fanaposten.no

Hans Dankertsen Foto: Ståle Melhus

Hans Dankertsen: – Problemene i ungdomsmiljøet er en varslet utvikling

Å referere til den eksakte kunnskap - etterpåklokskapen - er her betimelig.

Nyheter · Publisert 09:35, 12 des 2019

Den senere tid har BA og Fanaposten satt fokus på ungdomsmiljøene i Bergen sør. Først og fremst må jeg fremheve at det store flertallet er flotte, kunnskapsrike og reflekterte ungdommer, som bidrar på en positiv måte. Disse ungdommene bryr seg og er opptatt av den gruppen som ikke helt har funnet sin plass i deres nabolag eller i klasserommet.

Å referere til den eksakte kunnskap-etterpåklokskapen er her betimelig. I 2005 ferdigstilte Fana IL sin egen anleggsplan, «Den gode Fanaakse», med utgangspunkt i tilgjengelige opplysninger og tall innenfor utbygging og tilflytning til bydelene. Alt var tilgjengelig i Bergen kommunes sine egne planer og data fra SSB. Dette fikk oss virkelig til å våkne - og det før bybanen var påbegynt! I etterkant har også prognosene for befolkningsvekst endret seg betraktelig og i dag bor over 30 prosent av byens barn og unge mellom 0-18 år i Bergen sør.

I over 25 år jobbet jeg på Årstad/Alrekstad skole. En plass for dem som av ulike grunner ikke fant seg til rette innenfor skole og fritid, men med et felles behov for støtte og korreksjon. Det er nokså sammenfallende utfordringer vi nå ser i Bergen sør, som vi så da de andre bydelene ble etablert innenfor tidsperioden 1970-2000, som Loddefjord, Fyllingsdalen og Åsane- og før det Landås og Sletten.

Det er en fellesnevner ved dette og det er det manglende fokuset på forebygging og tidlig intervensjon. Samfunnet kommer halsende i etterkant og prisen ganges opp til uante høyder. Da kommer det krav til tilrettelagt undervisning, utallige møter med BUP, politiet og gjerne påtalemyndighet, ulike helseinnstanser osv. Stopper ikke den negative utviklingen der, fortsetter samme løpet, men på et høyere nivå og til enda høyere kostnader - både samfunnsøkonomisk, personlig og familiært for det totalt utslitte menneskelige nettverket.

Det er en felles enighet om at det er foreldrenes oppgave å oppdra sine unge, men samfunnet har også et ansvar, ikke å erstatte, men å tilrettelegge og bidra på veien. Det er krevende å ha ungdom i huset som driver «ombygging» fra barn til voksenlivet. En ungdom som er stille og innesluttet kan få en betydelig adferdsendring når han treffer flokken på utsiden av hjemmet, eller den motsatte hormonelle «hjemmerebellen» fremstår voksent og reflektert i andre settinger.

Uansett, ungdom tester grenser betydelig lengre enn vi tror - ja, noen slutter faktisk aldri.

Når det skal bygges et nytt idrettsanlegg dukker begrepet «rekkefølgekrav» opp; Det kan være antall parkeringsplasser, «riktig» arkitektonisk utseende, avstand til kollektivtilbud, bredde på fortau, farger på bygning, gangfelt, lys, sykkelparkering, uteområder med planter og trær osv. Da er det klare krav til hva «anleggspakken» må ha for å bygge den og få den godkjent, og det er vanskelig å få godkjent endringer og nye tanker. Resultatet blir ofte at anlegg blir lagt tilbake i skuffen og frivilligheten går tom for krefter. Det er nærliggende å undre seg over hva som er viktigst, selve bygget og området - eller de som skal bruke det og ha en god oppvekst og møteplass?

Leserinnlegg: Kommunen må komme på banen

På 1990-tallet hadde Island de høyeste tallene i Europa når det gjaldt alkoholbruk blant tenåringer og omfattende bruk av illegale rusmidler med påfølgende saker som omhandlet vold og ordensforstyrrelser. Tenåringer fra hele landet strømmet til Reykjavik i helgene og hele sentrumsområdet var det utbredt «ungdomsfyll».

Forebyggingstanken er å få flest mulig ungdommer engasjert i organiserte fritidsaktiviteter som idrettslag, ungdomsklubber, speider, musikk og drama. Det har de siste årene vært en markant økning i antall tenåringer som deltar i organiserte fritidsaktiviteter. I Reykjavik har det de siste årene vært en enorm utbygging av sportssentre, idrettshaller, kunstgressbaner og skatebordanlegg.

Myndighetene på Island ønsker å forhindre at barn er ute alene etter mørkets frembrudd. Det er innført en lov som sier at i tidsrommet 1. september – 1. mai kan barn i alderen 12 og yngre ikke være ute etter kl. 20.00. Barn i alderen 13-16 kan være ute til kl. 22.00. De eneste unntakene fra denne regelen er når barn blir ledsaget av voksne eller er på vei hjem fra en fritidsaktivitet. I tidsrommet 1. mai – 1.september kan barn under 12 år ikke være ute etter kl. 22, og 13-16 åringene ikke ute etter kl. 24.00.

Et annet grep er at i Reykjavik kan alle barn i alderen 6-18 år, som har lovlig bosted i kommunen, motta ca. 4000 norske kroner til dekning av utgifter i forbindelse med deltakelse i lag og foreninger.

I forbindelse med den forebyggende satsningen ble samarbeidet mellom skole og foreldre styrket gjennom lovpålagte foreldreorganisasjoner ved hver skole, i tillegg til skoleråd med foreldrerepresentanter. Foreldrene er blitt oppfordret til å samtale med sine barn, og å tilbringe mer tid sammen med dem i stedet for sporadisk «kvalitetstid.»

Mitt spørsmål er: Er Norge så ulikt Island?

Uansett hvilke valg som tas, så er det et betydelig og viktig arbeid som må gjøres - fra mange.

Det er en felles enighet om at det er foreldrenes oppgave å oppdra sine unge, men samfunnet har også et ansvar.

Delte ut gratis frokost på Lagunen: – En hyggelig gest

De første femti fikk med seg en økologisk frokost. – Det ble veldig travelt, sier Kaia Hannestad Nygaard.

Kitty tok Fanas første medalje

Kitty Friele Faye tok den eneste lokale medaljen på NMs første dag. – Jeg er kjempefornøyd, sier hun.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten