fanaposten.no

Letter på tiltak for barn og unge

Det blir fortsatt skjenkestopp, men rødt nivå oppheves i skolen. – Det blir godt å komme tilbake til en mer normal hverdag, sier Rå-rektor Marianne Ingebrigtsen.

Nyheter · Publisert 12:40, 18 jan 2021

Erna Solberg redegjorde mandag formiddag for endringer i koronatiltakene. Blant endringene er følgende:

• Ungdomsskoler og videregående skoler går fra rødt til gult tiltaksnivå.

• Barn og unge under 20 kan trene og delta i fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. Men kamper, cuper og stevner må utsettes.

• Toppidretten anbefales å utsette alt seriespill i to uker.

• Forbudet mot skjenking av alkohol blir videreført. Regjeringen vil gjøre en ny vurdering av forbudet i neste uke.

• Det åpnes for inntil fem gjester i private hjem, men folk oppfordres til å begrense sosial kontakt.

– Målet er særlig å gjøre hverdagen for barn og unge litt mer normal, sa Solberg fra Stortingets talerstol.

Må områ oss

3. januar fikk alle ungdomsskoler og videregående skoler beskjed om at de måtte starte året med såkalt rødt nivå. Endringen tilbake til gult kommer som en god nyhet for rektor på Rå skole, Marianne Ingebrigtsen.

– Det var ikke så uventet, og vi har blitt vant til å hoppe når noen sier hopp, sier hun til Fanaposten like etter å ha fått servert nyheten fra regjeringen.

Overgangen til rødt nivå rett etter nyttår var mer utfordrende synes hun.

– Ja, den beskjeden opplevdes nok litt bråere. Men samtidig hadde vi lagt planer for det, så det var bare å få effektuert det, sier hun.

På Rå skole har rødt nivå medført at elevene får være på skolen halve dagen. Hver klasse deles i to kohorter: En er på skolen før lunsj og en etter lunsj.

– Dette har elever og lærere taklet på en god måte. Vi er glad for at elevene har fått være litt på skolen hver dag, selv om vi absolutt helst vil være samlet, sier hun.

Det får de nå anledning til. Samtidig skaper endringene utfordringer med planlegging, og ukeplanene er allerede lagt. Skolen har fått godkjenning fra Bergen kommune å opprettholde rødt nivå til og med onsdag for å få tid til å områ seg.

Flere på besøk

Etter at Erna Solberg la frem endringene fra Stortingets talerstol, gikk helsebyråd Beate Husa ut og kommenterte hvordan kommunen forholder seg.

Til BT sa hun at kommunen har god kontroll på smittesituasjonen og har lave smittetall akkurat nå.

På kommunens nettside kan du se oppdatert info om hvilke tiltak som gjelder akkurat nå.

– Derfor ser vi ingen behov for lokale tiltak akkurat nå. Vi vil fortsette å følge de nasjonale tiltakene videre, sier hun til BT.

Kommunen melder mandag at 9 nye er smittet i løpet av siste døgn. Smittetallet har gjennom helgen vært lavt. Søndag var syv smittede, og både fredag og lørdag var tallet elleve.

Fem av de ni er importsmitte, og de smittede er mellom 22 og 47 pr gamle, ifølge kommunens daglige oppdatering. Totaltallet for antall smittede i Bergen er nå 4.401 personer siden 28. februar 2020.

Dette gjelder nå

Regjeringen fjerner rådet om å unngå å ta imot gjester hjemme. De åpner for at man kan ha inntil fem gjester i tillegg til husstandsmedlemmer, men oppfordrer fortsatt til å begrense den sosiale kontakten.

Smitteverntiltakene senkes fra rødt til gult nivå for ungdomsskoler og videregående skoler fra onsdag. Kommuner med høyt smittepress bør imidlertid vurdere å beholde rødt nivå i ungdomsskoler og videregående skoler, og ved behov gå til rødt nivå også i barnehager og barneskoler.

Forbudet mot skjenking av alkohol på restauranter og puber blir videreført. Regjeringen vil gjøre en ny vurdering av forbudet i neste uke.

Barn og unge under 20 år kan trene og delta i fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. De kan også unntas anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig i utøvelsen av aktivitet. Kamper, cuper og stevner må fortsatt utsettes.

Alle universiteter, høgskoler og fagskoler bør fortsatt bruke digital undervisning der dette er mulig. Alle planlagte arrangementer bør være digitale, og større forelesninger og sammenkomster bør unngås.

Rådet om å unngå reiser i inn- og utland, med mindre det er nødvendig blir videreført. Reiser til studiested kan fortsatt regnes som en nødvendig reise, mens reiser for å delta på arrangementer i utgangspunktet ikke anses som en nødvendig reise.

Hytteopphold i Norge med folk du bor sammen med frarådes fortsatt ikke, innenfor de lokale og nasjonale rådene og reglene som gjelder.

Toppidretten anbefales å utsette alt seriespill i to uker. Norges idrettsforbund bes om å koordinere dette med særforbundene.

Hjemmekontor anbefales fortsatt for alle som har mulighet til dette.

Maksimalt ti personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Dersom den private sammenkomsten er utendørs, er grensen 20 personer.

* Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert.

* Maks 200 personer på arrangementer utendørs, likevel 600 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.

Leder: Avlyst skolekamp

Torsdag la byrådet forslaget til ny skolebruksplan. Planen skisserer hva som skal skje med skolebygg i Bergen frem mot 2030, og frem mot april kan...

Bilverksted på Paradis blir boliger: Byrådet gir grønt lys for ny utbygging

Byrådet ga torsdag tommel opp for planen som innebærer blokk og rekkehus på tomten der Paradis Auto ligger.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten