fanaposten.no

Rundkjøringer er det mange av i Fana og Ytrebygda, og en undersøkelse Ipsos har gjennomført for Gjensidige viser at feil bruk av blinklys eller ikke bruk av blinklys er det som irriterer flest bilister. Hele 77 prosent sier dette er et irritasjonsmoment. Foto: Gjensidige

Èn av tre er usikre på hvordan de kjører rundkjøring. Er du en av dem?

– Rundkjøringer engasjerer voldsomt, og er et tema som preges av sterke meninger og stor usikkerhet. Mange overvurderer nok sin egen kunnskap, sier kommunikasjonssjef Arne Voll i Gjensidige.

Nyheter · Publisert 22:00, 2 okt 2019

1 av 3 i hordalendinger er usikker på hvordan en skal oppføre seg i rundkjøringer og feil bruk av blinklys irriterer bilistene mest

– Rundkjøringer engasjerer voldsomt og er et tema som preges av sterke meninger og stor usikkerhet. Kommunikasjonssjef i Gjensidige, Arne Voll fra Kringlebotn, tror mye av grunnen ligger i at rundkjøringer finnes i forskjellige utgaver, med hensyn til inn- og utkjøringer, oppmerking, antall felt og så videre.

Blinklys irriterer mest

En undersøkelse som er gjennomført av Ipsos for Gjensidige viser at 30 prosent av bilistene i Hordaland en eller flere ganger har følt seg usikker i en rundkjøring.

Feil bruk av blinklys irriterer bilistene i Hordaland mest. Hele 77 prosent irriterer seg over at andre bruker blinklyset feil eller ikke i det hele tatt. 56 prosent irriterer seg over bilisters feil filskifte i rundkjøringer. Like mange er irritert over bilister som holder for høy fart inn i eller i selve rundkjøringen.

– Erfaringer viser at mange overvurderer sine egne kunnskaper og tror at de kan reglene godt. Jeg tror at når alt kommer til alt, så er veldig mange usikre på hvordan reglene faktisk er, sier kommunikasjonssjef i Gjensidige Arne Voll fra Kringlebotn. Foto: Gjensidige

Overvurderer egen kunnskap

Mange gir også uttrykk for at de er komfortabel med reglene ved kjøring i rundkjøring. Spørsmålet er om alle har forstått reglene?

– Erfaringer viser at mange overvurderer sine egne kunnskaper og tror at de kan reglene godt. Når alt kommer til alt, tror jeg veldig mange er usikre på hvordan reglene faktisk er, sier Voll.

Forsikringsselskapenes skadestatistikk viser at hver dag opplever flere titalls personer at det sier pang, og at de får skadet bilen i en rundkjøring. I tillegg opplever mange nestenulykker, der det likevel går bra.

– Antall rundkjøringer har økt kraftig de siste årene, og mange har flere felt og flere inn- og utkjøringer. Noen rundkjøringer kan til og med ha tre til fire felt inn eller ut av rundkjøringen, noe som kompliserer saken ytterligere, sier Voll.

Tre grunner til feilene

Han tror mange er usikker når de beveger seg inn i områder med ukjente og spesielt store rundkjøringer med flere felt.

– I tillegg avløses ofte en rundkjøring av en ny rundkjøring få meter unna, noe som forsterker usikkerheten ytterligere, sier Voll.

Han peker på tre av årsakene til at vi kjører feil i rundkjøringer.

– Vi har for dårlig kunnskap om trafikkreglene i rundkjøring. En annen grunn er dårlig eller manglende veimerking. Til sist er det at vi har mange variasjoner i hvordan rundkjøringene er utformet, litt enkelt kan vi si at det knapt finnes to rundkjøringer som er like, sier Voll.

Kan bil B skifte felt i rundkjøringen?

Illustrasjonen over viser to vanlige scenarier fra rundkjøringer. I situasjon 1 fullfører bil B en 90 graders sving i rundkjøringen. Først når han har kjørt ut, skifter bilføreren felt. I situasjon 2 skifter føreren av bil B felt i rundkjøringen, og der får han et ublidt møte med bil A. Denne bilføreren har beveget seg inn i rundkjøringens høyre felt i troen på at bil B kommer til å holde seg i venstre/innerste felt hele veien rundt. Spørsmålet er hvem som har vikeplikt? Bil A eller bil B?

(Teksten er først publisert på Gjensidige.no og er gjengitt med tillatelse fra Gjensidige)

Bil B har lov til å skifte felt inne i rundkjøringen. Det opplyser jurist Asia Akhter ved seksjon for trafikkadferd i Vegdirektoratet.

– Når man er inne i eller på vei ut av en rundkjøring, gjelder vanlige regler for feltskifte. Det vil si at det ikke er andre regler for feltskifte i en rundkjøring enn på vanlig vei.

Hva innebærer det? Jo, med «vanlige regler» menes at bilen som skal skifte felt har vikeplikt for «kjørende som befinner seg i det felt det skal kjøres inn i eller som først må krysses».

Akhter støttes av fagkonsulent Ellen Ramstad i Autoriserte Trafikkskolers Landsforening (ATL).

– Det er ingen egne regler for vikeplikt i rundkjøringer. En rundkjøring er et kryss, der skilting regulerer vikeplikten. Skal man skifte felt, skal det skje på bakgrunn av skilting, oppmerking, plass og sikt, sier hun.

Hvem har vikeplikt?

Med andre ord: Føreren av bil B kan skifte felt – etter å ha forvisset seg om at det er klar bane. Men som situasjon 2 viser, får bil B et ublidt møte med bil A. Og det er bilfører B som må bære ansvaret for kollisjonen. Grunnen er han brøt vikeplikten, slår direktoratets og trafikkskolenes representanter fast.

– Noen vil kanskje påpeke at bil B har vært inne i rundkjøringen lenger enn bil A. Vi er jo vant til å tenke at bilen som kom først inn, har retten på sin side. Prinsippet er imidlertid ikke relevant i dette eksempelet. Så lenge begge bilene er inne i rundkjøringen, gjelder vanlige vikepliktsregler, påpeker Akhter. Hun slår et slag for kjøremønsteret vist i situasjon 1.

– Når bil B holder seg i samme felt gjennom hele rundkjøringen, bidrar det til smidig trafikkavvikling.

Husk blinklys

Ramstad opplyser at mange er usikre på hvordan blinklyset skal brukes i forbindelse med rundkjøringer. Men når det gjelder feltskifte i rundkjøringen, er det ingen grunn til tvil:

– Blinklyset skal brukes for å varsle medtrafikanter om den planlagte retningsendringen – akkurat som når man skifter felt på vanlig vei, slår hun fast.

– I situasjon 2 har føreren av bil B satt på blinklyset. Når skyldspørsmålet skal vurderes, hjelper det imidlertid ikke med blinklys hvis konklusjonen er at han har brutt vikeplikten.

Merking under snø

Vinterstid er mange rundkjøringer dekket av snø som skjuler oppmerkingen i veibanen. Dette har imidlertid ingen betydning for hvordan man skal oppføre seg som bilist.

– For øvrig kan det hende at feltene ikke er merket med maling i veibanen. I slike tilfeller sier regelverket at veibanen har to felt hvis det er plass til to biler i bredden – oppmerking eller ei, presiserer Akhter.

Vis hensyn

I trafikken er det lett å fokusere på hvem som har retten på sin side. Men vegtrafikkloven § 3 krever at alle trafikanter viser hensyn og er aktpågivende og varsomme, slik at det ikke oppstår fare eller skade – og slik at annen trafikk ikke blir hindret eller forstyrret unødig. Dette gjelder ikke minst i rundkjøringer.

Knallår for Extra Bønes

Godt hjulpet av julehandelen i desember, går Extra Bønes inn i historiebøkene med tidenes år.

Får et nei til skjenking på Lagunen kino

Dersom byrådet følger fagetatens anbefaling, vil ikke Lagunen Kino få skjenkebevilling. Kinosjefen frykter et fattigere kulturtilbud i bydelene.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten