fanaposten.no

Dette kartet kan bli Jernbaneverkets mareritt

Dra i kartet og se hvordan godsterminalen legger seg oppå de gamle bossfyllingene i Rådalen. - Det kan bli svært vanskelig å bli kvitt. De burde sjekket dette på forhånd, mener BIR.

Nyheter · Publisert 18:28, 28 jan 2016

BIR er kritisk til fremgangsmåten til Jernbaneverket, og stusser over at de rundt tre millionene kubikk med boss som ligger under bakken i Rådalen ikke er omtalt i den såkalte KVUen, rapporten som peker ut Hordnesskogen og Unneland som mulige terminalområder. 

– Leser man Jernbaneverkets rapport om godsterminal, ser det ikke ut som de har tenkt på at de går gjennom gamle deponier, sier Toralf Igesund, forvaltnings- og utviklingssjef i renovasjonsselskapet BIR.

Mange vet at de grønne markene rundt Stavollen og Rådalen skjuler bergensernes etterlatenskaper fra fire tiår.

I kartet over kan du se hvor de gamle bossfyllingene ligger. Dra markøren over bildet for å sammenlikne med hvor Jernbaneverket har plassert godsterminalen.

– Sånn sett er Unneland-alternativet kommet lenger, siden 
Rådal ser ut til å være dårligere utredet. Vi føler at det er viktig med en kvalitetssikring av dette alternativet, legger Igesund til.

Men kvalitetssikring kommer først i stand etter at høringen har vært. Igesund var ikke oppmerksom på at Rådal-alternativet faktisk lå ute til offentlig høring da Fanaposten snakket med ham.

– Det kan godt være mulig å fjerne disse massene, men det er mange problemstillinger som kommer opp, som hva det vil koste og kanskje krav om sortering. Derfor ville det være lurt med en kvalitetssikring, og å snakke med blant annet Fylkesmannen og Grønn etat før man la forslaget på høring, sier Igesund.

Venter med kvalitetssikring

BIR er en av bedriftene i Rådal samarbeidsforum, som samler alle bedrifter og idrettslag i Rådalen. Samarbeidsforumet vil utarbeide en felles høringsuttalelse i godsterminal-saken.

Men noen høringsuttalelse har ikke blitt laget ennå. De har i 
stedet laget et innspill til kvalitetssikringen (KS1) av Rådal-alternativet, som de var skråsikre skulle skje først.

I forrige uke kunne Fanaposten fortelle at det ikke er tilfelle.

– Dette er vanlig prosess. KS1-konsulentene får en sammenstilling av høringsuttalelsene fra oss, svarte strategidirektør Lars Christian Stendal da Hordnesskogens venner kritiserte denne rekkefølgen.

Mer om godsterminal:

Les også: Utvikler egen app for å redde HordnesskogenLes også: - Ni turgåere passerte inn og ut av skogen hvert minuttLes også: - Ble dårlig da jeg skjønte hvor store konsekvensene blir på Unneland

Kan ikke unngå deponier

På møtet i Bjarghuset fortalte Stendal at de ikke har vært i kontakt med noen angående boss-
fyllingene.

Hadde de gjort det, ville de fått vite det fagfolk i Rådalen allerede vet: At det er uunngåelig å krysse gjennom Rådal uten å grave opp gamle deponier.

I brevet fra Rådal samarbeidsforum listes det opp hvilke gamle deponier Jernbaneverket må røre for å kunne bygge terminal, jernbane og veitilkomst.

Blant annet går den planlagte innkjørselen for lastebiler over 
deponiet «Magnusstykjet», som trolig består av avfall i 20-30 
meters dybde. Her er det også lagt ned infrastruktur for oppsamling av brannfarlig metangass.

Jernbanetunnellen er ført innom flere deponier, som også trolig er 20-30 meter i dybde. Deriblant ett deponi som stammer fra 60-tallet.

– Der finnes det mye rart. Bosshåndtering var noe ganske annet da, og man kastet alt mulig, uten sortering. Det er sagt at det ligger busser og andre store maskiner der nede. Vi kan ikke vite hva som befinner seg der, sier Igesund.

Strenge krav

Å fjerne gamle deponi har vist seg vanskelig. Bergen kommune har i årevis jobbet med planer om å få fjernet den gamle deponiet på 
Slettebakken.

Prisen på å sanere Slettebakken, som består av 175.000 kubikkmeter med avfall, har i den siste kostnadsberegningen steget til 318 millioner kroner.

Her har strenge krav til deponering av masser ført til stadige utsettelser.

– Man strever med å finne en god løsning for Slettebakken 
deponi. Det er veldig strenge krav til deponering, både fra EU-direktiver og egne, nasjonale krav. Det har rett og slett blitt veldig vanskelig, for man får knapt lov å deponere masser lenger, sier Igesund.

BIRs forbrenningsanlegg kan brenne 220.000 tonn avfall per år, men å brenne Slettebakken-bosset gikk heller ikke.

– Vi måtte si nei til det avfallet, for det inneholdt for mye vann og var ikke brennbart nok. Det hadde ikke nok energiinnhold til å brennes, sier Igesund.

Boss skaper usikkerhet

Jernbaneverket har gjort en overordnet vurdering av bossfyllingene, men ikke dukket ned i bosset.

– Vi er klar over at det ligger gamle deponier under bakken flere steder i Rådalen. Alternativet er utarbeidet på bakgrunn av dette, sier Lars Christian Stendal, strategidirektør i Jernbaneverket.

Men siden utredningen har skjedd på et overordnet nivå, har de ikke dukket ned i detaljene ved grunnforhold i Rådalen.

–Det er gjort overordnet vurdering av bossfyllingene, og det er på bakgrunn av dette valgt å vise en terminalutforming som går helt i yttertkanten av fyllingene, der det er forutsatt at deponiet ikke har like stor dybde som midt inne i deponiområdet, svarer Stendal.

Han minner om at skissen som vises av Jernbaneverket bare er et eksempel. 

–Det er mulig å se for seg flere mulige terminalplasseringen innenfor et større nærområde i Rådalen/Hordnesskogen. Det er viktig å påpeke at den viste terminalutformingen  kun er et eksempel på plassering. Endelig  utforming av jernbane- og veginfrastruktur fastsettes ved videre planlegging av området, sier han.

De har beregnet at det vil være kostnader ved utskifting av forurensede masser.

– Grunnforholdene i Rådalen er i tillegg identifisert som noe som gir usikkerhet i kostnadsestimatet, sier Stendal.

LES FLERE: NYHETER

Mistet lappen på Flyplassvegen

UP beslagla førerkortet på stedet.

– Jeg skjønner ikke hvordan vi tapte dette

Målvakt Olivia Lykke Nygaard var trodde ikke det hun så da Tertnes avgjorde i siste sekund.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten