fanaposten.no

Kulturministeren besøkte Fanaposten

Trine Skei Grande (V) la turen innom Fanaposten for å snakke om mediepolitikk og diskutere bydelsavisenes kår.

Nyheter · Publisert 14:52, 29 jul 2019

Mandag la kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande turen innom Fanapostens redaksjonslokale på Nesttun sammen med førstekandiat Erlend Horn og et lite kobbel av Venstre-folk.

Her fikk kulturministeren treffe redaktør i Nordnesrepublikken Eva S. Johansen og Fanaposten-redaktør Ståle Melhus, og høre om hvordan to ganske så ulike lokalaviser drives innenfor samme kommune.

Med ett årsverk dekker Nordnesrepublikken Nordnes, med sine 5000 innbyggere, mens Fanapostens seks årsverk dekker Bergen sør, og hovedsakelig Fana og Ytrebygda med rundt 70.000 innbyggere.

- Vil se hverdagen i avisene

Redaktørene snakket om hvordan de små bydelsavisene ofte havner mellom to stoler når pressestøtte fordeles. Samtidig oppfyller de viktige oppgaver for lokaldemokratiet, påpekte redaktørene.

- Jeg er medieminister og prøver alltid å besøke minst en redaksjon når jeg er på tur for å høre hvordan hverdagen er ute i avisene. Så er jeg veldig opptatt av å bedre forholdene for lokalavisene slik det går frem av Mediemeldingen, sier Skei Grande etter et halvannen time langt møte i Fanaposten-redaksjonen.

- Hvordan vil du beskrive forholdene ute i de små lokalavisene du har besøkt?

- Først vil jeg si at folk virkelig jobber og står på, og det er en svær omstilling lokalavisene har vært gjennom. Her hos dere ser vi hvordan journalistene står bak hele produksjonen, som før mange yrkesgrupper var involvert i, og samtidig at man klarer den digitale overgangen på en ganske imponerende måte, sier hun.

Kommunal pressestøtte

Venstre lokalt går til valg på å opprette en kommunal pressestøtte for bydesavisene, nettopp for å styrke den lokale journalistikken på bydelsnivå. Ifølge Erlend Horn ser de dette i sammenheng med opprettelsen av bydelsstyrer i Bergen, og at behovet for lokaljournalistitkk vil være stort i årene fremover.

- I alle store byene har vi gått til valg på støtteordninger til bydelsavisene. Det er ganske store bydeler med innbyggere som er på størrelse med store byer andre steder, Da undergraver det demokratiet hvis du ikke har en arena for debatt, sier Skei Grande, som sier det er en skummel utvikling i land der lokalavisene er mer fraværende.

- Som vi sier i mediemeldingen er det de landene som har minst tilit mellom politikere og folk også de landene som har færrest lokalaviser. Derfor er lokalavisene viktige for å utvikle demokratiet vårt i riktig retning, sier hun.

På spørsmål om også Norge går i en retning av større avstand mellom folk og politikere, svarer hun at dette er noe lokaljournalistikken må bidra til å opprettholde.

- Vi må sørge for at vi har gode lokalaviser, at vi ikke lar blogger overta som utgir seg for å være aviser, at vi har medier som forholder seg til redaktørplakat og vær varsom-plakat og sørger for å ha god og åpen debatt, sier Skei Grande.

- Skjevfordeling

Fanaposten-redaktør Ståle Melhus brukte møtet med ministeren på å snakke om dagens støtteordning for bydelsavisene.

– Jeg har forsøkt å vise kulturministeren at bydelsaviser ikke er nummer 1-aviser og vi er heller ikke alene-aviser, slik vi er definert i dagens støtteordning. Vi har fire journalister, inkludert meg selv, som skal lage relevant innhold for 70.000 innbyggere. Det tilsvarer en by på størrelse med Kristiansand, sier han.

– Samtidig er vi i en markedsposisjon der BT og BA ofte foretrekkes som annonsemedium av de store byråene som styrer mye av dagens annonsebudsjetter. Vi klager ikke på den støtten vi får i dag, tvert i mot virker den veldig godt, sier Melhus, og legger til:

– Men når BA får nærmere 30 millioner kroner i støtte, og vi får 545.000 kroner, mener vi at konkurransesituasjonen kunne vært utjevnet noe. Vi har vist kulturministeren hva vi får til med dagens ressurser, og hvilke utfordringer som ligger i dagens rammevilkår. Hun var lyttende og interessert, og vi hadde en lang og fin prat, sier Ståle Melhus.

Knallår for Extra Bønes

Godt hjulpet av julehandelen i desember, går Extra Bønes inn i historiebøkene med tidenes år.

Får et nei til skjenking på Lagunen kino

Dersom byrådet følger fagetatens anbefaling, vil ikke Lagunen Kino få skjenkebevilling. Kinosjefen frykter et fattigere kulturtilbud i bydelene.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten