fanaposten.no

Halvparten av ungdomspartiene vil legalisere cannabis

Fire av åtte ungdomspartiledere i Bergen ønsker å legalisere cannabis med ulike former for reguleringer. Foreløpig får ingen av dem gehør i moderpartiene.

Nyheter · Publisert 13:09, 22 feb 2013

Representanter fra de åtte største ungdomspartiene i Bergen viser at fremtidens politikere er delt på midten i spørsmålet om legalisering av cannabis. Fanaposten har vært i kontakt med høytstående representanter i AUF, Unge Høyre, Unge Venstre, Fpu, Senterungdommen, Rød Ungdom, KrFu og Sosialistisk Ungdom. Som grafikken under viser, er fire av ungdomspartiene for legalisering av stoffet. Leder i Unge Høyre Bergen, Petter W. Haraldsen, begrunner sitt standpunkt for legalisering ved å vise til erfaringer fra andre europeiske land.

– Erfaringer fra prøveprosjekter i Europa viser at når man fjerne farelementet ved å bli tatt, går bruken ned. Land med strengere lovgivning har samtidig rapporter som viser at bruken er høyere der. Vi mener at en legalisering innenfor en slags «polordning» kan føre til at bruken går ned. Vi er helt tydelig på at mindre bruk er det overordnede målet, spørsmålet er hvilke virkemidler man bruker for å oppnå det, sier Haraldsen.

Utfordrer moderpartiene
I moderpartienes partiprogrammer fremgår det at verken Arbeiderpartiet, Høyre, Venstre eller Fremskrittspartiet ønsker å legalisere cannabis. Professor i demokrati og utvikling ved institutt for sammenliknende politikk ved UiB, Lars G. Svåsand, tror ikke ungdomspartienes holdninger vil føre til at moderpartiene snur med det første.

– Det er ikke uvanlig at ungdomsbevegelsene har mer ytterliggående standpunkt i ulike spørsmål enn moderpartiene de er under. Mange av de unge har et veldig sterkt ideologisk standpunkt, og tenker i mindre grad på hvor mye holdningene som forfektes kan ramme velgeroppslutningen til partiet, sier Svåsand.

Ifølge Svåsand blir neppe spørsmålet om legalisering en het potet i valgkampen, men han mener likevel at avstanden mellom ungdoms og moderparti illustrerer et viktig poeng.

– Spørsmålet rokker ved viktige prinsipielle spørsmål om hvor restriktiv norsk politikk skal være. Det er ikke sannsynlig at legalisering vil bli en stor sak i den forestående valgkampen, men på sikt kan dette bli en tendens som moderpartiene på et eller annet tidspunkt ta stilling til, sier Svåsand.

– Fjerner illegalt marked
I Arbeiderpartiets partiprogram fremgår det at en klar avgrensning mot legalisering er en viktig bærebjelke i deres ruspolitikk. Det hindrer ikke AUF-leder i Bergen, Øystein Hassel, i å ta til orde for det motsatte. Hassel mener dagens ruspolitikk er feilslått.

- Den organiserte kriminaliteten som har fulgt i kjølvannet av de siste 40 års restriktive ruspolitikk har ført med seg en ekstrem voldsbølge muliggjort av den enorme profitten cannabisforbudet skaper. Legalisering av cannabis vil fjerne grunnen under de organiserte kriminelle, og det vil la staten regulere og styre markedet slik at en unngår rekruttering til tyngre stoffer, sier han.

Hassel trekker en parallell til forbudstiden – forbudet mot brennevin – for å illustrere sitt poeng.

- Forbudet hadde i sin tid samme effekt som forbudet mot narkotika: mer smugling, mer bruk, mer hjemmebrenning, mer kriminalitet og større tilbøyelighet til bruk, sier han.

Cannabis på Rema
Formann i Fpu Bergen, Sara Økland, sier til Fanaposten at hun ikke hadde hatt noen problemer med at cannabis kunne blitt kjøpt i dagligvarehandelen. Fremskrittspartiets ungdomsparti i Bergen gikk enstemmig inn for legalisering på fjorårets årsmøte. Økland mener en legalisering vil få bukt med det hun anser som hovedproblemet.

– Vi må skape et skille mellom de som selger cannabis og de som selger tyngre stoffer. Cannabis er et langt mindre farlig stoff en for eksempel heroin. I dag kan cannabismiljøet fungere som en rekrutteringsarena for tyngre stoffer, og det er disse stoffene som fører til overdose. Ved å skille ut cannabis fra resten, kan vi etablere et skille mellom stoffene som vil kunne redusere overdoser, sier hun.

Økland presiserer at hun ikke er for narkotikabruk.

– Å være for legalisering er ikke det samme som å være for bruk. Jeg tar personlig helt avstand fra det, men dagens ruspolitikk fungerer ikke, sier hun.

– Hever debatten
Fpu-lederen får støtte av Jørgen Aas fra Bergen Unge Venstre.

– Vi støtter en regulert omsetning av cannabis med diverse reguleringstiltak som er fornuftig i et samfunnsøkonomisk perspektiv, sier han.

– Kan ungdomspolitikernes holdning i legaliseringsdebatten være med å ufarliggjøre stoffet for andre ungdommer?

– Det er et interessant spørsmål, og det kan selvsagt ikke utelukkes at det kan ha en slik virkning. Samtidig mener jeg det er viktigere at ungdomspartiene setter dette spørsmålet på agendaen. At spørsmålet er oppe til diskusjon kan stimulere til at andre setter seg inn i denne saken og danner seg opp sin egen mening på bakgrunn av fakta, sier Aas.

Sterk økning i bruk
I Bergensklinikkenes årlige tilstandsrapport, «Føre var», kommer det frem at det har blitt registrert en økning i både tilgjengelighet og bruk av cannabis i løpet av fjoråret. Rapporten er utarbeidet på grunnlag av flere kilder. Blant annet tett samarbeid med personer som har tilknytning i ulike ungdomsmiljøer. Seks av ti av de kontrollpersonene som deltok i prosjektet, rapporterte til Bergensklinikkene at de kjente til bruk at cannabis blant skoleelever i Bergen.

Lederen i Bergen KrFu, Eivind Skår, mener ungdomspolitikerne har et stort ansvar i legaliseringsdebatten. Han liker ikke tendensen i dagens ungdomspolitikk.

– Ungdomspartier har helt klart en påvirkningskraft, og noen anser sentrale skikkelser i ungdomspartiene som forbilder. Jeg synes ikke det er uproblematisk at stadig flere blir for legalisering. Det kan virke som et populistisk virkemiddel for å dra stemmer, sier han.

– Ikke overrasket
Thomas Anthun Nielsen er redaktør i gatemagasinet «Megafon», og har i en årrekke jobbet tett på rusmiljøet. Han blir ikke overrasket over resultatene i spørreundersøkelsen som elevene ved Sandsli videregående skole har utarbeidet.

– Hasj brer om seg, og det blir stadig lettere tilgjengelig. Tiden hvor man måtte til Nygårdsparken for å få tak i stoff er passé. I dag kan man få kjøpt hasj stort sett over alt, sier Nilsen.

Nielsen utelukker ikke at ungdomspolitiske partier kan være med å ufarliggjøre hasj, men mener samtidig at det finnes større samfunnsproblemer å ta tak i.

– Det stoffet som statistisk forårsaker mest skade er tilgjengelig i butikken. Alkohol er en del av bildet i noe sånt som 90 prosent av alle voldstilfeller. Det er derimot sjelden politiet pågriper noen for å ha blitt voldelig i hasjrus, sier Nielsen.

– Eit langt liv med målstrev er over

Oddvar Skre vart fødd 11. mars 1939. Han sovna stille inn laurdag 2. juli, 83 år gamal. Med han har Fana mista ein av sine mest engasjerte personar...

Stenger Grimesvingene i fellesferien

Brattlandstunnelen skal bli høyere – for å unngå at kjøretøy treffer taket.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten