fanaposten.no

En av tre Fana-elever har brukt narkotika

To Sandsli-elever bestemte seg for å undersøke narkotikabruken til sine medelever på andre klassetrinn på de videregående skolene i Fana og Ytrebygda. Svarene de fikk var oppsiktsvekkende.

Nyheter · Publisert 08:59, 22 feb 2013

Rundt én av tre elever på andre trinn på Fana-skolene bruker eller har prøvd narkotiske stoffer. Dette kommer frem i undersøkelsen som Sandsli-elevene Anders Hjelmaas og Malene Tonheim har gjennomført på skolene Fana gymnas, Sandsli, Stend, Slåtthaug og Nordahl Grieg. Rundt 700 elever har svart på undersøkelsen, av totalt 850 spurte.

Resultatene av undersøkelsen er oppsiktsvekkende. 28 prosent av elevene på studiespesialiserende har prøvd eller bruker narkotiske stoffer. På yrkesfag er det tilsvarende tallet 32 prosent.

- Vi er selv ungdommer, så vi hører jo mye rykter og snakk om hasjbruk. Vi gikk i gang med undersøkelsen fordi vi ville finne ut hvor utbredt det egentlig er, sier Tonheim.

De var kjent med at mange på skolen hadde prøvd hasj. At så mye som en tredjedel av elevene har prøvd narkotiske stoffer, kom derfor ikke som noe sjokk på de to elevene.

- Vi ble egentlig ikke så overrasket over at mange har prøvd det. Det var mer overraskende at så mange har brukt det gjentatte ganger, sier Hjelmaas.

26 prosent av elevene på studiespesialiserende som har prøvd et narkotisk stoff, har brukt det mer enn ti ganger. På yrkesfag er det tilsvarende tallet 15 prosent.

- Dette synes vi var veldig høye tall. Det viser at det er en stor andel som bruker det jevnlig. Det er litt skremmende, sier Tonheim.

Vellykket ungdom
De to elevene gjennomførte først en undersøkelse i mindre skala i forbindelse med et gruppearbeid i sosiologi. Resultatene av den første undersøkelsen fikk elevinspektør Stig Hammersland til å be elevene om å utvide undersøkelsen. Med støtte fra skoleledelsen fikk elevene gjennomført undersøkelsen på alle skolene i Fana og Ytrebygda. Etter lang tids arbeid, kan de nå endelig legge frem resultatene.

- Vi jobbet ut fra hypoteser om at det skulle være mer utbredt med narkotika på yrkesfag enn på studiespesialiserende, og at det skulle være mer utbredt blant de med dårlige karakterer enn de med gode. Begge deler er stereotypier som viste seg å stemme dårlig. Det er omtrent like mye brukt på studiespesialiserende som på yrkesfag. Noe som er veldig oppsiktsvekkende er at 46 prosent av de som har brukt narkotika på studiespesialiserende har karaktersnitt på mellom fire og fem, sier Hjelmaas.

- Det er ofte såkalt «vellykket» ungdom som bruker det, legger Tonheim til.

De to elevene mener hasj blir sett på som ufarlig og greit å bruke blant en stor del av elvene. På ett av spørsmålene i undersøkelsen, fikk elevene svare med egne ord hvordan de så på hasjbruk.

- Det var veldig mange svar av typen «hasj er ikke så farlig» og «hasj er ikke narkotika». Folk ser ikke problemet, sier Hjelmaas.

Det er en holdning de kjenner igjen. De oppfatter at hasj blir sett på som ufarlig og ikke et problem blant elevene.

- For noen kan det gi status å bruke hasj. Noen blir lett påvirket til å prøve det. Det er et vanlig samtaleemne, og folk er ikke bevisste på farene ved det. Det er ikke så rart - du hører om hasj overalt, samtidig som lederne i ungdomspartiene går ut og sier at de vil legalisere det. Da oppfatter ungdom at det er greit, sier Tonheim.

Undersøkelsen deres viser at hasjbruken oftest skjer i helgene, på fest eller sammen med venner. På spørsmål om når narkotikabruken finner sted, svarer 73 prosent av elevene på studiespesialiserende at det skjer eller har skjedd i helgene.

Undersøkelsen viser også at de fleste har venner som har prøvd eller bruker narkotika. Av de som selv ikke har prøvd narkotika, har 50 prosent venner som har prøvd det.

Ble overrasket
Elevinspektør Stig Hammersland sier han ble svært overrasket da han fikk kjennskap til den utbredte hasjbruken blant elevene på skolen hans og naboskolene.

- VI ble veldig overrasket over omfanget av dette. Det er skremmende, og vi mener denne undersøkelsen bør føre til en større samfunnsdebatt om hva vi skal gjøre med hasjbruken blant ungdom, sier Hammersland.

Hammersland, som også sitter i bystyret for Arbeiderpartiet, retter pekefingeren mot sitt eget ungdomsparti AUF, som sammen med flere andre av ungdomspartiene går inn for å legalisere cannabis. Bergen AUF har sluttet seg til FpU, Unge Høyre og Unge Venstre i dette spørsmålet. Hammersland mener at ungdomspartiene går foran med å ufarliggjøre cannabis.

- Jeg er skuffet over de holdningene ungdomspartiene viser, og jeg bekymrer meg over at de som skal styre landet i fremtiden har denne holdningen. Vi er nødt til å gjøre noe når rundt 30 prosent av elevene har prøvd eller bruker narkotika, sier Hammersland.

Selv om han var lite kjent med hvor utbredt narkotikaforbruket var blant elevene før undersøkelsen forelå, tror han dette er en utvikling som har skutt fart de siste to-tre årene.

- Tidligere har man gjerne tenkt at mengden hasjbruk henger sammen med hvor mange som røyker. Det har aldri vært færre røykere på skolen, og likevel så er altså hasj så utbredt. Det er også viktig å merke seg at det er helt vanlige, reflekterte elver som driver med dette, og de fleste har gode karakterer. Her må vi få til en holdningsendring blant de unge, mener Hammersland.

Går på tvers av annen forskning

Resultatet fra undersøkelsen blir tatt imot med en viss skepsis i forskningsmiljøet.

Dette tror jeg ingenting på, sier forsker Astrid Skretting ved Senter for rusforskning (SIRUS) når Fanaposten legger frem tallene fra rusundersøkelsen på de videregående skolene i Fana.

- Jeg sier dette fordi det stemmer dårlig overens med det som kommer frem i annen forskning på feltet. Det er et relativt mye høyere anslag enn det som kommer frem i andre undersøkelser, sier Skretting.

Hun påpeker at mye forskning peker mot at det har vært en nedgang i narkotikabruk blant ungdom etter tusenårsskiftet.

Det er den samme oppfatningen psykologspesialist Erik Iversen ved Bergensklinikkene sitter med.

- Umiddelbart høres dette ut som høye tall. Undersøkelser vi har utført har sjelden vært over 20 prosent i noen av kommunene, sier han.

Han tror imidlertid at det kan være noen feilkilder i undersøkelsen til Sandsli-elevene.

- Det at man spør om narkotikabruk generelt og ikke om bruk av navngitte stoffer kan nok være en feilkilde. Oppfatningen av hva skal regnes inn som narkotika kan nok variere, sier han.

- En enkelt undersøkelse kan ikke fastslå noe som helst. Her har man et enkelt sett med skoler, og skal vi si noe om en samfunnsutvikling, må vi ha et større grunnlag og man må se det over tid. Disse tallene kan skyldes tilfeldige opphopninger på disse skolene, sier Iversen.

Bergensklinikkene har ikke gjennomført noen undersøkelse blant videregående-elever i Bergen kommune, men presenterte i 2010 en rapport om 8. og 10. klassingers forhold til rusmidler. Denne rapporten viser at bruk av cannabis har gått kraftig ned for disse to klassetrinnene i perioden fra 1999 til 2010.

- Det har vært en markert nedgang blant ungdom, samtidig som utviklingen har vært en annen for resten av befolkningen. Bruken av rusmidler generelt har gått ned blant ungdom, og det kan være mange forskjellige forklaringer på det. Det har vært en helsetrend blant unge, og man har også den utviklingen at det blir flere som ofte sitter inne og spiller dataspill. I tillegg har du et omfattende sett med forebyggingsprogrammer som kan ha hatt en effekt på ungdommen, sier Iversen.

Oddvar Skre til minne: – Me var heldige som fekk ha han hos oss

Vårt kjære fylkesstyremedlem gjennom mange år, Oddvar Skre, døyde 2. juli 2022.

– Vi forventer at dette bygget blir godkjent

Tegningene for flerbrukshallen til Idrettslaget Gneist har kommet. Nå venter de bare på godkjenning fra kommunen.

Byråd Bakke tok Fana IL sin klage til følge. – Et langt steg nærmere Slåtthaug Arena

Byråd Thor Haakon Bakke har tatt Fana IL sin klage over avslag på bygging av Slåtthaug Arena til følge. – Dette er en gledens dag, sier daglig leder...

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten