fanaposten.no

SATT PÅ GATEN: Mandag fikk Arild Haugland og Midtun skolekorps beskjed om at de ikke fikk øve på Hop oppveksttun skole. Foto: Ståle Melhus

Hop-rektor satte skolekorps på gaten

Med få timers varsel fikk musikanter i Midtun Skolekorps beskjed om at de ikke fikk øve på Hop skole.

Nyheter · Publisert 09:22, 13 mar 2015

– Vi er satt på gaten, sier Arild Haugland i korpset.

Utfordringen med å finne øvingslokaler for de mange korpsene i Fana og Ytrebygda er ingen ny problemstilling.

Mandag hadde Midtun skolekorps avtalt å øve på Hop oppveksttun skole, slik de har gjort med ujevne mellomrom. Arild Haugland i skolekorpset fikk beskjed fra rektor Olav Lunde Fjelltveit om at korpset ikke fikk benytte skolen som øvingslokale bare timer før øvingen skulle starte.

- Bare tull

– Vi står med rundt 30 musikanter som skal øve. Vi har hatt en avtale med den forrige rektoren på Hop skole om å få øve der når vi har hatt behov. At vi får beskjed bare timer før vi skal være på øving synes jeg lite om. Den nye rektoren oppgir at de må ha ekstra personale for å låse og vaske etter oss. Det er bare tull, etter min mening. Vi har hatt avtale på Hop lenge, og har alltid  låst etter oss selv. Renholdet skjer på skolene om morgenen uansett, så det blir ikke noe ekstraarbeid med at vi får bruke lokalene, sier Haugland.

Problematisk

Korpslederen synes det er problematisk at frivilligheten blir nektet tilgang til kommunale bygg som likevel står tomme på ettermiddag og kveldstid.

– Dette er et økende problem, som ikke bare går ut over vårt skolekorps. Det er stadig vanskeligere for frivilligheten å finne steder å drive aktivitetene. Det er trist for oss som jobber i frivillig organisasjonsliv å bli motarbeidet på denne måten. Midtun Skolekorps er et korps i stor fremgang. Vi har kjempet oss opp fra 3. divisjon til 1. divisjon, og er blant de beste skolekorpsene i Norge. Vi har 65 medlemmer og mange nye aspiranter. Det er vanskelig å holde dette i gang når en ikke får tak i øvingslokaler, sier Haugland.

Prioriterer ikke ekstraarbeidet

Rektor Olav Lunde Fjelltveit på Hop oppveksttun skole sier at Midtun Skolekorps har fått øve på skolen en og annen gang av den tidligere rektoren, men nå er det slutt.

– De får ikke lov til å bruke lokalene her på skolen mer. Vi har ikke tilsynsvakter etter skoletid, og dette vil gi oss ekstraarbeid og kostnader som jeg ikke ønsker å prioritere. Vi har to voksenkorps og noe danseaktivitet som bruker skolen et par dager i uken. De har hatt et avtaleforhold på skolen før min tid, så det er vanskelig å kaste dem ut. Jeg skulle kanskje gjort det, men det er en annen sak, sier Lunde Fjelltveit.

– Ikke min primæroppgave

Rektoren på Hop har hatt møte med Komite for kultur, idrett og næring, og han sier han var like klar overfor dem.

– Selv om politikerne vil at disse byggene skal brukes av frivillige utenfor skoletid, må de også være villige til å bevilge de pengene som må til for å få dette på plass, sier Fjelltveit.

– Men er du klar over at skolen har anledning til å søke kommunen om midler til ekstra tilsyns-
vakter?

– Jeg er ikke kjent med det. Men da får en tenke om det er rektors oppgave å søke om penger til tilsynsvakt for et korps som ikke hører hjemme på skolen. Jeg ser det ikke som min primæroppgave å søke om midler for at et korps som er hjemmehørende på Midtun skole skal kunne øve på Hop skole, sier Fjelltveit.

Strammer inn

Rektoren sier også at han vil stramme inn utlånet av skolens lokaler til andre organisasjoner også.

– Her på skolen har vi en elevkantine som er laget for elevene våre. Vi ser at det blir slitasje på inventaret. Vi ser også at det ikke alltid er ordentlig ryddet slik det skal være. Vi har også sett at det har vært trafikk på steder på skolen hvor det ikke skulle vært trafikk. Skolen er selvassurandør og om noe skulle bli ødelagt må vi erstatte dette selv. Jeg må vurdere risikoen ved utlån av skolen. Skolen kan få ekstraordinære utgifter som følge av dette. Det er penger vi skal bruke på våre elever. Jeg skjønner at dette ikke er så greit for Midtun, men jeg observerer at adgangskontrollen til skolen er svært begrenset, og er veldig lite glad for at dørene står åpne når utenforstående er på skolen. Jeg velger å være restriktiv. Det er mitt ståsted, sier Fjelltveit.

- Ikke greit

Høyrepolitiker og leder av Kontaktutvalget for musikklivet i Fana og Ytrebygda, Eivind H. Hermansen er klar når han har hører hva som har skjedd.

– Slik kan en ikke behande frivilligheten. Dette korpset har jo hatt anledning til å låse seg inn og benytte lokalene i årevis. Jeg ser ikke at det har skjedd noe spesielt på Hop skole som tilsier at denne ordningen skule endres nå. Det som overrasker meg mest er at det tilrettelegges for at idretten kan låse seg inn og bruke baskethallen på Hop. De samme mulighetene bør kulturlivet også få. Skolene har flotte arealer som bør kunne benyttes. Jeg synes det er rart at man får til denne utnyttelsen på andre skoler, sier Hermansen.

Som medlem i Komite for kultur, idrett og næring har han akkurat vært med å jobbe med frivillighetsmeldingen.

– I meldingen kommer det frem at kommunen i større grad må legge til rette for utlån til frivilige. Meldingen legger også opp til utvidet bruk av skolelokaler på ettermiddag, kveld og i helgene. Alle skoler og kommunale lokaler skal gjøres tilgjengelig gjennom portalen «Aktiv by». Det er viktig at skolene stilles til disposisjon for nærmiljøet. Komiteen har vært på befaring på en del skoler, blant annet på Hop. Dette må det gjøres noe med slik at det blir enkelt for frivilligheten å drive sine aktiviteter. Etter mitt syn er å tilrettelegge for frivilligheten en av de viktigste oppgavene kommunen har. Om man ikke får til dette på annet vis, kan en løsning være at kommunalavdeling skole disponerer skolebyggene frem til klokken 16.00, og kultur og idrett disponerer lokalene etter klokken 16.00 og i helgene, sier Hermansen.

Bystyret: Skal vurdere Fysak-hall i Ytrebygda

Høyre ba om "Fysak light"-hall bak Fanatorget. Det ville ikke flertallet i bystyret forplikte seg til.

Vil ha fjernvarme til Midtun og Nesttun

– Vi må få et grønt skifte i Fana. Nå må Nesttun og Midtun kobles til fjernvarmenettet, sier eiendomsutvikler Rune Birkeland.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten