fanaposten.no

Nytt senter øker inntektene med 20 milliarder

– 7. januar er en milepæl i norsk oljehistorie, sier olje- og energiminster Kjell Børge Freiberg. I går åpnet han to nye digitale operasjonsstøttesentre hos Equinor på Sandsli.

Nyheter · Publisert 10:30, 8 jan 2019

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg sto for den offisielle åpningen av to nye digitale operasjonsstøttesentre på Equnior på Sandsli mandag. De to sentrene er IOC (Integrated Operations Centre) og GOC (Geo Operations Centre).

På få måneder har støttesentrene allerede gitt gode resultater fra de første feltene som er koblet opp mot land. Støttesentrene skal bidra til økt sikkerhet, høyere verdiskapning og lavere utslipp.

Stort potensiale

Equinor har ambisjon om å øke verdiskapningen fra feltene på norsk sokkel med mer enn to milliarder dollar fra 2020 til 2025, blant annet gjennom etablering av operasjonsstøtte fra land. Det tilsvarer nærmere 20 milliarder norske kroner.

– Fasiten så langt vise økt produksjon fra feltene Grane, Gina Krog og Åsgard, som har vært koblet opp mot det integrerte operasjonsstøttesenteret siden september. Nå har vi også knyttet Aasta Hansteen og Norne opp mot senteret, og da har vi så vidt startet innfasingen av våre 40 installasjoner mot IOC, så potensialet videre er stort, sier konserndirektør Arne Sigve Nylund, som leder Utvikling og produksjon Norge i Equinor.

Innen 2021 skal alle Equinor-felt på norsk sokel støttes fra landsentrene som er bemannet på Sandsli, i Stavanger og Stjørdal.

Tøffe mål

IOC-senteret blir også sentralt i å redusere utslipp av CO2 fra sokkelen. Equinor har gjennomført over 300 energiforbedringstiltak på installasjoner på norsk sokkel fra 2008 og frem til i dag. Dette har så langt gitt en årlig reduksjon på nesten 1,6 millioner tonn CO2. Selskapet har som mål å redusere utslippene med 3,2 millioner tonn årlig innen 2030. Ytterligere energieffektivisering og nye energiløsninger skal bidra til å nå dette målet.

– Vi har satt oss tøffe mål for å endre og fornye norsk sokkel for fortsatt høy verdiskapning og lave utslipp i de neste tiårene. Vi har effektivisert driften, økt produksjonen, redusert våre CO2-utslipp og modnet frem en meget lønnsom prosjektportefølje. Digitalisering, innovasjon og bruk av ny teknologi vil gjøre det mulig å utvinne ressurser som i dag ikke er lønnsomme, sier Nylund.

– En milepæl

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg ble vist rundt på de nye støttesentrene og fikk en innføring i hva som skal utføres av oppgaver her. Han var tydelig imponert over hva han fikk se.

– 7. januar er en milepæl i norsk oljehistorie. Over lang tid har det blitt snakket om hvor viktig digitaliseringen vil være. Det vi ser her hos Equinor i dag er bevis på hvor viktig digitaliseringsprosjekt er. Her ser vi en optimalisering av produksjon, økt sikkerhet og med gode klimaeffekter. Ved å samle all kunnskap og erfaring slik man gjør her, vil effekten i fremtiden bli enda bedre. Det er viktig, fordi olje- og gassutvinningen på norsk sokkel vil vi være avhengige av i lang tid fremover, sier Freiberg til Fanaposten.

Bedre kontroll

Oppbyggingen av de to nye sentrene startet for halvannet år siden, og har kostet mellom 60 og 80 millioner kroner å realisere, ifølge Bernt Tysseland som er ansvarlig for de digitale operasjonsstøttesentrene.

– Det er mye penger, men en relativt beskjeden investering når en ser hvor mye vi får igjen, sier han.

Equinor hadde for eksempel 3000 forskjellige databaser tidligere. Nå er disse knyttet sammen, noe som forenkler veldig mange operasjoner. Det er laget 3D-modeller av plattformene, hvor hver enkelt del på plattformen er lagt inn. Datasystemene vil hjelpe operatørene med å optimalisere produksjonen og unngå produksjonstans.

Senteret overvåker driften på plattformene med sensorer av alle typer. En motor kan for eksempel overvåkes med en vibrasjonssensor, som vil gi beskjed til operatørene på Sandsli dersom motoren skaper mer eller mindre vibrasjoner enn normalt, og dermed kan feil oppdages og utbedres før det får større konsekvenser.

Når delene identifiseres vil man også finne plassering på plattformen med all tilhørende dokumentasjon. Underleverandører får også tilgang til disse databasene, noe som forenkler for eksempel planlegging av service eller utskifting.

IOC skal forbedre samarbeidet med leverandører og partnere, samt forsterke kunnskapsdeling i organisasjonen.

– IOC gir oss nye digitale verktøy som bidrar til raskere og bedre beslutninger i tett samhandling mellom drift i havet og landstøttesenteret. Det viktigste målet er å drive installasjonene våre sikkert og optimalt hver eneste dag, samt at vi kan identifisere utfordringer og hindre stopp i driften før disse inntreffer, sier Kjetil Hove, direktør for Driftsteknologi på norsk sokkel.

Banebrytende

GOC (Geo Operations Centre) skal sikre mer effektiv og bedre geofaglig styring av boreoperasjoner. Dette vil gi kostnadsbesparelser og økt personsikkerhet. Fra GOC på Sandsli kan operatørene overvåke og styre brønnbanene som skal bores på sokkelen. Tidligere har de sittet ute på plattformene. GOC er ventet å gi en årlig besparelse på 270 millioner kroner.

– Dette er en helt ny måte å jobbe på, og er en av de største endringene vi har gjort innenfor petroleumsteknologi og geologi de siste 20 årene. GOC vil utnytte ny teknologi og bidra til en digital fremtid der oppgaver utføres og erfaring oppnås og deles på smarte måter, sier Hove.

Lars Jørgensen Tveito er geolog og har sin arbeidsplass på det nye GOC-senteret. Sammen med kolleger overvåker han boreprosessene ute på feltene.

– Vi har grundige oversikter over bunnforholdene. Denne skjermen viser boringen av en brønn på Troll-feltet, som ligger 8,5 kilometer borte fra plattformen. Styringen av boringen foregår fremdeles på plattformen, men vi overvåker fremdriften her, og kan rettlede boreansvarlig om hvilken retning de skal styre for å holde seg i de områdene vil være for å best mulig resultater, forteller Lars Jørgensen Tveito.

Da Troll-feltet ble satt i produksjon i 1996 var det 16 brønner. I dag er det rundt 700, og de ligger tett på havbunnen og krysser hverandre med gjerne én meters klaring.

– Vi kan justere retningen på borekronen med en presisjon på helt ned i 20 centimeter, selv om den befinner seg 8,5 kilometer borte fra plattformen. Dette hjelper oss med å treffe de områdene på havbunnen som er mest produktive, sier Jørgensen Tveito.

IOC (Integrated Operations Centre)

IOC er et støttesenter som gjennom digitalisering skal bidra til å øke produksjonseffektiviteten, produksjonspotensialet og energieffektiviteten på felt Equinor opererer på den norske sokkelen.

IOC skal jobbe proaktivt ved å samle tverrfaglige ressurser som kan bruke utvidet dataintegrasjon, visualisering, analyse og ny teknologi for å støtte Equinors installasjoner i enda større grad enn i dag.

Senteret skal gjøre data tilgjengelig i et mer brukervennlig format som kan gi driftsorganisasjonene på land og i havet enda bedre beslutningsgrunnlag og støtte.

Feltene Gina Krog og Grane i Nordsjøen og Åsgard i Norskehavet ble knyttet opp til IOC i september.

I januar blir også Aasta Hansteen og Norne i Norskehavet knyttet til IOC. Etter hvert skal alle Equinor-opererte felt støttes fra senteret.

GOC (Geo Operations Centre)

Geo-operasjonell oppfølging har tradisjonelt vært gjort ute på installasjonen i havet og på de ulike kontorstedene. Nå samles denne oppfølgingen i et felles senter på Sandsli.

GOC vil gi økt personsikkerhet og kostnadsbesparelser som følge av redusert behov for transport og opphold på installasjonene. Sikkerheten under boring opprettholdes og styrkes med å ha tilgang på kvalifisert personell i senteret hele døgnet.

Det vil bli en gradvis innfasing av alle feltene på norsk sokkel mot GOC, med unntak av HPHT-felt (høyt trykk og høy temperatur).

I løpet av 2019 skal alle driftsbrønner på norsk sokkel følges opp fra GOC.

Bystyret: Skal vurdere Fysak-hall i Ytrebygda

Høyre ba om "Fysak light"-hall bak Fanatorget. Det ville ikke flertallet i bystyret forplikte seg til.

Vil ha fjernvarme til Midtun og Nesttun

– Vi må få et grønt skifte i Fana. Nå må Nesttun og Midtun kobles til fjernvarmenettet, sier eiendomsutvikler Rune Birkeland.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten