fanaposten.no

SJOKK: Terje Aarsand, leder i Bergen elveforum ble tipset av en nabo om at det var mange golfballer i elven, men fikk sjokk da han så omfanget med egne øyne. Foto: Ruben André M. Njøtøy

Enorme mengder golfballer i elven: – Omfanget sjokkerer

Fana Golfklubb blir hardt kritisert av Bergen Elveforum og Forum for natur og friluftsliv i Hordaland etter funn av tusenvis av golfballer i Steinsvikelven.

Nyheter · Publisert 18:30, 4 apr 2022

I Steinviksvatnet, ved Fana Golfklubb, kom Terje Aarsand, leder i Bergen elveforum over et bekymringsverdig syn. Elven inneholder tusenvis av golfballer.

Nå er han kritisk til Fana Golfklubb, og Aarsand stiller spørsmål ved deres rutiner med å rydde opp golfballer.

– Jeg har gått opp hele vassdraget fra Nordåsen til Skeievatnet og har funnet golfballer langs hele vassdraget. Dette har skjedd over mange år og kommer på toppen av øvrige miljøbelastninger i hele vassdraget som er blitt belastet med utfyllinger, nedbygging, vegbygging og kanalisering, sier Aarsand.

MILJØBY: – Skal Bergen være en miljøby som følger opp sine egne intensjoner og mål for miljø og forvaltning og vann, vassdrag og blågrønne soner må denne saken tas på alvor og det må ryddes opp, sier Aasand. Foto: Ruben André M. Njøtøy

Fare for økosystemet

Aarsand frykter for livet i elven og vannet.

– Golfballene har vært her så lenge at det er fare for økosystemet i vannet som er laks og sjøørret førende, sier Aarsand.

Aarsand forteller at han også har funnet golfballer som har begynt å avfarge, og det får ham til å bekymre seg for mikroplast.

– Jeg skjønner ikke hvordan golfklubben kan holde på med dette uten å ha et skikkelig oppryddingssystem eller noe som hindrer vannet i å bli overfylt med golfklubber, legger han til.

TUSENVIS: Tusenvis av golfballer langs hele elven. Foto: Ruben André M. Njøtøy

Ønsker et tydelig pålegg

Gunvar Mikkelsen, koordinator i Forum for natur og friluftsliv Hordaland, deler Aarsand bekymringer.

– Omfanget av golfballer som Terje her har påvist er jo massivt. Når det blir sånne mengder som man ser på bildene, så vil nok de fleste tenke at dette vil ha en negativ effekt på livet i vassdraget – da særlig de stedene i vassdraget der golfballene samler seg i hopetall, sier Mikkelsen.

KRITISK: Gunvar Mikkelsen, Forum for natur og friluftsliv Hordaland, er kritisk til golfball-forurensingen.

Mikkelsen ønsker Bymiljøetaten på banen, og mener at Fana golfklubb burde få et pålegg om å rydde opp etter seg.

– Konsekvensen bør bli at Bymiljøetaten tydeliggjør overfor Fana golfklubb at dette ikke er greit. Dette må som sagt gjøres ved å gi golfklubben et tydelig pålegg om å rydde opp. Hvis et slikt pålegg ikke følges opp innen en frist, må kommunen varsle at det vil bli gitt bøter. Dette har de, som forurensningsmyndighet, full anledning til. Et virkemiddel som de etter min mening benytter seg av i altfor liten grad.

– Hva tenker du om at det har gått så langt tid før det blir oppdaget?

– Jeg vil vel tro at denne forurensningen har vært kjent en stund, men at det vel er omfanget som har vært ukjent for de fleste av oss. Når man ser på noen av golfballene, så har de åpenbart ligget der en stund, noen er jo helt svarte. Det er ingen tvil om at dette burde vært tatt tak i tidligere.

Innstilt på å rydde opp

Jan-Inge Klubben, daglig leder i Fana Golfklubb, sier at styret og administrasjonen er innstilt på å rydde opp, og skal gjøre endringer i infrastrukturen på banen for å forhindre at golfballer havner der de ikke skal være.

– Vi har en stor dugnad i idrettslaget kommende uke, hvor innsamling av golfballer på avveie er en av hovedoppgavene. Vi vil også intensivere arbeidet på løpende basis. Ballene er en ressurs for oss, det er på ingen måte ønskelig at disse kommer på avveie, sier Klubben.

OPPRYDDING: Jan-Inge Klubben, daglig leder i Fana Golfklubb, sier det iverksette en opprydding av elven. Foto: Fana Golfklubb

Videre forteller Klubben at golfballene kommer fra deres treningsområde ved Skeievannet. Golfballene her er rammet inn med lenser, og samles inn daglig.

– Dessverre har vi fra tid til annen utfordringer med værforhold som gjør at baller kommer på avveie. Sist vinter gjorde Bergen kommune utbedringer av avløpsrør og vannledning som går gjennom Skeievannet, og i den forbindelse ble lensene flyttet. Dette gjorde at det kom flere baller på avveie enn normalt, spesielt mot nord.

Hvorfor det har tatt så langt tid før oppryddingen har blitt iverksatt forklarer Klubben med at en slik opprydding er best å gjøre når vegetasjonen er lav som er om vinteren eller tidlig vår.

– Forrige vinter var det lenge is og snø som forhindret arbeidet. Denne vinteren har en del av banemannskapet sluttet, og nytt team kom på plass nylig. Sammen med ekstra mange baller på avveie som nevnt over har det vært en utfordring for oss.

– Bergen elveforum hevder å ha funnet golfballer som har begynt å avfarge, noe som vekker bekymring med tanke på mikroplast. Hva tenker du om det?

– Som alle andre fargede gjenstander blekner ballene over tid når de ligger i solen. Når det er sagt er målet at baller som havner på avveie ikke skal bli liggende, men samles inn, forklarer Klubben.

Forventer opprydding

Thor Haakon Bakke (MDG) byråd for klima, miljø og byutvikling skriver i e-post til Fanaposten at det er dessverre veldig mye forurensing som ikke får oppmerksomheten det fortjener, og at det ikke er alltid like lett å vite hvem som har ansvar. Men at denne saken tyder på at det er behov for bedre rutiner og oppfølging.

– Slik kan vi ikke ha det i et av byens vassdrag. Her forventer jeg at de ansvarlige for forurensingen og forsøplingen rydder opp, skriver Bakke.

Thor Haakon Bakke (MDG) byråd for klima, miljø og byutvikling sier at golfspilling pågår hele tiden, så det er særlig viktig å få på plass gode rutiner kjapt. Foto: Paul Johannessen, Miljøpartiet De Grønne

Bakke skriver videre at de som forurenser er ansvarlig for opprydding.

– Det er golfklubben som her må ta et ansvar. Jeg er kjent med at Bergen elveforum nylig har tatt kontakt med golfklubben om saken, og at de har gitt respons. I forlengelse av saken vil jeg avklare internt ansvar for oppfølging i kommunen, og be aktuell fagetat om å følge situasjonen videre.

– Burde dette få konsekvenser?

– Ja, i form av opprydning. Så må også rutiner og drift endres, for å hindre at det kommer golfballer i vassdraget. Opprydning må skje på en skånsom måte og til riktig tidspunkt i forhold til vassdraget, og det bør være dialog med vassdragsforvalter i Bymiljøetaten om dette. Bymiljøetaten vet også at Bergen elveforum har innspill til dette.

Seksbarnsmor åpner bakeri

Zorica (55) vil gi folk østeuropeisk smak av fellesskap og mindre stress. Fredag gjenåpner bakeriutsalg på Nesttun. – Jeg har alltid hatt lyst å...

Serieforfatteren Torill skriver ett kapitel om dagen

Torill Karina Børnes fra Espeland i Blomsterdalen feirer i år 10 årsjubileum som serieforfatter. Jubileet feirer hun med en ny serie fra Fjærland.

Fly mistet all motorkraft over Flesland

Et Widerøe-fly var en kort periode helt uten motorkraft under innflyging til Bergen lufthavn i januar 2020. Det kommer fram i en rapport fra...

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten