen og opp hele elven forbi skolen vår og opp i Iglevatnet, sier lærer Jarle Brekke til elevene.

Nesten som i gamle dager

Pulg er ute i elven med et el-apparat og fanger ungfisk. Apparatet sender ut en strømimpuls i vannet som gjør at fisken mister bevisstheten og flyter opp til overflaten. Der fanger Pulg de opp i en liten håv, og samler dem i en bøtte.

Målsettingen med fangsten er å måle ungfisken og sjekke fordelingen av sjøørret og laks.

– Statusen på vassdraget er blitt ganske god, og fiskebestanden er økende. Nå er det nesten som i "gamle dager". I år ser vi at mengden ungfisk er på linje med i fjor, og det er veldig bra. Nå gjelder det bare å opprettholde den gode statusen på vassdraget, med tanke på vannkvalitet og de økologiske forholdene. Vi har fremdeles utbyggingen av Lagunen og den store veiutbyggingen med E39 like i nabolaget som kan være en risikofaktor for utslipp og uhell. Det er viktig at alle er påpasselige med at ikke noe går galt fremover, sier Ulrich Pulg.

Han forteller at også Apeltunvannet ved Lagunen Storsenter har oksygen helt ned til bunnen.

Skaper engasjement

Apeltun-elevene fikk være med og hjelpe til med måling av ungfisk. Spesielt spennende var det for enkelte å holde i de litt større fiskene.

– Dette er i alle fall mye bedre enn kunst- og håndtverk, Jarle, sier en av elevene til lærer Jarle Brekke.

Brekke er selv opptatt av fiske og natur, og han synes det er flott at hele skolen får et forhold til vassdraget som renner forbi skolens område.

– Vi har vært med å sette ut ørret i Bjørnevatnet på Smøråsen, og nå har vi fått laget et opplegg for skolen som går ut på å ta vare på den øvre delen av vassdraget. Det er viktig at skolen har en miljøprofil, og på den måten skaper barn som er opptatt nærmiljøet sitt. Ved å engasjere barna, engasjerer man også foreldrene og andre i nærmiljøet. Elevene får en grunnleggende forståelse for hvorfor det er så viktig å ta vare på miljøet rundt seg og sjøørretbekken. På sikt kan de kanskje også høste av denne ressursen ved å gå på fisketur, sier Jarle Brekke.

Får mye for lite

Ulrich Pulg mener nå at det er viktig å følge opp andre vassdrag rundt Nordåsvannet på samme måte som i Apeltunvassdraget.

– Vi har Nesttunvassdraget, Sælenvassdraget og Fjøsangerbekken hvor man bør få gjort noe. Det er planer om å bygge en laksetrapp i Hopsfossen, og det vil gi sjøørreten store muligheter til å finne gyteplasser oppover i Nesttunvassdraget. Sælenvassdraget og Fjøsangerbekken er også viktige gyteområder. Vi har også Steinsvikelven, men den er i ganske bra stand. Jeg håper at myndighetene i Bergen kommune ser hva man kan få til med enkle midler. Det har tatt tid, men vi har fått til ganske mye for ganske lite penger. Dette handler om vilje til å prioritere økonomiske midler for å bevare disse viktige vassdragene for fremtiden, sier Ulrich Pulg.

Vi har fått til ganske mye for ganske lite penger.

Miljødirektoratet anbefaler å si nei til Ådland-boliger

Miljødirektoratet anbefaler å si nei til nullutslippsboligene på Ådland.

Æres den som æres bør!

Vi kommer til å savne Jan Røshol og er lei oss for at han ikke lenger er vår dirigent!

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten