fanaposten.no

DOBBEL FART: Farten økes fra 15 til 30 kilometer i timen. Foto: Terje Bringsvor Nilsen

Snart dobles farten

NESTTUN: Bybanen AS har bestemt seg. To ulike konsulenter har konkludert med at Bybanen bør øke farten i gågaten. I sommer kommer sikringstiltak og nye skilt opp på Nesttun.

Nyheter · Publisert 12:42, 12 jan 2016

Bybanen AS er nå ferdig med å utrede. Etter sommeren blir fartsgrensen for Bybanen satt opp fra 15 til 30 kilometer i timen gjennom gågaten på Nesttun. 

- Det må gjennomføres tiltak før hastigheten kan skiltes opp. Fremdriften på disse tiltakene er ikke ennå planlagt i detalj, men forventes ferdige i løpet av sommeren, sier den påtroppende direktøren i Bybanen AS, Kjell Atle Gullbrå til Fanaposten.

Han legger til at en plan for tiltak og fremdrift skal presenteres for sentrumsforeningen på Nesttun når disse er klar fra konsulenten.

Ekspertene sier kjør på

Det var i et intervju med BA at Gullbrå kunngjorde at det blir fartsøkning i gågaten. Dette er noe som har ligget i kortene lenge, utdyper han til Fanaposten.

- Vi overtok driftsansvaret for strekningen i 2013 og merket oss fort at hastighetsberegningen på 15 km/t virket urimelig lavt ut fra den gode oversikten fører hadde over gaten. Sporområdet ble dessuten i liten grad brukt som vrimleareal siden fotgjengere for det meste holder seg på fortauet, med bestemte kryssingsområder, sier Gullbrå.

Fanaposten skrev i fjor om planene for fartsøkning. Disse ble møtt med skepsis blant flere på Nesttun, som blant annet synes at banen går mer enn fort nok i dag.

Kjører på fri sikt

Men bybanedirektøren mener å ha gode holdepunkter for at det er riktig å øke farten.

To uavhengige rapporter konkluderer med at farten i gågaten bør økes.

- Vi har engasjert to konsulentfirma for å vurdere dette, og begge lander på samme konklusjon. Dette ble i første runde vurdert slik av Multiconsult i 2014 og gjentatt av Norconsult i 2015 sammen med en justering av tiltakene, sier han.

Han legger til at vognførerne kjører «på sikt» på Nesttun, og det er opp til dem å avpasse farten etter forholdene og holde tilstrekkelig lav fart.

Dette betyr at førerne har bestemte regler å forholde seg etter. Et prinsipp er at «vognfører må på strekninger som kjøres på sikt kunne stanse på den banestrekning som vognfører har oversikt over, og foran enhver påregnelig hindring.»

Vognførerne har, ifølge reglene, også plikt til å stoppe ved passering av  følgende:

a)  barn som oppholder seg på eller ved vegen / banen

b)  skolepatrulje

c)  person som benytter hvit stokk eller førerhund for blinde

d)  annen person som kan antas å være ruset eller å lide av lyte eller sykdom som hemmer ham i trafikken

e) person som benytter telefon/multimediautstyr.

f)  personer som kan forventes å ha fokus på å rekke sporvogn / buss i motsatt retning.

LES FLERE: NYHETER

Kjell Atle Gullbrå er påtroppende sjef for Bybanen AS. Foto: Bybanen

To fikk kjøreforbud, en ble avskiltet

To kjøretøy fikk bruksforbud og et ble avskiltet da Statens vegvesen gjennomførte kjøretøykontroll i Fana tirsdag.

Krafttak for å inkludere flere i arbeidslivet

Nesten én av fem i arbeidsfør alder står utenfor arbeidslivet. Mange med nedsatt funksjonsevne og hull i CV-en sliter med å komme seg inn i...

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten