fanaposten.no

Forurensingen er begrenset til høydebassenget. Forblir utestengt fra nettet inn til videre.

Kilden til forurensingen kom fra høydebassenget, og det forblir utkoplet fra ledningsnettet frem til det er tømt og rengjort. Beboerne på Bjøllebotn har fortsatt kokevarsel etter E.coli-funn.

Nyheter · Publisert 12:40, 5 jul 2019

– Det er tatt prøver av vannet inn til høydebassenget og ellers i forsyningssonen til Sædalen vannbehandlingsanlegg som viser god vannkvalitet. Vi er derfor overbevist om at forurensningen er begrenset til dette høydebassenget, sier Urd Ingunn Eriksen, rådgiver vannkvalitet, i vann- og avløpsetaten, til Fanaposten.

– Vannprøvene er tatt i ledningsnettet før, i og etter høydebassenget, sier Eriksen fra Bergen kommune, som understreker at det kun er Bjøllebotn som er berørt og at andre beboere i Fana ikke trenger å være bekymret.

Nå venter kommunen på analysesvar fra de siste vannprøvene fra ledningsnettet, som ble tatt i går, torsdag.

– Deler av resultatene venter vi inn i dag, andre analyser kommer trolig i løpet av lørdag, sier Eriksen fra Bergen kommune.

Høydebassenget er helt utestengt fra ledningsnettet, og beboerne får dermed vann som er koplet utenom høydebassenget. Kommuen har tatt flere vannprøver fra forskjellige punkt i vannforsyningslinjen.

– Oppfølgingsprøvene tar vi for å bekrefte det opprinnelig funnet, og for å sjekke at vannet vi forsyner holder god kvalitet. Ledningsnettet er nå spylt og rengjort, og disse prøvene viser bedring, sier Eriksen.

Kommunene vil ikke oppheve kokevarselet før de har mottatt to prøver på rad som viser god vannkvalitet. Men høydebassenget blir ikke koplet inn de første dagene.

– Høydebassenget skal tømmes og rengjøres grundig, men det arbeidet starter trolig ikke før i neste uke. Vannforsyningen til beboerne går uansett ikke igjennom høydebassenget nå, sier Eriksen.

Rutineprøven som ga funn

Høydebassenget som forsyner drikkevann til Bjøllebotn er koblet til Sædalen vannverk. Og vannprøven som først påviste E.coli, ble tatt i dette høydebassenget. Derfor sendte Bergen kommune ut kokevarsel til de berørte på onsdag.

– I en rutinemessig vannprøve har vi funnet E.coli-bakterier som gjelder vannforsyningen til boligområdet på Bjøllebotn, sa Magnar Sekse, fagdirektør i Vann- og avløpsetaten i Bergen kommune, til Fanaposten på onsdag 3. juli.

Ingen nye sykdomstilfeller er registrert hos kommuneoverlegen eller Bergen legevakt i forbindelse med E.coli-bakterien og beboere fra Bjøllebotn.

– Vi har bedt legevakten om å teste eventuelle syke som har drukket vann fra høydebassenget på Bjøllebotn og som oppsøker legevakten. Dersom det er flere tilfeller fra samme område, som har blitt syke av samme sykdomsgivende agens, som bakterie, virus eller parasitt, så vil vi få beskjed om dette fra legevakten og følge dette opp, sier assisterende kommuneoverlege Vivi von Erpecom, til Fanaposten.

Her stopper ørretbekken i steinmassene

Bekken som renner gjennom Folldalen har tidligere rommet ørret. Nå begraves den under steinmassene til Rå park-utbyggeren.

Felles åpningstider på Nesttun fra neste år

Amfi Nesttun overtar driftsansvaret for alle butikkene på Nesttun fra neste år. – Vi er glad vi har fått en avtale med Olav Thon Gruppen, sier Rune...

Dekktyver herjer i Fana

Politiet ber folk være på vakt mot folk som lusker rundt i nabolag for å stjele dekk.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten