fanaposten.no

Kommunen brøt loven da moren ikke fikk svar om spesialundervisning

Kommunens byrådsavdeling brøt loven da de ikke besvarte klagene fra en mor om spesialundervisning.

Nyheter · Publisert 08:15, 31 des 2019

Sivilombudsmannen har slått fast at kommunen har brutt loven i møte med en mor som klaget på avgjørelsen om spesialundervisning for sønnen.

Barnet fikk påvist dysleksi og mattevansker av PPT Fana allerede i 2014. Da sønnen byttet til en skole i en annen bydel, fikk hun en ny sakkyndig vurdering hos PPT i denne bydelen.

Men her var konklusjonen en annen. Sønnen fikk avslag på spesialundervisning. Moren mente dette var en feil avgjørelse og klaget.

Moren har nå sendt flere klager på manglende spesialundervisning og tilrettelegging, saksbehandlingsfeil hos PPT, brudd på opplæringsloven samt krav om innsyn i dokumenter. Fylkesmannen har oversendt flere av klagene til byrådsavdelingen for skole, barnehage og idrett, men her har det stoppet opp.

Brudd på loven

Etter manglende svar hos byrådsavdelingen klaget moren til Sivilombudsmannen. Nå har ombudsmannen slått fast at kommunen har brutt loven i møte med moren.

"Det foreligger brudd på kravene i forvaltningsloven §11a om å gi foreløpig svar og om å behandle henvendelsen om partsinnsyn uten ugrunnet opphold. Ombudsmannen har grunn til å tro at også klagene på spesialundervisningen ikke er behandlet uten ugrunnet opphold», skriver Sivilombudsmannen i uttalelsen.

Han mener det må vurderes om byrådsavdelingen har gode nok rutiner for å sikre at ikke kompliserte saker blir liggende ubehandlet.

"Det er alvorlig at byrådsavdelingen gjentatte ganger har brutt forvaltningsloven og interne rutiner ved håndteringen av sakene fra klageren. Ombudsmannen anmoder byrådsavdelingen å sørge for at alle klagers henvendelser besvares uten ytterligere forsinkelser" står det i uttalelsen.

Ikke overholdt frister

I vedtaket går det frem at også Sivilombudsmannen slet med å få svar på sine henvendelser til byrådsavdelingen. Han kontaktet kommunen første gang 25. juni, men først 10. september, etter purring på brev og telefon, kom svarbrevet.

Kommunen innrømmet at fristene for saksbehandling ikke var overholdt og at det ikke var gitt noe varsel om dette til klageren.

Sivilombudsmannen ba om ytterligere redegjørelser fra kommunen, blant annet en oversikt over hvilke saker klageren hadde til behandling, hvilke datoer de var mottatt og når hun kunne vente seg svar. Han ba også om opplysninger om hvilke rutiner byrådsavdelingen har for å følge opp og prioritere saker.

Også denne gang svarte kommunen etter svarfristen. Byrådsavdelingen forklarte at både de og skolen har mottatt et høyt antall krav, at saken har vært uoversiktlig og at det har vært vanskelig å vite hvilke svar klageren ønsket.

– Alvorlig

Sivilombudsmannen ber nå om en gjennomgang av rutinene ved avdelingen. Samtidig krever han at moren raskt får svar.

– Byrådsavdelingen må nå i samråd med klager få brakt på det rene hvilke saker som står ubesvart og besvare disse uten ytterligere forsinkelse. Om byrådsavdelingen ikke har oversendt dokumentene klager er innvilget innsyn i, må dette gjøres straks, skriver Sivilombudsmannen i uttalelsen, før han slår fast at kommunnen har brutt forvaltningsloven.

Fanaposten har vært i kontakt med moren som har klaget, men hun ønsker ikke å gi kommentarer i denne saken.

Hun er samtidig innforstått med at avisen omtaler Sivilombudsmannens avgjørelse.

Flere saker

Fanaposten har gjennom flere saker i løpet av året sett på hvilken tilrettelegging elever med lærevansker som dysleksi og dyskalkuli får i Bergen kommune.

22. mars fortalte vi at PPS i Bergen sør ble fratatt tre stillinger som følge av såkalt "levekårsjustering". Konsekvensen var lav bemanning og lange ventelister for barn som ventet på hjelp. Byrådet opprettet senere i år tre nye stillinger ved PPS Sør.

12. april stod en mor frem og fortalte at det tok fire år fra diagnosen på en lærevanske ble gitt, til barnet fikk hjelpen det hadde krav på. Dysleksi Norge kritiserte Bergen kommunen for å henge etter i arbeidet med å identifisere lærevansker tidlig hos barn.

21. juni fortalte seks foreldre om hvordan de mente skoler i Bergen inntok en vent-og-se-holdning når de kom med bekymringer om lærevansker. De mener det er tilfeldigheter som avgjør om barnet treffer på rett lærer med kunnskaper om lærevansker.

5. november besøkte vi Rå skole som jobber for å bli Bergens første dysleksivennlige skole. Mens over 100 skoler nasjonalt har denne sertifiseringen, finnes det ingen i Bergen. Bystyret vedtok i 2016 en målsetning om at tre skoler skulle være dysleksivennlige innen 2017, men det har ennå ikke skjedd.

Svarer:

Byråd for skole, barnehage og idrett Linn Kristin Engø (Ap) kommenterer Sivilombudsmannens uttalelse slik:

- Jeg kan, av hensyn til taushetsplikten, ikke kommentere innholdet i enkeltsaker. Men på generelt grunnlag vil jeg si at vi alltid tilstreber å bli bedre og naturligvis svare i tråd med fristene I lovverket. Vi vil lære av Sivilombudsmannens uttalelse.

- Er rutinene gode nok for å håndtere klager fra foreldre om spesialundervisning?

- Vi opplever generelt at vi har gode rutiner, men særlig i komplekse saker med motstridende vurderinger og et stort saksomfang vet vi at vi har et forbedringspotensiale.

- Hva vil dere gjøre med dette nå?

- Nå har vi nettopp mottatt Sivilombudsmannens uttalelse. Vi vil naturligvis lære av den. Vårt mål er at alle barn i Bergen skal få den tilretteleggingen og hjelpen de har behov for, slik at de kan få et best mulig utbytte av skolehverdagen

Snart skal 1800 flere biler ut i dette krysset. Rapport foreslår hvordan det komplette kaos kan unngås

Det travle krysset på Nesttun blir enda travlere når de store utbyggingene er ferdige. Trafikkekspert anbefaler å nekte bilister å svinge til venstre...

Oppfordrer folk til å bruke nye turområder

Kommunen vil spre folk på flere turområder, og har åpnet for turparkering ved flere skoler i bydelen.

Vil uansett holde skoler og barnehager stengt tirsdag etter påske

Dersom regjeringen beslutter å gjenåpne skoler og barnehager over påske, vil første skole- og barnehagedag i Bergen være onsdag 15. april.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten