fanaposten.no

Statsminister Erna Solberg under regjeringes pressekonferanse angående gjenåpningen av Norge. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Her er reglene som gjelder fra søndag

Nå blir det mulig med flere på besøk hjemme, flere mennesker på arrangementer og mindre behov for hjemmekontor.

Nyheter · Publisert 13:49, 18 jun 2021

Statsminister Erna Solberg sier regjeringen har besluttet å åpne opp litt mer enn det som er varslet i trinn tre, fra og med 20. juni.

– Smittetallene går ned, antall sykehusinnleggelser synker, og rundt halvparten av befolkningen over 18 år har fått minst én vaksinedose. Norge er i rute, og vi er klare for å gå til trinn tre i gjenåpningen, sier statsminister Erna Solberg (H).

Nå blir det mulig med flere på besøk hjemme, flere mennesker på arrangementer og mindre behov for hjemmekontor, skriver regjeringen.

Dette er de nasjonale tiltak som gjelder på trinn 3.

Anbefalinger for hele landet

• Hold 1 meter avstand. Hold hendene rene. Hold deg hjemme hvis du er syk.

Sosial kontakt

• Ikke ha besøk av flere enn 20 gjester. (nytt)

• Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort selv om det overstiger anbefalt antall gjester.

• Beskyttede regnes ikke med i antallsbegrensningen.

• Rådet om avstand gjelder fortsatt, men beskyttede kan ha nær sosial kontakt (under 1 meter) med andre beskyttede og ubeskyttede som ikke er i risikogruppen.

• Det oppfordres til å møtes utendørs.

Reiser

• Innenlandsreiser kan gjennomføres.

• Personer som ikke er beskyttet og som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak, bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen der de har oppholdt seg i tiden før reisen.

• Personer som ikke er beskyttet. Folk oppfordres til å være ekstra forsiktige og planlegge reisen slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Dette er særlig viktig for personer som reiser fra områder med høyt smittetrykk, dvs. fra kommuner som har strenge lokale tiltak regulert i covid-19-forskriften kapittel 5A til 5C eller tilsvarende lokal forskrift.

Skoler og barnehager

• Barnehagene og skolene følger trafikklysmodellen om grønt, gult eller rødt tiltaksnivå etter lokale vurderinger av den enkelte kommune og er klar til å endre tiltaksnivå i lys av endringer i smittesituasjonen.

Høyere utdanning

• Mer fysisk undervisning og vurdere jevnlig testing.

• Registrere hvem som er til stede og deres seteplassering for å lette smitteoppsporing.

Arbeidsliv

• Økt tilstedeværelse på arbeidsplassen. (nytt)

• Delvis hjemmekontor og/eller fleksibel arbeidstid.

• Arbeidsgiver vurderer i større grad om hjemmekontor er nødvendig i lys av den lokale smitterisikoen. (nytt)

Generelle smitteverntiltak.

• Det må være mulig å holde 1 meters avstand for alle.

• De som er beskyttet, trenger ikke å holde avstand til andre på arbeidsplassen, men bør ta spesielt hensyn til ubeskyttede i risikogrupper. (nytt)

• Arrangementer (både private og offentlige)

• Det oppfordres til å holde arrangementer utendørs heller enn innendørs.

• Personer som ikke er beskyttet og som kommer fra områder med høyt smittetrykk, bør ikke oppsøke arrangementer i andre kommuner. Høyt smittetrykk innebærer at kommuner har strenge lokale tiltak regulert i covid-19-forskriften kapittel 5A til 5C eller i tilsvarende lokal forskrift.

Idretts-, kultur og fritidsaktiviteter

• Det oppfordres til aktivitet utendørs heller enn innendørs.

• Unntak fra anbefalingen om 1 meters avstand både utendørs og innendørs der det er nødvendig for å utøve aktiviteten. Dette åpner for trening i kontaktidrett for voksne. (nytt)

• For voksne anbefales gruppestørrelsen å være inntil 30 personer innendørs og 40 personer utendørs. (nytt)

Sommer- og aktivitetsleir (nytt)

• Antall deltakere på sommerleir, aktivitetsleirer og andre fritidstilbud, som samler mange personer og varer over flere dager, anbefales begrenset inntil 300, og det anbefales at man deler deltakerne inn i grupper med omtrent 40 personer.

• Det er ikke et krav om å holde 1 meters avstand, men de generelle anbefalingene om avstand og god håndhygiene gjelder også på leir, både for voksne og barn.

• Når det skjer aktiviteter på leiren som ikke kan gjennomføres uten å være nærmere enn 1 meter, gjelder ikke anbefalingen om å holde avstand.

Toppidrett

• Toppidrett kan utøves som normalt. Det betyr at seriespill kan gjennomføres utendørs og innendørs. (nytt)

Her er regler som gjelder for hele landet:

Handelsnæringen

• Åpent med regulering av smittevernfaglig forsvarlig drift i henhold til covid-19-forskriften, som å tilrettelegge for minst 1 meters avstand og ha rutiner for god hygiene. Smitteverntiltak jf. egen bransjestandard.

• Varemesser og midlertidige markeder reguleres på samme måte som handelsnæringen.

Idretts-, kultur og fritidsaktiviteter

• Barn og unge under 20 år kan delta som utøvere på idrettsarrangement eller konkurranse på tvers av regioner/kretser (nasjonalt), både utendørs og innendørs, uten krav om å holde 1 meter avstand. (nytt)

• Voksne i breddeidretten får unntak fra 1-metersregelen ved deltakelse på idrettsarrangementer som kamper og stevner innen regionen/kretsen, Dette gjelder både utendørs og innendørs. (nytt)

• Voksne dansere, musikere og scenekunstnere som ikke er profesjonelle kunstnere får unntak fra 1-metersregelen på både utendørs og innendørs kulturarrangementer, dersom de ellers trener eller øver sammen. (nytt)

Private arrangementer

• Inntil 100 personer på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler, inne og ute. (nytt)

Offentlige arrangementer (nytt)

• Med faste tilviste plasser: Inntil 1.000 personer (500x2 kohorter) innendørs og inntil 2.000 personer (500x4) utendørs.

• Uten faste plasser: inntil 400 (200x2) innendørs, 800 utendørs (200x4).

• For arrangementer der testing eller koronasertifikat tas i bruk:

• Faste tilviste plasser: 50 prosent kapasitet opp til maks 2.500 personer (500x5) innendørs eller 50 prosent kapasitet opp til maks 5.000 personer utendørs (500x10)

• Uten faste plasser: Opptil 1.000 innendørs og 2.000 utendørs. Maks 50 prosent kapasitet begge steder, og i kohorter på 500 personer.

• Uteliv, serveringssteder og arrangementer med skjenkebevilling

• Skjenkestoppen kl. 24 oppheves. (nytt)

• Innslippsstopp kl. 24 opprettholdes.

• Krav om registrering, bordservering av alkohol, redusert antall gjester, sitteplasser til alle gjester og avstand.

Arbeidsledigheten øker - høyest i Bergen

Ved utgangen av juli er 9894 personer helt arbeidsledige i Vestland. Over halvparten av de ledige bor i Bergen.

62 nye smittede: Venter til neste uke med å avgjøre tiltak

Dersom smitten ikke avtar, anbefales kommunen å innføre tiltak.

Listhaug vil ha omkamp om Grimstadvegen

Sylvi Listhaug kom til Hammersland med løfter om å prioritere Grimstadvegen. - Politikerne har allerede gitt oss en omkamp. Vi kommer til å gi dem en...

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten