fanaposten.no

Et autovern er et sjeldent syn på Skagevegen. Det måtte en bomstasjon til for å få det på plass.

Snart blir det litt billigere å passere ytre bomring

Regjeringes bompengeforlik gjør at byrådet vil kutte i bompengetaksten i ytre bomring.

Nyheter · Publisert 17:37, 6 feb 2020

Byrådet ønsker å kutte taksten i ytre bomring med åtte prosent, og vil bruke de 55 årlige millionene fra staten til å finansiere det.

For en bensinbil med autopassbrikke fører dette til at hver passering i ytre bomring blir 1 krone og 60 øre billigere.

For indre bomring blir det ingen endring, og det er kun der man betaler rushtidsavgift. Det kommer frem i sak som ble behandlet av byrådet torsdag, der man går igjennom de ulike alternativene for kutt.

- Byrådet understreker at byvekstavtalen først og fremst er et virkemiddel for å nå nullvekstmålet, og at de trafikale effektene nødvendigvis vektes tungt i vurderingen av ulike tiltak for reduksjon i bompenger. Samtidig er det viktig at de reduksjonstiltakene som innføres skal være mest mulig treffsikre med hensyn til sosial bærekraft og ren byluft, som er viktige mål for byrådet, skriver byrådet på nett.

Kun ytre ring

Ettersom det er i de ytre delene av bomringen at ulempene knyttet til mangel på alternativ transport er størst, mener byrådet at reduksjonen bør ta utgangspunkt i alternativet med ytre ring.

- En reduksjon av takstene i ytre ring/nye bomstasjoner med åtte prosent vil gi relativt lav trafikkøkning, samtidig som det kommer mange trafikanter til gode. Takstreduksjon i ytre ring vil gi en reduksjon av passeringstakstene med cirka 1-2 kroner, avhengig av kjøretøytype, skriver byrådet.

Byrådet peker også på at det er i de ytre delene av byen at kollektivtilbudet har lavest frekvens. Avstandene er ofte store, slik at det å gå og sykle er mindre aktuelt.

- Byrådet anerkjenner derfor at det i de ytre delene av byen i større grad kan være utfordrende å erstatte bilreiser med kollektiv, sykkel og gange enn i de mer sentrale delene av Bergen. Byrådet fremhever også at de fleste av områdene med bomstasjoner i ytre ring ikke har de samme problemene knyttet til dårlig luftkvalitet som de sentrale delene av Bergen, skriver byrådet.

Kutt i billettpris

Gjennom bompengeforliket er det også gitt en årlig utbetaling til Bergensområdet på 50 millioner, som skal gå til reduserte billettpriser for kollektivtransport. Fylkeskommunen anbefaler å redusere prisen for periodebillett. Dette medfører blant annet at prisen for en periodebillett for voksen på 30 dager settes ned fra 800 kroner til cirka. 715 koner.

Periodebillett for barn og honnør får også tilsvarende reduksjon i pris. Fylkeskommunen begrunner dette med at reiser med periodebillett har høyere prisfølsomhet enn reiser med enkeltbilletter, og at detvil treffe arbeidsreisene innenfor Bergensområdet godt.

Det er Vestland fylkeskommune som har myndighet til å vedta hvordan reduksjonen i billettpriser i kollektivtransport skal gjennomføres.

- Byrådet legger derfor anbefalingen om redusert pris for periodebillett frem for bystyret til orientering, skriver byrådet.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten