fanaposten.no

Skissen viser det nye sykehjemmet med omsorgsboliger på Sandsli.

Sandsli sykehjem blir utsatt

SANDSLIMARKA: Tildelingen av entreprisen for Sandsli sykehjem var ulovlig, mener tingretten. Nå blir sykehjemmet utsatt.

Nyheter · Publisert 13:37, 5 jan 2017

Etter planen skulle byggingen av nytt sykehjem på Sandslimarka starter i februar i år. Det skjer ikke. En kjennelse fra Bergen tingrett slår fast at tildelingen av totalentreprisen for prosjektet ikke skjedde på lovlig vis.

Ga LAB medhold

Det var Bergens tidende som først brakte nyheten på tirsdag. LAB Entreprenør AS, som tapte anbudskonkurransen, mente at tildelingen til Constructa Entreprenør AS måtte annuleres. Et av kriteriene i konkurransen var «prosjektleders kompetanse». LAB mente denne var «blåst opp» hos konkurrenten, og at de ga inntrykk av at prosjektlederen hadde mer kompetanse enn hva som var tilfellet.

Da partene møttes i Bergen tingrett i desember, fikk LAB medhold.

En misvisende CV skal være noe av det som fikk retten til å fatte avgjørelsen, mens kommunen har hevdet at CVen ikke inneholder faktafeil. Partene strides også om hvorvidt retten kan overprøve kommunens vurdering av en CV.

Usikkerhet

Uansett vil dommen føre til utsettelse av byggingen på Sandsli. Bystyret har allerede bevilget penger til bygging av sykehjemmet, som vil koste 823,4 millioner.

Det nye sykehjemmet skal få 120 sykehjemsplasser samt 30 såkalte Omsorg Pluss-boliger, og blir liggende like ved Sandslimarka bybanestopp.

Målet var å åpne sykehjemmet i 2018 med planlagt byggestart omtrent på denne tiden. Nå vet ingen hvor lang utsettelsen vil bli.

Dersom kommunen vil anke dommen kan det gå måneder og år før byggingen starter, ifølge BT. Men selv om dommen skulle føre til utsatt åpning, har retten et langsiktig ansvar for å sørge for at anskaffelsesloven blir overholdt, ifølge tingretten.

«Slik retten ser det, kunne foreliggende søksmål enkelt vært unngått med en mer betryggende saksbehandling i kommunen» heter det i dommen.

Kommunen må betale LAB 250.000 i saksomkostninger.

Rå skole er overfylt: – Elevene kommer seg knapt på do

Med et pennestrøk økte kommunen kapasiteten på Rå skole fra 400 til 450 elever. Nå er skolen så full at elevene knapt kommer seg på do.

To boliginnbrudd i helgen

Søndag kveld ble det meldt om et innbrudd i en villa på Hjellestad.

Bybanen stod i morgenrushet

Bybanen hadde tekniske problemer på Fantoft og Hop. Det er nå normal drift igjen.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten