fanaposten.no

SKISSE: Dette er det såkalte Dyngeland 2, et alternativ som ble silt ut i tredje siling av Jernbaneverket.

Har vurdert to Dyngeland-alternativ

Jernbaneverket har vurdert to ulike gods-alternativ på Dyngeland. Ett av dem innebærer at store deler av bygden forsvinner.

Nyheter · Publisert 19:22, 11 nov 2016

Alternativet på Dyngeland som var med i mulighetsstudien fra 2011, var plassert i en dal øst for Grimevatnet, der Langavatnet ligger i dag.

Jernbaneverket gikk bredt ut på jakt etter egnede godsterminal-lokaliseringer, men Dyngeland ble forkastet i siling 3 under arbeidet med konseptvalgsutrednignen. KS1-rapporten slår fast at det burde blitt med videre.

- Som et resultat av kvalitetssikringens etterprøving av silingsprosessen er Dyngeland identifisert som et reelt og realistisk alternativfor plassering av ny jernbaneterminal og er derfor inkludert i kvalitetssikringens alternativanalyse, skriver kvalitetssikrerne i den såkalte KS1-rapporten.

Da Dyngeland ble vurdert i en mulighetsstudie i 2011, ble terminalplasseringen tegnet inn i terrenget

Både vei og banetilknytning må skje via tunnel opp dit. Dalen er trang, men tanken var å utnytte den maksimalt til godsformålet, siden det - ifølge Jernbaneverkets konsulent Asplan Viak - ikke var så mange andre hensyn å ta med tanke på utnyttelse av området. 

- Vannet og dalbunnen fylles opp til kote 140 og det aksepteres svært høye skjæringer, noen steder opp mot 20-30 meter, skrev Asplan Viak om Dyngeland-alternativet fra 2011.

Et planert område ville gi rom for det nødvendige lasteområdet, administrasjon og andre funskjoner som kreves. Langs en krangate og et skifteområde ville det da være areal nok for utnyttelse til samlastere eller annet næringsareal, selv om det er smalt, skrev konsulenten.

Et kostnadsestimat fra 2011 fastslo at summen for Dyngeland-terminaeln blir på 4.409 milliarder.

Under arbeidet med KVUen var et nytt Dyngeland-alternativ fremme. Det såkalte Dyngeland 2 ligger på selve Dyngeland, der bebyggelsen og hovedveien er lokalisert i dag. Skissen viser at et stort antall hus må vike dersom terminalen skulle bli bygget slik.

Det var dette alternativet som ble silt ut i siling 3.

Les mer om saken i Fanapostens papirutgave på tirsdag.

Tim Aase Oestreich 7 år

Tim Aase Oestreich fyller 7 år 20. juni. Tim går på Hjellestad skole og spiller fotball i IL Gneist.Gratulasjoner til godgutten vår fra farmor og...

Bystyret: Skal vurdere Fysak-hall i Ytrebygda

Høyre ba om "Fysak light"-hall bak Fanatorget. Det ville ikke flertallet i bystyret forplikte seg til.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten