fanaposten.no

Harald Schjelderup mener kommunen fortsatt ikke er friskmeldt, men er på rett vei.

Kommunen går en milliard i overskudd

Kommunen går så det suser. Netto driftsresultat for 2016 er på 1,1 milliarder kroner.

Nyheter · Publisert 10:37, 15 feb 2017

Det opprinnelige budsjettet for 2016 la opp til et positivt driftsresultat på 451 millioner. Da regnskapet ble gjort opp for fjoråret, viste det seg at driftsresultatet var på hele 1,1 milliarder, altså 678 millioner bedre enn budsjettert.

Målt opp mot det justerte budsjett blir avviket på 259 millioner kroner.

– Den største enkeltforklaringen er at inntektene fra skatt og rammetilskudd er 240 millioner kroner bedre enn opprinnelig budsjettert. I tillegg bidrar god kostnadskontroll i byrådsavdelingene til et forbedret resultat. Forskyvninger i allerede budsjetterte prosjekter og et lavere rentenivå er også med på å redusere de regnskapsførte utgiftene sammenlignet med vedtatt budsjett, skriver byrådet i en pressemelding.

– Den store veksten i skatteinntekter som har kommet kommunen til gode i 2016 er i all hovedsak engangsinntekter. Denne veksten skyldes ekstraordinære store uttak av utbytter til en del personlige skatteytere i 2015, sier finansbyråd Dag Inge Ulstein

Les også: Kommunen presenterer stort overskudd

Vil pante vedovner

Som følge av det store resultatet kommer byrådet nå til å foreslå å sette av ytterligere 50 millioner kroner på årets budsjett til panteordningen for gamle vedovner. Dette blir foreslått finansiert gjennom bruk av midler avsatt på disposisjonsfond etter resultatet for 2016.

– Interessen for panteordningen er stor. Denne tilleggsbevilgningen vil kunne gjøre det mulig å fjerne 10.000 forurensende vedovner fra bergensernes stuer. Det vil være et betydelig bidrag for å redusere problemene med luftforurensning i Bergensdalen, sier klimabyråd Julie Andersland.

Bystyret har vedtatt tre måter å bruke driftsresultatet på: Egenfinansiering av investeringer, avsetning til bufferfond pensjon og generell avsetning til disposisjonsfond.

Å øke egenfinansiering av investeringer er en måte å lette den fremtidige gjeldsbyrden for kommunen, mens avsetninger til pensjon er gjort får å sikre seg mot fremtidig økte pensjonskonstnader.

Byrådsleder Harald Schjelderup sier det er behov for å sette til side penger med tanke på den vanskelige økonomiske situasjonen kommunen har vært i i flere år. Til BT i dag sier han at de arvet en krevende økonomisk situasjon da de overtok etter Høyre-byrådet i 2015.

– Eiendomsskatten var halvert og kuttet fra 2009. BKK ble tappet. Premieavviket er økt og er på 1,8 milliarder. Dette er i praksis et underskudd som er skjøvet foran seg. Hadde man tatt det år for år, hadde kommunen drevet med underskudd alle disse årene. I tillegg har vi skoleforfallet, sier Schjelderup til avisen.

Han mener det er grunn til å holde fast på en forsvarlig økonomistyring.

– Vi er på rett vei når det gjelder å bygge opp disposisjonsfondene våre og redusere premieavviket på pensjon. Men vi er ennå ikke friskmeldt, sier han i pressemeldingen.

- Hadde kontroll

Hilde Onarheim (H), leder i komite for finans, mener at driftsresultatene tvert imot viser at Høyre-byrådet hadde bedre økonomikontroll enn den andre siden hevdet.

– Det viser vel først og fremst at Høyre-byrådet i valgåret 2015 hadde god kontroll på økonomien til tross for det opposisjonen sa. Så har det vært flere faktorer som har spilt inn, blant annet at overføringene fra regjeringen har vært høyere ann man forventet, samt høyere skatteinngang. Jeg er glad for at kommunen går godt, men da bør man begynne å se på om man kan gjøre endringer på inntekttsiden, sier Onarheim med klar hentydning til eiendomsskatten.

Kirkevoll manglet spiseplass. Det ga SFO-lederen en ide

På Kirkevoll skole har avdelingsleder Hilde Brunvatne på SFO hatt en hemmelighet. – Planen var å overraske hele skolen, sier Brunvatne, og hun har...

Lorentzen vant 500-metercupen

Håvard Holmefjord Lorentzen vant verdenscupen sammenlagt på 500 meter som første nordmann søndag.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten