fanaposten.no

Kommunen svarer: - Helt trygt å bade i Melkeviken

VA-etaten mener Hordnesskogens venner driver med skremselspropaganda.

Nyheter · Publisert 17:28, 7 aug 2018

I år som i fjor satte Hordnesskogens venner opp et skilt ved Melkeviken der de advarte mot bading.

På skiltet advarte foreningen mot mulige miljøgifter i badeviken. Bakgrunnen er vannprøver fra grunnen i Stend-området som foreningen fikk analysert i 2017. 23 av 28 prøver ble klassifisert som dårlig eller svært dårlig med et omfattende giftinnhold. En del av overflatevannet i området havner i Fanafjorden. På skiltet advarer de om at giftstoffene kan medføre helserisiko ved bading.

"Melkevika er endepunktet for avrenning fra et 3,8 millioner kubikkmeter bossdeponi, innholdende ukontrollerte mengder avfall. Vannet som renner hit via både overflatevann og i rør på dypt vann, inneholder helseskadelige konsentrasjoner av kvikksølv, arsen, bly, kobber, krom nikkel og sink" stod det å lese på skiltet, som nå er borte.

Høyt giftinnhold

Skiltet ble nylig tatt ned av Bergen og Omland Friluftsråd (BOF). Avdelingsleder i Vann- og avløpsetaten, Hogne Hjelle, reagerer på at Hordnesskogens venner skremmer folk med et slikt skilt, et skilt han forøvrig påpeker er ulovlig oppsatt.

– Vi synes det er beklagelig at de driver med denne type skremselspropaganda. Det er ingen som helst grunn til at folk ikke skal kunne bade og kose seg i Melkeviken, sier Hjelle.

Han forteller at kommunen tar jevnlige prøver som viser god badevannskvalitet i Melkeviken, og at det ikke er en sammenheng mellom fare ved bading og giftstoffene som HV nevner.

– Vi jobber på tvers av etater i kommunen på dette området, og alle er enige om at det ikke er knyttet noen fare med å bade i Melkeviken. Vi ønsker at folk skal bruke badeplassene våre, sier Hjelle.

Hjelle ber folk om ikke å bekymre seg og bruke badeplassen.

– Våre badevannsprøver viser alle utmerkede badeforhold. I forhold til miljøgifter som blir nevnt så er helserisiko først og fremst knyttet til opptak av stoff gjennom næringskjeden. Vi har selv tatt prøver av sanden i vannkanten i 2018, som viser lave verdier av miljøgifter. Faktisk er verdiene under de helsebaserte grenseverdiene for jord som brukes i barnehager. Vi synes det er veldig leit dersom folk lar seg skremme fra å bruke badeplassen, sier han.

Fant giftinnhold

Det var i 2017 at HV fikk analysert vannprøver som viste høye forekomster av giftstoffer i grunnen i Stend-området.

– Men at det er alvorlig forurensing i området Stavollen//Stend, er ikke en påstand som bare vi kommer med, det er fakta som er dokumentert i flere rapporter, blant annet i Fylkesmannens tillatelse til drift av forbrenningsanlegget fra 2016, sier leder Anne Margrete Bollmann.

Bollmann forteller at skiltet ble hengt opp etter et føre-var-prinsipp. Hun mener kommunen burde være med på dette.

– I stedet for å følge "føre var"-prinsippet og foreta en skikkelig miljøkartlegging slik politikerne har lovet, går kommunen ut og skryter av badevannet. Det synes vi er oppsiktsvekkende. Det er også oppsiktsvekkende at kommunen rykker ut og klipper ned et informasjonsskilt satt opp av en frivillig organisasjon, uten varsel og dialog, sier hun.

– Men kommunen slår fast at vannet ikke er farlig å bade i. Hva sier du til det?

– Hva baserer kommunen dette på? Hvilke prøver, analyser og faglige vurderinger ligger til grunn? Vi er tilbake til det dette handler om; behovet for en seriøs og grundig miljøkartlegging, sier hun.

– Det er ikke vår oppgave å drive miljøkartlegging, men vi har tatt vannprøver for å belyse og understreke alvoret i situasjonen. Det er kommunens ansvar i henhold til Folkehelseloven å skaffe seg oversikt, iverksette tiltak og formidle fakta. Vi synes det er skuffende at kommunen er mer opptatt av skiltet vårt, enn Folkehelseloven og Forurensingsloven.

– Alt er klar for 17. mai

Nå er det klart hvem som skal tale til fanafolk før og etter prosesjonen til Nesttun.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten