fanaposten.no

Sjekk om du kan bli rammet

Store områder i Bergen sør er under lupen når Jernbaneverket sonderer etter områder for ny godstermnal. Jan-Ole Skage er en av dem som frykter for hjemstedet sitt.

Nyheter · Publisert 09:31, 21 mar 2014

–  Som agronom er jeg skeptisk bare ved tanken på at opp mot 200 dekar med dyrket mark kan forsvinne. Verst er likevel at planene rammer 60 bolighus og flere gårder, sier Jan-Ole Skage fra Skage.

Skage er ett av fem områder i Bergen sør som er under vurdering. Se planene ved å bla i bildeserien over.

Han har tatt oss med opp til en liten varde på toppen av en knaus nær Skagevegen. Mellom to slike knauser ligger en dal med et digert grønt område. Området strekker seg helt bort til Flyplassvegen. Store deler av det er i dag leid av Os-bønder og blir brukt som beitemark.

–  Skage er først og fremst et sted med mye landbruk, men det er også mange eneboliger av nyere dato. Selv driver vi en juletreskog her. Også den blir rammet om planene blir noe av, sier Skage.

Blir det godsterminal for jernbane på Skage skal de to haugene sprenges bort. Hele terrenget i dalen skal heves, slik at arealet mellom Flyplassvegen og Skagevegen blir planert ut. En ny godsterminal krever i utgangspunktet 350 dekar, 200 til selve terminalen og 150 til «reserveareal».  Til sammenlikning er arealbehovet for en ny godshavn «bare» på 220 dekar.

På Skage har Jernbaneverket funnet ut at det er plass nok. Nå mener Jan-Ole Skage at det er på tide at folk våkner.

–  Det er et skremmende bilde. De færreste vet at disse planene finnes. Folk bør bli oppmerksom på dette, for det virker som om Jernbaneverket ser på Skage som ett av de mest aktuelle alternativene, sier Skage.

Nest mest sentralt

Bakgrunnen for hans bekymring er en mulighetsstudie Jernbaneverket laget i 2011. Her ble tolv områder i bergensområdet blinket ut som potensielle godsterminaler i fremtiden. Hele fem av de vurderte områdene ligger i Fana og Ytrebygda. Skage blir av konsulentselskapet Asplan Viak holdt frem som «det nest mest sentrale alternativet etter Nygårdstangen».

Lars Christian Stendal, regional utviklingsdirektør i Jernbaneverket, er klar på at godsterminalen må bort fra Nygårdstangen. For Jernbaneverket haster det å finne en ny lokalisering.

–  Nygårdstangen er på 90 dekar. En moderne terminal bør være på rundt 350 dekar. Terminalen er for liten og vil aldri bli en god fremtidsløsning. Det er dessuten et betydelig press på arealene fra kommunen for byutvikling, sier Stendal til Fanaposten.

Etter mulighetsstudien som kom i 2011, går Jernbaneverket nå i gang med en såkalt konsptvalgsutredning (KVU). Dette arbeidet blir ansett som så viktig at det nylig fikk fylkesrådmannen til å kreve midlertidig stopp i planleggingen av ny godshavn i Bergensområdet. Arbeidet skal være ferdig i midten av 2015 og skal samkjøres med vedtak om lokalisering av ny godshavn.

–  Dette er en metode for å komme frem til den beste løsningen i en tidlig fase. De tolv alternativene fra mulighetsstudien vil alle bli tatt med i dette arbeidet, sier Stendal.

Blanke ark

Foruten Skage er også områder på Kokstad, Liland, Rådal og Dyngeland vurdert i Fana og Ytrebygda. I tillegg er Jordal, Vågsbotn, Blindheim, Endelausmarka, Unneland, Espeland og Rolland vurdert.

–  Det er ikke foretatt noen siling av de tolv alternativene. Alle er med fortsatt, sier Stendal.

–  Peker områdene i Bergen sør seg ut på grunn av godshavnplanene?

–  Nei, vi starter med blanke ark, sier Stendal kort.

Slik Jan-Ole Skage oppfatter det, er det imidlertid grunn til å tro at Skage står høyt på listen over aktuelle områder. Andre steder i Bergen sør er konfliktene tydeligere.

–  På Kokstad kommer området i konflikt med fremtidig utbygging av rullebane 2 og er sånn sett uaktuelt. På Liland har Fylkesmannen satt ned foten på grunn av landbruksinteressene. Når mulighetsstudien i tillegg peker ut Skage som det nest mest sentrale området etter Nygårdstangen, så blir man bekymret, sier Skage.

Jan-Ole Skage er agronom og synes tankene om at 200 dekar dyrket mark kan bli godsterminal er skremmende. Foto: Terje Bringsvor Nilsen

Se, hun spiller håndball!

Andrea Solstad kaster ball igjen, men det er nok en stund til hun blir å se i eliteserien.

Tre partier ville droppe bomstasjon i Nordvik: Ble nedstemt

Partiene på høyresiden gikk inn for å skrote nye bomstasjoner i Nordvik og på Søfteland.

Søker givere og mottakere av julemat til jul

– Vi vet mange sliter i julehøytiden, og vil hjelpe så mange vi kan, sier Marie Therese Haukeland.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten