fanaposten.no

Mandag må biogassanlegget tømme tanken. Det kan føre til lukt i nabolaget

Kommunen skal vedlikeholde biogassanlegget, og varsler naboer om at det kan oppstå dårlig lukt.

Nyheter · Publisert 18:09, 16 okt 2020

Mandag 19. oktober åpner VA-etaten en ventil på toppen av den store tanken ved biogassanlegget i Rådalen, den såkalte råtnetanken.

Innholdet i denne tanken er like illeluktende som det høres ut. Når denne tanken skal åpnes og tømmes for innhold, er det fare for at lukten sprer seg ut til anleggets naboer.

Kan bli vond lukt

Kommunen sender ut SMS til naboer om at det er fare for vond lukt fra mandag. Gassen som slippes ut er en kombinasjon av metan og hydrogensulfid, som har en karakteristisk lukt ikke ulik råtne egg.

Fagansvarlig Kristine Akervold i VA-etaten sier det ikke er noen vei utenom å gjøre vedlikeholdet, men at de håper å unngå luktproblemer.

- Arbeidet går ut på å tømme råtnetanken for å se om det er mye sedimentert stoff inne i tanken og å få fjernet det. Vi har behov for å få tømt tanken, ettersom vi har sett at temperaturen i tanken har sunket over lengre tid. Dette er vedlikehold vi må gjøre med ujevne mellomrom, men det er første gang det gjøres her, sier Akervold.

LES OGSÅ: Nabolaget går til politianmeldelse etter luktplager

Illeluktende

Biogassanlegget i Rådalen bruker kloakkslam fra renseanleggene til å produsere biogass som brukes som drivstoff på busser. Råtnetanken kan sammenliknes med en mage, der slammet "fordøyes" og omdannes til sluttproduktene: biogass og gjødsel.

Mandag 19. oktober åpnes ventilen på toppen av tanken, og idet den åpnes er det en fare for at lukt spre seg utover i Rådalen.

- Når vi skal tappe ned tanken må vi ha luft inn. Det blir en trykkforskjell som gjør at det vil komme ut noe gass. Vi håper jo at det ikke vil føre til noen lukt i det hele tatt for omgivelsene, men vi kan ikke garantere noe, sier hun.

Gassen kan oppleves som ubehagelig lukt, men ifølge kommunen fortynnes den raskt og vil ikke være helseskadelig for de nærmest berørte til anlegget.

LES OGSÅ: Tror de har funnet årsaken til lukten

Tømmer tanken

Tømmingen vil pågå over en periode på ti dager, og i hele denne perioden vil det være en fare for at det kan merkes vond lukt.

– Hvor gjør dere av slammet som dere tømmer ut fra tanken?

Vi har latt være å mate tanken en periode slik at alt slammet er ferdig fordøyd . Da kan vi tappe ut slammet på samme slik som vi vanligvis gjør på anlegget. Det vi tar ut, vil bli kjørt ut som et gjødselprodukt. Når vi kommer nederst i tanken så mistenker vi at det har samlet seg en del sand, og det er dette vi samler opp og kjører vekk. Dette avfallet transporteres til Sløvåg, sier hun.

Kommunen vurderer ekstra tiltak dersom luktproblemet blir stort.

Vi er opptatt av ikke å belaste våre omgivelser, og vi vil sette inn ytterligere tiltak dersom vi ser at det blir nødvendig. Våre folk vil jenvlig være ute og sjekke om det oppstår luktproblemer i nærområdet, sier Akervold.

Tatt grep

Det er også leid inn et kullfilter som vil ta det meste av lukten når tankene åpnes helt og det er full luftgjennomstrømming. Dette kullfilteret tas først i bruk 29. oktober.

– Hvorfor bruker dere ikke kullfilteret fra starten?

Det har med tekniske forhold å gjøre, og vi har vurdert det som den beste sikkerhetsmessige løsningen å gjøre det slik. Men vi vil gjøre en ny vurdering dersom det skulle bli mye problemer med lukt, sier Akervold.

Hele vedlikeholdsarbeidet ventes å være ferdig cirka 16 november, og råtnetankene er ventet å starte opp igjen i uke 47.

Flere detaljer om arbeidet kan du lese her.

Folk oppfordres til å kontakte vaktsentralen på 55567815 eller feilmelding@bergen.kommune.no dersom lukten blir et problem.

Stadige luktproblemer

Helt siden biogassanlegget åpnet i 2016 har det med ujevne mellomrom vært meldt om lukt-problemer i Rådal.

• I 2016 sev det ut illeluktende gass fra anlegget på grunn av driftstekniske feil i oppstarten.

• Sommeren 2019 nådde lukt-problemet nye høyder i Råvarden, da flere naboer så det nødvendig å gå til politianmeldelse etter sterk lukt. Det ble satt i gang et arbeid med å finne ut hva som kujnne være lukt-kilden, og bedriftene i området ble gjennomgått, uten resultat.

• I juni 2020 kom en ny storm av klager på dårlig lukt i det samme området. Fylkesmannen gjennomførte en befaring, og avdekket at flere bedrifter kunne være kilde til lukt. Det hadde vært et akutt utslipp fra biogassanlegget, og Ragn Sells hadde lagret illeluktende fiskeslo i en container.

Tall fra NAV: – Bergen har fått 800 flere ledige på én måned

Arbeidsledigheten i Vestland fylke har økt med over 1.200 personer den siste måneden. Nå er 3,7 prosent arbeidsledige i fylket.

Fulle ungdommer stoppet biler ved Lagunen

På kort tid måtte politiet både sjekke opp i fyrverkeri inne i parkeringsanlegget og få vekk beruset ungdommer som sto i bilveien og stanset bilene...

Leder: Tungt å s(v)elge

En av årsakene til de store inngrepene er at vegvesenet har valgt den mest omfattende av to alternative løsninger

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten