fanaposten.no

Arkitekt Todd Saunders har tegnet blokkprosjektet i Solåsen/Steinsviken for Veidekke Eiendom AS. Illustrasjon: Saunders Arkitektur AS.

Får bygge blokker i Steinsviken

Byrådet setter flere krav til utbyggerne som vil bygge 56 boliger ved Solåsen i Steinsviken. Nå ser planene ut til å bli vedtatt.

Nyheter · Publisert 16:47, 9 jun 2018

Veidekke Eiendom AS eier tomten i Solåsen/Steinsviken der den kjente arkitekten Todd Saunders har bidratt med tegninger av et nytt boligprosjekt.

Planen er å bygge 56 boliger i såkalte punkthus, som skal omkranse et parkaktig tun med uteoppholdsområder. Tilkomst til det nye boligområdet er foreslått fra Steinsvikvegen via Feråsvegen.

Boligene kommer i et område som er avsatt til bebyggelse og anlegg og grønnstruktur i kommuneplanen, og kommunen har stilt krav om høy arkitektonisk kvalitet, slik at utbyggingen bidrar til å tilføre kvaliteter til området.

Byrådet er positive til at det bygges boliger i området, men stiller strenge krav til arkitektur. De mener også at boligprosjektet må reduseres noe før det kan godkjennes. De anbefaler at prosjektet godkjennes dersom kravene blir oppfylt.

– Byrådet mener at forslaget mangler en god beskrivelse på hvordan arkitekturen skal bidra til å skape en god helhet i dette området, skriver byråd Anna Elisa Tryti i innstillingen.

Hun mener planen fortsatt gir for dominerende bygg i landskapet, og byrådet foreslår å redusere de fremste blokkene med minst en etasje.

Saken var til behandling i Komité for miljø og byutvikling torsdag. SV gikk inn for å avvise forslaget, med begrunnelse at det skiller seg kraftig fra omgivelsene i uttrykk og volum, samt at det er langt fra kollektivtrafikk og bidrar til økt bilbruk. Forslaget om avvising fikk tre stemmer og ble nedstemt (SV og MDG).

Komiteen gikk inn for å opprettholde byggehøydene som i planen, mens byrådet opprinnelig ønsket å redusere dem.

Luna er funnet

En bilist oppdaget hunden i Grimseiddalen.

Se hva ditt lag fikk i grasrotmidler

2018 ble et rekordår for grasrotandelen. Se hva ditt lag eller forening fikk.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten