fanaposten.no

KAN BLI GODSTERMINAL: Dyngeland ble silt ut tidlig i arbeidet til Jernbaneverket. Nå har KS1-konsueltene hentet det frem igjen.

Konsulenter henter frem godsalternativ på Dyngeland

Rådal og Dyngeland er vurdert som de to beste lokaliseringsalternativene av TØI og Dovre Group.

Nyheter · Publisert 12:03, 11 nov 2016

To eksterne konsulentselskaper, Dovre Group og Transportøkonomisk Institutt har vært hyret inn av Samferdselsdepartementet for å gjennomføre kvalitetssikring av Jernbaneverkets godsterminal-utredning.

I desember anbefalte Jernbaneverket Rådal og Unneland som to likeverdige alternativer til å bli ny godsterminal for Bergensregionen. Den såkalte konseptvalgsutredningen (KVUen) har den siste tiden vært gått etter i sømmene av de to konsulentene, som leverer sin egen, uavhengige rapport til Samferdselsdepartementet.

Henter frem Dyngeland

Den lokale aksjonsgruppen, Hordnesskogens venner, har festet sin lit til at konsulentrapporten vil konkludere annerledes enn Jernbaneverket. I dag ble KS1-rapporten fra TØI og Dovre Group offentlig. Her er hovedmomentene:

• Delt konsept med havn og godsterminal for jernbane adskilt er det rette. Dette er er i tråd med konklusjonen til Jernbaneverket i KVUen.

• Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å modernisere dagens terminal på Nygårdstangen. Dette er også i tråd med Jernbaneverkets anbefalinger. Ifølge Nasjonal transportplan skal dagens terminal pusses opp for 220 millioner for å kunne ta imot godset frem til 2030, da kapasitetsgrensen vil være nådd.

KS1-rapporten konkluderer likevel med at kapasitetsgrensen på Nygårdstangen trolig vil bli nådd senere enn Jernbaneverket legger til grunn. De anslår at dagens terminal kan ta imot godset i ti år til, altså til 2040. Dette innebærer i såfall at det ikke haster like mye med å ta en avgjørelse om lokalisering nå.

• KS1-rapporten støtter Jernbanverkets konklusjon om at godstyngdepunktet ligger i Bergen sør.

• KS1-rapporten har hentet frem Dyngeland som et realistisk alternativ, og slår fast at Rådal og Dyngeland er de to beste alternativene.

- Som et resultat av kvalitetssikringens etterprøving av silingsprosessen er Dyngeland identifisert som et reelt og realistisk alternativ for plassering av ny jernbaneterminal og er derfor inkludert i kvalitetssikringens alternativanalyse, skriver konsulentene i rapporten.

Hele rapporten kan du lese her.

Dyngeland er realistisk

Dette er et resultat av at konsulentene har etterprøvd silingsmetoden til Jernbaneverket. I rapporten slår de fast at det ved denne metoden er en stor fare for at alternativer blir silt ut for tidlig, noe de altså mener er tilfelle på Dyngeland.

- Samlet sett fremstår Rådal og Dyngeland som de beste alternativene for ny terminal. Disse to alternativene vurderes likt med hensyn til næringsarealer i umiddelbar nærhet, og begge har tilstrekkelige arealer for selve terminalen. Med hensyn til andre næringsarealer ligger Rådal ca. 6 km fra området identifisert av Bergen kommune for arealkrevende næring ved Flesland, mens Dyngeland ligger ca. 1 km fra området identifisert ved Midtun for slik næring, skriver konsulentene.

LES FLERE: NYHETER

Les også: Sjekk om du kan bli rammet

Tim Aase Oestreich 7 år

Tim Aase Oestreich fyller 7 år 20. juni. Tim går på Hjellestad skole og spiller fotball i IL Gneist.Gratulasjoner til godgutten vår fra farmor og...

Bystyret: Skal vurdere Fysak-hall i Ytrebygda

Høyre ba om "Fysak light"-hall bak Fanatorget. Det ville ikke flertallet i bystyret forplikte seg til.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten