fanaposten.no

Rekordhøyt antall familievoldssaker i Fana

Statistikk fra fanapolitiet viser at det aldri har blitt registrert flere familievoldssaker enn i 2011. Politiinspektør Norvald Visnes mener dette er en positiv utvikling.

Nyheter · Publisert 09:49, 30 des 2011

Etter at antallet registrerte saker har ligget på rundt 50 fra år 2000-2007, kom det i 2008 en markant økning i antall familievoldsrelaterte saker i Fana og Ytrebygda.

Per 30. november 2011 var det registrert hele 103 familievoldssaker hos politiet i Bergen sør. Til tross for at tallene er rekordhøye, mener politiinspektør ved Bergen sør politistasjon, Norvald Visnes, at utviklingen er positiv.

– Vi har opplevd en betydelig økning av slike saker de senere årene, og i år har vi fått forholdsvis mange familievolds-

saker. Vår oppfatning er at dette ikke nødvendigvis sier noe om at problemet har økt som sådan, men heller at terskel-en for å kontakte politiet har blitt lavere for dem som blir utsatt for vold i familien, sier han.

At politistyrken i Fana har fått flere anmeldte saker som dreier seg om familievold har ifølge Visnes ført til økt kunnskap og kompetanse på området.

Samarbeidet med hjelpeetater som barnevernet har blitt bedre, og de pårørende møter i dag politi som er lang bedre skikket til å etterforske disse sakene enn tid-ligere.

– Gjennom arbeid med familievolds-saker får vi kunnskap om hvordan man håndterer dem best mulig. Vi kan bidra til oppmerksomhet rundt familievold på flere måter, og på den måten bidra ytterligere til å redusere terskelen for at folk tar kontakt med oss eller andre hjelpeetater, sier Visnes.

Behov for holdningsendring

Det tverrfaglige kompetansehuset «Statens Barnehus» har medarbeidere som alle har spisskompetanse på familievold.

Hoveddelen av deres arbeid går ut på å bedre samarbeidet mellom de ulike

hjelpeetatene som involveres i forskjellige familievoldssaker.

Leder ved barnehuset, Kristin Konglevoll Fjell, har forståelse for utspillet til Visnes.

– Vi kjenner oss igjen i bildet som statistikken tegner. Vi har også registrert en økning i antall saker de senere årene. Jeg mener som Visnes at det er gledelig at fanapolitiet får flere slike saker på bordet, for det er en indikasjon på at vi er på riktig vei. Det er nemlig ingenting som tyder på at flere anmeldte saker betyr at det har blitt mer vold, sier Konglevoll Fjell.

Familievoldseksperten mener at flere anmeldelser vil resultere i mer oppmerksomhet rundt familievold, som på lang sikt kan gjøre noe med den generelle holdningen til problemet i befolkningen.

– Mitt håp er at denne oppmerksomheten gjør folk flinkere til å anmelde saker de kjenner til. Vi får mange telefoner fra fortvilede personer som vet at noen slår barn i sin omgangskrets og lurer på hvordan de skal forholde seg til det. Det trengs en holdningsendring, og jeg ser på disse tallene som en indikasjon på at vi er på rett vei, sier hun.

– En ny forståelse

Politiinspektør Visnes forteller at økningen av familievoldssaker har gitt fanapolitiet en ny forståelse av hvordan man skal håndtere sakene. Tradisjonelt politiarbeid skjer som regel ved å oppklare og deretter straffeforfølge.

Visnes forteller at familievoldssaker kan være spesielle fordi de har et annet svært sentralt element ved seg.

– Straffeforfølgelsen er selvsagt fortsatt viktig i disse sakene, men erfaringen vår har vist at det også er svært sentralt å gi de involverte god oppfølging. Straffen man får for volden er bare et midlertidig virkemiddel. Den virkelige jobben begynner i en helt annen ende. Arbeidet har flere aspekter, men det har vært et sentralt fokus for oss at særlig barna skal få tilbake følelsen av trygghet etter slike traumatiske hendelser, befester Visnes.

Oddvar Skre til minne: – Me var heldige som fekk ha han hos oss

Vårt kjære fylkesstyremedlem gjennom mange år, Oddvar Skre, døyde 2. juli 2022.

– Vi forventer at dette bygget blir godkjent

Tegningene for flerbrukshallen til Idrettslaget Gneist har kommet. Nå venter de bare på godkjenning fra kommunen.

Byråd Bakke tok Fana IL sin klage til følge. – Et langt steg nærmere Slåtthaug Arena

Byråd Thor Haakon Bakke har tatt Fana IL sin klage over avslag på bygging av Slåtthaug Arena til følge. – Dette er en gledens dag, sier daglig leder...

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten