fanaposten.no

Fellestilbudet på Olderhaugen ble lagt ned: – Folk sitter på rommet hele dagen

Eli Titland (96) og naboene fikk beskjed om at de mistet felles måltider og miljøtilbud på Olderhaugen. Så kom koronaen. - Det har vært en tung belastning, sier sønnen Helge Paul Titland.

Nyheter · Publisert 08:17, 26 mai 2020

Eli Titland (96) og hennes nabo Randi Svendsen (88) møter Fanaposten i en leilighet på Olderhaugen i Sandalskollen. På god korona-avstand forteller de om en ny hverdag etter at alle fellesaktiviteter og helsebemanning i borettslaget deres ble ble lagt ned for godt i vår.

– Folk sitter inne i leilighetene sine og treffes ikke lenger. Vi prøver å få oss litt trim og aktivitet på egen hånd. Men det er flere som aldri er ute i gangene lenger. Det er ille at det skal være slik, sier Svendsen.

Mistet et tilbud

Da de flyttet inn, hadde beboerne felles måltider i stuen, aktiviteter og kommunalt ansatte miljøarbeidere fra hjemmesykepleien i Fana.

LES OGSÅ: Her får de eldre beskjed om at de mister fellesmåltider og aktiviteter

De siste årene har det vært en styrt avvikling av dette tilbudet. Det ble bestemt at leilighetene skulle omdefineres til trygdeboliger. Med det falt de utenfor ansvarsområdet til kommunens helsetjeneste, og dermed mistet de rett på fellestilbudet.

I februar fikk beboerne melding om at kommunen sa opp leieavtalen i fellesstuen, og at det snart var slutt på tiden med måltider og bemanning i lokalene.

1. mai ble satt som en endelig dato. Men så kom koronaen, og stengingen av stuen måtte fremskyndes til 12. mars. Helsefagarbeider Eva Fjellby var på jobb i lokalene frem til 30. apil, og kom rundt med frokost og middag til beboerne i leilighetene. Men så var det slutt.

– Fellesstuen vår er blitt en byggeplass, og nå er det arbeidere som holder til der. Bomiljøet vårt har blitt helt forandret. Nå er det ingenting utover det vi har i leilighetene, sier Svendsen.

Hadde et godt tilbud

Eli Titland (96) forteller at dagene er annerledes etter at hun mistet det sosiale tilbudet og måltidene i fellesstuen.

– Det er helt forandret. Jeg går her alene hele dagen. Vi sitter på rommene og er ensomme. Før hadde vi ihvertfall frokost og middag med andre. Nå sitter vi i hvert vårt kaninbur, sier Titland.

Hun er en av en liten håndfull beboere som oppfyller kravene til å få kommunal omsorgsbolig. Det har hun nå fått innvilget. Snart blir det flytting til Odinsvei. En stor prosess for en dame i hennes alder.

– Om jeg vil flytte? Jeg har jo søkt og fått innvilget, så da vil jeg vel det, sier hun.

LES OGSÅ: Eldre mister fellesmåltider, må spise på rommet

Er nedkjørt

Sønnen til Eli, Helge Paul Titland, mener morens livskvalitet har blitt mye dårligere etter at det kommunale tilbudet i bygget ble fjernet.

– Hjemmesykepleien er innom to ganger om dagen. Ellers er det ingenting. Hun har det ikke greit, men er nedkjørt og opplever det som stressende. Det er ille at en dame i hennes alder skal måtte oppleve slike forandringer. Det har blitt mye verre for henne etter at dette skjedde, mener han.

Han synes det er leit at kommunen gradvis har trappet ned fellestilbudene til beboerne på Olderhaugen. I årenes løp har beboerne blitt fratatt først kveldsmåltidet, så helgemåltidene og nå til slutt resten av miljøtilbudet.

– Det blir selvforsterkende når man avvikler et tilbud over tid. Når kommunen kan vise til at få stiller på fellesmåltidene, så blir det lettere å argumentere for å fjerne det lille som er igjen. Det er resultat av en styrt avvikling for å gradvis vri seg unna og spare penger på disse eldre, sier han.

– Jeg mener det er å spare seg til fant, sier han.

Strekker seg

Fanaposten har spurt byråd Beate Husa (KrF) hva hun tenker om situasjonen til de eldre på Olderhaugen nå.

Hun mener kommunen har gjort det de har kunnet. Under fellesmøtet med beboerne i februar ble det lovet at det skulle komme et tilbud på Olderhaugen i frivillig regi, men på grunn av korona har vært vanskelig å gi.

– Under koronanedstengningen har vi samarbeidet med frivilligsentraler om telefonvenn. Det har dessverre i denne perioden ikke vært mulig med tradisjonelle en til en-aktiviteter som besøksvenn gjennom Røde Kors og spisevenn. Vi foretar nå en gradvis gjenåpning av disse frivilligtilbudene, og dersom dette er interessant er det bare å ta kontakt, sier Husa.

Fremover vil kommunen satse på å gi et en til en-tilbud til de som ønsker det.

– Vi vil åpne opp for dette, men på grunn av koronasituasjonen har ikke nye frivillige blitt kurset, og det vil derfor ta noe tid før det er på plass, sier Husa.

I mellomtiden er det uklart hva som skjer med fellesstuen. Det er det opp til borettslaget å bestemme.

– Bergen kommune har vært i kontakt med styreleder i borettslaget for å undersøke om fellesstue kunne brukes til aktiviteter med frivillige. Her er det ikke kommet noe svar. Borettslaget skal rehabilitere hele bygget og det vil derfor ikke være mulig for beboere å bruke fellesområdet i denne perioden., sier Husa.

Hilde Onarheim var selv byråd da nedtrappingen av tilbudet på Olderhaugen startet. Nå reagerer hun på at siste rest av fellestilbud er vekke.

Startet i 2014

Prosessen med å avvikle tilbudet på Olderhaugen startet i 2014, da Hilde Onarheim og Høyre styrte byen.

Nå er det Onarheim som er forarget over situasjonen de eldre har havnet i.

– Jeg synes det er foreferdelig å høre om, ikke minst i en tid med korona som fra før er en belastning for eldre. Jeg synes de kunne opprettholdt den aktiviteten som var i denne tiden, med nødvendig smittevern. Disse beboerne har hatt et godt tilbud tidligere, og så opplever de at det blir tatt bort. Det er ille at livskvaliteten brått skal gå nedover, sier hun.

– Men dette ble satt i gang da du selv var byråd?

– Jeg husker at det ble tatt noen midler. Men så kom nye forslag om ytterligere nedtrekk i en budsjettkonferanse, men da sa vi nei. Vi var enige om at det bare ville føre til at enda flere av beboerne ville måtte få hjemmesykepleie og redusert livskvalitet, svarer Onarheim.

Vil spare seks millioner

I budsjettet for 2020 vil byrådet spare seks millioner på redusert bemanning i omsorgsboliger. Avviklingen av tilbudet på Olderhaugen er en del av denne innsparingen. Hilde Onarheim har bedt byråd Husa om å svare på hvilke andre områder de ser for seg å spare inn på.

Svaret er at frivillige tilbud skal komme inn og mer eller mindre erstatte det som forsvinner.

– For å sikre meningsfulle og gode dager for beboere i omsorgsboliger, må vi spille på lag med frivilligheten i samfunnet. For 2020 er det budsjettert med en million som skal brukes til å etablere frivillige tiltak i miljøstuene i omsorgsboligene. Det er ansatt en aktivitetskoordinator som skal iverksette og utvikle frivillighetsgrupper, svarte byråden.

Dette er saken

Tilbudet til de eldre på Olderhaugen er lagt ned. Nedleggelsen er begrunnet med at boligene nå er omdefinert til trygdeboliger.

Tidligere har kommunen hatt bemanning i lokalene, det har blitt servert måltider i fellesstuen og sosiale aktiviteter for beboerne.

Kommunen sa opp leieavtalen i miljøstuen fra 1. mai, og de ansatte er omplassert til andre deler av kommunen. Etat

Stopp smittespredningen nå!

Det vakte stor oppsikt da et fly fra Italia landet på Torp flyplass i midten av mars uten at smitteverntiltak var iverksatt, til tross for at import...

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten