fanaposten.no

Her er reglene som gjelder nå

Bergen kommune går til tiltaksnivå C fra og med mandag 15. januar

Nyheter · Publisert 09:07, 12 feb 2021

Tiltaksnivå C er «ganske høyt tiltaksnivå» - detaljer finner du i covid-19-forskriftens kapittel 5C.

Etter en uke med strenge tiltak, blir det nå lettet litt på dem. Her følger en opplisting av reglene som gjelder for Bergen fra og med mandag til 22. februar.:

Barnehager, skoler og studiesteder

Fra 15. februar kan ungdomsskole, grunnskole og barnehage gå over til gult nivå. Se nettsiden til din skole og barnehage for praktisk informasjon om gjennomføring.

Fra mandag 15. februar kan videregående gå på rødt nivå. Lokalene ved universiteter, høyskoler og fagskoler har stengte lokaler, men kan fra 15. februargjøre unntak fra kravet om stengte lokaler for studenter som trenger ferdighetstrening som ikke kan gjennomføres digitalt. Det er ikke utplassering av studenter i praksis i kommunens tjenester i denne perioden,men studenter kan gjennoppta praksis fra 15. februar.

Nasjonale veileder for utdanning:

Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet (beskriver skillet grønt, gult og rødt nivå).

Arrangementer

Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys, både inne og ute, med unntak av begravelser og bisettelser.

Digitale arrangementer med maksimalt fem personer fysisk til stede, i tillegg til nødvendig produksjonspersonell, er tillatt. Medproduksjonspersonell menes alle som inngår i produksjonen, både utøvere, teknikere og andre som har en rolle og funksjon under produksjonen.

Besøk og sosial kontakt

Alle bør unngå besøk hjemme og sammenkomster i eget hjem.Aleneboende kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner eller én fast husstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort. Hjemmeboende kan ha besøk fra hjemmetjenester.

Fra 15. februar går Bergen tilbake til nasjonal anbefaling omat man ikke bør ha besøk av flere enn fem gjester samtidig, i tillegg til de som allerede bor sammen. Men man skal fortsatt ha som mål å begrense sosial kontakt.

Munnbindplikt

Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer, skal du bruke munnbind på offentlige steder som i butikker,på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, på serveringssteder når du henter take away, i fellesarealer på kjøpesentre og i tros- og livssynshus. Passasjerer skal bruke munnbind i taxi, og sjåføren når det er passasjerer med.

På arbeidsplassen skal ansatte bruke munnbind på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til folkehelseinstituttets anbefalinger.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Trening, kultur, kulturøvinger og fritidsaktiviteter

Fra 15. februar kan organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år starte igjen, ogtoppidretten kan trene igjen. Andre fritidsaktiviteter for voksne som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater er fortsatt ikke tillatt.

Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter, kan holde åpent for barn og unge under 20 år, trening for toppidrettsutøvere ogaktiviteter for voksne(ikke organisert idrett- og fritidsaktivitet).

Treningssentrene og svømmehaller er stengt. Lekeland, bowlinghaller og bingohaller er også stengt.Biblioteker, museer, kinoer, teatre, konsertsteder og offentlige innendørs kulturarenaer er stengt. Bibliotekene kan åpne fra 15. februar.

Skianlegg og vinterferie

Skianlegg kan holde åpent, men med forsterkede smitteverntiltak. Varmestuer, kafeer o.l. i tilknytning til anlegget er stengt for innendørsservering, men kan ha salg gjennom luke. Fra 15. februar kan de servere inne igjen.

Det er lov å reise til egen fritidshytte, men anbefalt å handle i egen kommune før avreise og ta særlige smittevernhensyn der man er.

Religiøse samlinger

Tros- og livsynsshus er stengt, med unntak av bisettelser og begravelse.

Hjemmekontor

Det er påbud om hjemmekontor for alle som kan.For øvrig gjelder Helsedirektoratets veiledning for hjemmekontor.

Ny lokal forskrift for byggeplasser

Byrådet har for perioden 9. til til og med 28. februar vedtatten lokal forskrift for byggebransjen i Bergen, ved å forskriftsfeste Byggenæringens landsforening sin bransjestandard om smittevern. Det betyr at reglene nå gjelder alle aktører og at det ikke er frivillig å følge dem. Forskriften omfatter blant annet forsterkede smitteverntiltak, testplikt og krav om at man ikke kan arbeide på flere byggeplasser samtidig. Les forskriften her (pdf).

Aktivitessentre for eldre og miljøstuer i omsorgsboliger

Aktivitetssentre og miljøstuer er fortsatt stengt grunnet koronapandemien.

Besøk på sykehjem

Fra mandag 15. februar legges det til rette for daglige besøk på langtidssykehjemmene og to besøk i uken på korttidssykehjemmene. Les mer om regler for sykehjem her.

Nye testkriterier for nærkontakter

Alle som defineres som nærkontakter, anbefales å teste seg både ved start av karantene og syv døgn etter siste eksponering. Merk ellers atpersoner som bor i husstandene til dem som er nærkontakter til et smittetilfelle med engelsk eller sørafrikansk mutert virus, må være i avklaringskarantene frem til nærkontakten har fått negativt svar på test.

Kollektivtrafikk

Unngå å reise kollektivt om du kan. Bruk munnbind. Det gjelder også i taxi. Se om det er trengsel eller ledig sitteplass på Bybanensanntid.no

Butikker og kjøpesentre

Fra 15. februar kan enkeltstående butikker holde åpent. Kjøpesentrene og varehus skal fortsatt holde stengt, men med unntak for matvarebutikker ol., helsekost, utsalgssteder for dyrefor, apotek, bandasjister, optikere, vinmonopol, bensinstasjon, grossister, serveringssteder, frisør, hudpleier ol. samt helsefaglige virkomheter. Også salgsvirksomheter til landbruk, dyrehold, lager- og grossistdel av byggevareforretninger kan holde åpent. Butikker kan holde åpent for avhenting av forhåndsbetalte bestilte varer når det er etablert smittevernfaglig forsvarlige løsninger for utlevering av varene.

Ellers gjelder nasjonale veiledere for smittevern, det vil si tilrettelegge for god hygiene og sikre en meters avstand mellom handlende. Nasjonale veiledere for bransjer: Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Anbefaling for frisører ol.

Én-til-én-virksomheter, som for eksempel frisører, bør ha forsterkede tiltak som bruk av munnbind i situasjoner der det ikke er mulig å opprettholde én meters avstand eller å redusere eller midlertidig fjerne behandlingstilbud som innebærer nær ansikt-til-ansikt kontakt.

Serveringssteder

Serveringssteder må være stengt, men det er tillatt med take away.Serveringssteder på hoteller kan servere mat til overnattende gjester.

Fra 15. februar kan serveringssteder åpne igjen, men med fortsatt skjenkestopp.

Karantenehotell

Det er nasjonalt krav om innreisekarantene på karantenehotell. Men det er noen unntak om du kan dokumentere annen bolig for karantene. Mer om reglene under karantene og isolasjon. Merk at det ikke går an å bestille plass på karantenehotellet. Det er politiet som henviser reisende som får innreisetillatelse, til karantenehotell.

Innenlandsreise

Unngå unødvendige innenlandsreiser.Reise til arbeid må anses som nødvendig. For de aller fleste vil det likevel gjelde krav om hjemmekontor.

Ved reiser til hytten bør man reise bare sammen med medlemmer fra egen husstand, og ikke ta imot besøk. Gjør alle innkjøp i egen kommune før avreise.Husk at det er ekstra viktig at du følger smittevernrådene når du er på reise, siden du da er i kontakt med flere miljøer enn ellers.

Utenlandsreise

Utenriksdepartementet (UD) fraråder alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendig. Fra 29. januar kan kun norske statsborgere og utledninger som er bosatt i Norge, reise inn til Norge.

Alle innreisende til Norge må teste seg på grensen, på flyplass eller grenseovergang. Utenlandske reisende må også fremvise negativ test tatt senest 24 timer før innreise til Norge. Alle innreisende til Norge må registrere seg før de kommer, samt gå i karantene i 10 døgn på egnet sted eller på karantenehotell. Noen grupper har tilpassede regler.

(Kilde: Bergen kommune)

Fana og Smørås inn i kretsstyret

NFF Hordaland hadde sitt fotballting mandag. Kristian Jæger (Fana) ble valgt inn som nestleder, mens Erik M. Throndsen (Smørås) rykker opp fra vara...

Det lille galleriet blir større

Kunstnerne på Hop tar i bruk nabolokalet for å få plass til mer kunst. Men Atelier Juni skal også tilby noe mer attåt.

Matoma og Gøran fant hverandre

Fanagutten imponerte i sin The Voice-audition.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten