fanaposten.no

Her er teamet som skal drive det nye lavterskeltilbudet til barn, unge og gravide på Nesttun. Den nye Barne og familiehjelpen ble offisielt åpnet i går. Foto: Terje Bringsvor Nilsen

Disse skal svare barn og unge som sliter

Torsdag åpnet det nye lavterskeltilbudet for barn, unge og familier på Nesttun.

Nyheter · Publisert 08:36, 9 nov 2018

I går ble den nye Barne og familiehjelpen formelt åpnet da byråd Rebekka Ljosland klippet snoren på Vannkanten i Loddefjord.

I Fana og Ytrebygda får den nye tjenesten tilholdssted på kommunehuset på Nesttun. Her jobber psykologer, familieveiledere og andre som har mye erfaring med barn og ungdommer. En viktig del av den nye tjenesten blir å være et lavterskeltilbud som ungdom og familier kan kontakte med små og store problemer.

– Vi gleder oss til å komme i gang, og er kjempespente på om dette tilbudet blir brukt. Slikt vet vi jo ikke på forhånd, selv om vi opplever at det er et stort behov, sier Judith Elvebakk, som blir avdelingsleder for den nye tjenesten.

Økende problem

Psykiske plager øker blant barn og unge, og mer enn 20 prosent av ungdomsskoleelevene i Hordaland oppgir at de har symptomer på depresjon og angst.

Målet med den nye tjenesten er at barn, unge, foreldre og gravide skal ha mer tilgjengelige psykiske helsetjenester enn noen sinne. I Fana vil 20 prosent av tjenesten være dedikert til lavterskeltilbudet, som betyr at fagpersoner vil svare på telefoner og mail en fast tid på dagen.

Telefonnummeret til Fana og Ytrebygda er 40 80 89 39 og mailen er bfh4@bergen.kommune.no. Telefontid er mellom 11:30 og 12:30.

En los-funksjon

Enhetsleder Marianne Vevle Chyba forklarer at tjenesten vil ha en los-funksjon videre i systemet.

- Barn, unge og familier som trenger det vil nå få en avklarende samtale hos oss, før de blir loset videre til den tjenesten som er riktig for dem, sier Chyba.

Hun er nå leder for Barne og familiehjelpen, skolehelsetjenesten og helsestasjonene i de to søndre bydelene, og det vil være tett samarbeid mellom de tre tjenestene. Det nye lavterskeltilbudet innebærer en utvidelse av tilbudet som har vært før.

- Hvem bør bruke tilbudet?

- Hele hensikten er at det skal være lav terskel, så det er bare å ta kontakt. Tilbudet er for gravide og barn og ungdommer i skolealder. Ett eksempel kan være skolevegrere. Et annet kan være foreldre som har problemer med grensesetting og føler at de mister kontrollen hjemme. Ungdom er en gruppe som sliter med mye forskjellig. De kan fremdeles bruke tilbudet ved helsestasjonen og skolehelsetjenesten, sier Chyba.

20 prosent

Hun legger til at de ansatte fortsatt vil bruke det meste av tiden sin til å jobbe med saker der det foreligger vedtak fra barnevernet.

- 80 prosent av det vi jobber med er saker der vi har vedtak fra barnevernet. De siste 20 prosentene blir lavterskeltilbudet. Her er vi styrket med nye stillinger, men alle som jobber ved tjenesten vil være innom lavterskeltilbudet. Dette er nytt og et tilbud vi tror vil være etterspurt, sier Chyba.

Nye eller utvidede tilbud til barn og unge

Lavterskel psykisk helse: Samtaler med barn og ungdom. Veiledning av foreldre sammen med barnet.

Cool kids 7-12 år/Chilled kids 13-18 år: Grupper for barn med uro/angst.

Familieråd: Møte hvor familie og nettverk samles, for å drøfte en vanskelig eller krevende situasjon i familien.

Nye eller utvidede tilbud til foreldre

Lavterskel psykisk helse: Veiledning av foreldre og gravide

ICDP-kurs: Foreldregrupper, barn i alderen 1-16. Fokus på forståelse og samspill.

COS-kurs (Circle of Security): Foreldregrupper, barn i alderen 1-6, spesielt rettet mot foreldre som synes utfordringen blir for stor med å gi barna trygghet og en god oppvekst.

TIBIR - tidlig innsats for barn i risiko: Barn i alderen 3-2 år som står i fare for eller har utviklet adferdsvansker.

Får besøk av korps fra Hong Kong

Midtun Skoles Musikkorps er vertskap når det tirsdag ankommer et korps fra Hong Kong.

Brann på Løvstakken slukket

Brannen på Løvstakken ble meldt slukket klokken 13.55.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten