fanaposten.no

En befaring avdekket utslipp av metan fra flere steder i Rådalen. Foto: Sintef Norlabs

Ny luktrapport: Mer utslipp fra Rådalen deponi enn ventet

Som første ledd i miljøkartleggingen i Rådal, er det nå gjennomført lukt-undersøkelse av til sammen seks bedrifter i området. Sintef Norlab slår fast at bedriftene samlet bidrar til lukt-risiko for nærområdet.

Nyheter · Publisert 13:04, 3 des 2020

– Ved normal drift så er dette ganske nær greit. Ved uregelmessigheter så kan det nok oppleves ganske ugreit.

Slik oppsummerer avdelingsleder Karina Ødegård i Sintef Norlab den nye luktrapporten for Rådalen, utført på bestilling fra Bergen kommune.

Etter flere tilfeller av luktplager for nabolagene rundt Rådalen, stilte Fylkesmannen i fjor krav om en luktundersøkelse i området. Luktundersøkelsen er besluttet å inngå som første del i en større miljøkartlegging av Rådalen.

LES OGSÅ: Kan bli lukt når biogassanlegget må tømme tanken

Bergen kommune, som drifter to av de seks virksomhetene, henholdsvis biogassanlegget og Rådalen deponi, ble satt til å lede arbeidet, og hyret inn Sintef Norlab til å utføre undersøkelsene.

Virksomhetene som er sjekket for potensiell lukt-risiko er: Bergen biogass, Rådalen deponi, NCC (asfaltverk), Fana Stein og Gjenvinning, Ragn Sells og BIR avfallsenergi.

LES OGSÅ: Går til politianmeldelse etter luktplager

Beregnet lukt-bidrag ved normale utslipp i Rådalen. Rødt felt er mest lukt-utsatt (over 2 ou/m3), oransje er 1-2 ou/m3 og gult er 0,5-1 ou/m3. Asfaltverket er årsaken til det røde nivået i normalsituasjonen.

Konkluderer

Ifølge rapporten er det én hendelse som er vurdert som høy risiko ved normal drift. Denne er knyttet til utslipp fra asfaltverket, som betyr at det er høy risiko for lukt når asfaltverket er i vanlig drift.

I tillegg er 18 hendelser vurdert som middels risiko og 17 som lav risiko, ifølge rapporten. Ved normal drift har nærmeste nabo et såkalt luktbidrag på 1-2 ouE/m3.

– Dette er en europeisk måleenhet for luktnivå. Vi sier at ved 1 ouE/m3 så vil 50 prosent av en populasjon kunne fornemme lukt, sier Ødegård.

Les hele rapporten her.

Som normalt

Dette betyr altså at lukt fra asfaltverket er vanlig å forekomme når virksomhetene driver som normalt. Men ifølge Ødegård er ikke dette et stort problem.

– Det ligger veldig nær et akseptabelt luktnivå. Når alle virksomhetene gjør som de skal, så er det ganske bra, selv om det kan være noen enkelthendelser. Da vil det for det meste lukte litt asfalt, sier hun.

For de andre bedriftene knytter luktrisikoen seg til uregelmessigheter. Og det er avvikene som er det største problemet i Rådalen. Med unntak av Fana Stein og Gjenvinning, bidrar alle de undersøkte bedriftene til en samlet luktrisiko for omgivelsene.

– Den enkelte bedrift utgjør i seg selv ikke et stort problem. Det er mer summen av dem som skaper en utfordring, fordi det skaper et mye større potensial for uregelmessigheter, sier hun.

LES OGSÅ: Tror de har funnet årsaken til lukten

Må veies opp mot samfunnsnytte

En utfordring er at avfallsbedriftene i Rådalen må ta imot mye rart som folk og bedrifter vil kvitte seg med.

– Disse bedriftene har jo en viktig samfunnsfunksjon, der de langt på vei må ta i mot det de får fra samfunnet. Det er jo sånn at når du spiser mye ertesuppe, så kan det ha noen konsekvenser, og slik er det litt med avfallsbedriftene også. De er prisgitt det de får inn til håndtering, sier hun.

Som et eksempel: Tidligere i år avdekket en befaring at Ragn Sells hadde lagret fiskeslo som bidro til å spre lukt utover et stort område. Men Ødegård mener at både denne og de andre bedriftene har forbedret seg mye.

– Alle bedriftene har nå et bevisst forhold til dette, og er veldig klar over at det de gjør har et luktpotensial. De viser hensyn til dette, og det synes jeg de skal ha kred for. Samtidig er det nok fortsatt rom for å bli bedre, sier hun.

Ifølge rapporten er det Bergen biogass som har de fleste hendelsene som kan skape lukt for omgivelsene.

– Bergen biogass har selv gjennomført en egen luktrisikoanalyse, de har gjort masse tiltak og forbedret seg kraftig, sier Ødegård.

Mer utslipp enn forventet

Et bekymringsfullt funn er at Rådalen deponi, som driftes av Bergen kommune, har flere utslipp av metangass enn forventet.

I rapporten kommer det frem noe av det som er lagret under deponiet: Bilvrak, busser, spesialavfall som maling og skutebunnslam med oljerester er blant typene som listes opp.

Her er ett av stedene i Rådal der det lekker metangass.

Avfallet under bakken avgir gasser, som samles opp og brennes.

– Deponigassen i Rådalen blir faklet en gang i uken. I mellomtiden så er denne gassen i bakken, og når vi var i området så fant vi ut at det var en del lekkasjepunkten for metangass, uten at det er påvist at det gir en luktutfordring for nærområdet, sier hun.

Byråd for byutvikling, Eline Haakestad (MDG), mener det høye antallet utslipp fra deponiet må følges opp.

– Dette bidrar sannsynligvis ikke til luktproblemer, men vi vil ta med oss funnet som et viktig punkt i den videre oppfølgingen gjennom miljøkartleggingen, sier Haakestad.

– Vi skal nå i gang med neste fase av en helhetlig miljøkartlegging og en offentlig reguleringsplan for langsiktig arealutvikling i området etter bystyrets vedtak, sier Haakestad.

Hun ser det også som viktig å involvere beboerne i nærmiljøet i det videre arbeidet.

– Vi vil med det første invitere dem til et møte der de også kan få seg presentert rapporten og stille spørsmål og komme med kommentarer og innspill til det videre arbeidet, sier hun.

Hvem skal måke dette fortauet?

Det er mange som jobber på for å gjøre Nesttun sentrum farbar på holkeføret. Men hvem som skal måke fortauet for de funksjonshemmede, er fortsatt...

Keolis-sjef sluttet i dag etter rapport om varslingssak

Administrerende direktør Gry Miriam Olsen i Keolis AS har i dag kommet til enighet med styret om å avslutte sitt arbeidsforhold på dagen. Det...

Kikki holder årets Aarebrotforelesning på sin egen bursdag

Kikki Flesche Kleiven fra Espeland skal holde årets Aarebrot-forelesning søndag. Årets tema er «4.54 milliarder år med klimahistorie på 200 minutter».

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten