fanaposten.no

I fjor samlet fanafolk seg i hopetall da det ble arrangert folkeløp for Fana i Hordnesskogen. 19. februar arrangerer Hordnesskogens venner fakkeltog i skogen. Foto: Mari Møen Nygaard

Ingen hastverk med gods-avgjørelse

Statssekretæren mener saken er krevende og vil ikke forhaste seg.

Nyheter · Publisert 12:22, 14 feb 2017

Avgjørelsen om hvor den nye godsterminalen skal ligge er ikke å vente med det første, om vi skal tro statssekretær i Samferdselsdepartementet, Tom-Christer Nilsen (H).

– Dette er en krevende sak hvor det er viktig at det ikke tas forhastede beslutninger, sier Nilsen til Fanaposten.

Uvisst om hastemoment

Saken har ligget hos Samferdselsdepartementet siden i høst. I november fikk de overlevert kvalitetssikringsrapporten KS1 fra to uavhengige konsulenter, Dovre Group og TØI. Denne konkluderte annerledes enn Jernbaneverkets egen rapport, den såkalte KVUen.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har etterhvert en stor bunke med sprikende råd å ta hensyn til når han skal beslutte hvor terminalen skal ligge. I tillegg kommer rundt 260 høringsuttalelser der en stor overvekt er fra fanabuer som protesterte mot Hordnesskogen-terminal.

 

 

Statssekretær i Samferdselsdepartementet, Tom-Christer Nilsen svarer at godsterminalsaken er krevende. De har ikke hastverk med å legge frem en beslutning. Foto: Hordaland fylkeskommune

Hvor og når?

Spørsmålet er ikke bare hvor, men også hvor raskt det må skje. Og her konkluderer de to hovedrapportene ulikt.

Jernbaneverkets KVU slår fast at kapasitetsgrensen ved Nygårdstangen blir nådd i 2030, og at en godsterminal bør være på plass da. I KS1 blir «tidsfristen» for ny terminal forskjøvet til 2040, som er da konsulentene mener Nygårdstangen kan bli for liten.

Det siste gjør at hastemomentet i saken ser ut til å være tonet ned. Departementet håpet i fjor å få godsterminalen inn i nye Nasjonal transportplan. Denne legges frem for Stortinget våren 2017, og vil gjelde fra 2018-2029, men dette ser ikke ut til å være så aktuelt lenger.

– KS1-rapportens vurdering er at en modernisering av Nygårdstagen vil gi tilstrekkelig godskapasitet frem til rundt 2040, konstaterer Tom-Christer Nilsen.

Kan bli tilleggsutredninger

Han vil ikke svare konkret på om en avgjørelse er å vente før stortingsvalget, eller om det skal settes i gang nye tilleggsutredninger: Bergen kommune har i sin uttalelse bedt om at det gjøres en tillleggsutredning av fjellhallkonseptet, men Hordaland fylkeskommune ønsket en utredning av mulige arealer for gods i Arnadalen.

Samtidig har både KS1-rapporten og bystyrets uttale langt på vei satt strek over alle foreslåtte lokaliseringer i Arna samt alternativet på Haukås. .

– Vi kan ikke utelukke at det vil være nødvendig med tilleggsvurderinger i denne saken, sier Nilsen.

Går i fakkeltog til helgen

Selv om det er stille i godsterminaldebatten for tiden, fortsetter kampviljen i Fana. 19. februar går fanabuer nok en gang i fakkeltog mot godsterminal-planene.

– Trusselen om godsterminal er fortsatt høyst levende, selv om det er mange som tror at en avgjørelse er tatt eller at saken er over fordi det har vært litt stille rundt temaet en stund. Derfor er det så viktig at vi holder engasjementet oppe, og vi tenker at det å gå tur i skogen med fakler som lyser opp i mørket, er noe av det mest symbolsterke vi kan gjøre, sier leder i Hordnesskogens venner, Anne Margrete Bollmann.

Hordnesskogens venner er noe beroliget etter KS1-rapporten, som slo fast at behovet for terminal ville komme senere. Men fortsatt er faren for at Rådal blir valgt stor: Både KVUen, KS1-rapporten og Bergen bystyre peker mot Hordnesskogen som et av de beste områdene for ny terminal.

– Vi har sendt et omfattende svar på KS1-rapporten. På mange måter var den en god nyhet at den utsetter behovet for terminal, men vi ser også at det er flere viktige temaer den ikke kommenterer på, og dette ønsker vi å ta opp med Samferdselsdepartementet, sier Bollmann.

KS1-rapportens vurdering er at en modernisering av Nygårdstagen vil gi tilstrekkelig godskapasitet frem til rundt 2040

Godsterminal-saken

Hordnesskogen/Rådal kan bli valgt som lokalisering av ny godsterminal for Bergensområdet.

Samferdselsdepartementet jobber med å fatte en avgjørelse i saken. Jernbaneverket har pekt på Rådal eller Unneland som beste lokalisering. En ekstern kvalitetssikringsrapport peker imidlertid på Rådal eller Dyngeland, men sier samtidig at behovet først vil melde seg rundt 2040.

Rundt 260 privatpersoner, bedrifter, offentlige etater og organisasjoner har sendt høringsuttalelser om saken. Et stort flertall går mot godsterminal i Hordnesskogen, men Bergen bystyre har i sitt vedtak pekt på Rådal som beste lokalisering.

Front mot front på Kokstad

Veien stengt etter ulykken.

Yogastudio legger ned

Dittyogastudio i Kokstadvegen legger ned driften etter omtrent halvannen års drift.

Slik vil de gi ungdom et nytt tilbud om kveldene

Fana IL vil åpne Fana Arena om kveldene og nettene for å gi ungdom et tilholdssted.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten