fanaposten.no

Marius Kaland Olsen og Dan Gunvald Nykø fra lokalmiljøet på Grimseid, holdt innlegg for politikerne i KMBY tirsdag. Foto: Terje Bringsvor Nilsen

– Dere setter prislapp på våre barns sikkerhet

Beboere på Grimseid protesterte på den planlagte flyttingen av bomstasjonen til Grimseidvegen.

Nyheter · Publisert 08:01, 7 sep 2018

Saken om flytting av tre planlagte bomstasjoner har satt sinnene i kok på Grimseid. Bygden ser nå ut til å måtte måtte betale bompenger hver gang de skal mot barnehagen, Skeie skole eller fritidsaktiviteter hos Bjarg eller Fana stadion.

En av mange nye bomstasjoner i Bergen skal åpne i Grimseid-området 1. januar. I spørsmålet om hvor bomstasjonen skal stå har Statens vegvesen gjort snuoperasjon to ganger. Opprinnelig skulle den komme på Grimseidvegen, men i fjor ble den anbefalt flyttet inn i Skagevegen, blant annet for å spare Grimseid-folk for en urimelig belasning.

Snudde igjen

I sommer gikk vegvesenet tilbake og anbefalte å likevel sette bomstasjonen omtrent ved Solsikken barnehage i Girmseidvegen, altså på strekningen folk i området bruker til de fleste daglige gjøremål. Bakgrunnen var beregninger som anslo at det kunne bli høy gjennomfartsatrafikk på "gratisruten" på Grimseidvegen.

Flyttingen havner nå på bordet til politikerne i bystyret, men ikke uten protester fra lokalbefolkningen på Grimseid.

– Tanken da man flyttet bomstasjonen inn i Skagevegen var blant annet nytteprinsippet, at de som betaler skal ha nytte av tiltakene. Det får vi ikke på Grimseid. Kollektivtilbudet er svært dårlig, og veistrekningen veldig utrygg, sa Marius Kaland Olsen.

Sammen med nabo Dan Gunvald Nykø holdt han innlegg på deputasjonsmøtet til Komité for miljø og byutvikling på tirsdag.

Anbefalte flytting

Plassering av bomstasjon i Skagevegen møtte knapt noen protester, mens motstanden mot Grimseidvegen-plasseringen har vært massiv.

– Det var veldig tungtveiende argumenter da man flyttet stasjonen til Skageveien. Disse gjelder fortsatt, men ser nå ut til å være helt glemt, sa Olsen.

Den nye plasseringen deler skolekretsen i to. Beboerne hevder det vil koste en familie opp mot 25-30.000 per år i bompenger, fordi alle aktiviteter, skole og butikk ligger på "feil" side av bomstasjonen.

– Jeg vil bruke gårsdagen som eksempel, der vi med to biler vil passere denne bomstasjonen åtte ganger i løpet av en ettermiddag for at våre barn skal få være med sine venner. I klassen til min sønn bor 70 prosent utenfor denne bomstasjonen. Dette er ikke holdbart, sa Nykø.

Når prisen for å kjøre blir så høy, oppstår et annet problem, mener de to.

– Når kostnaden ved å kjøre til daglige gjøremål blir så høy, vil mange velge å gå og sykle langs Grimseidvegen for å komme dit de skal. Dette er en svært utrygg veistrekning. Senest i går fikk vi et brev hjem som sa at veien var trafikkfarlig, sa Nykø.

Nykø og Olsen fester liten tiltro til vegvesenets beregninger om at bom i Skagevegen vil føre til stor trafikk på gratisruten.

– Vegvesenet har beregnet at det blir en årsdøgntrafikk på 700-1000 biler i døgnet. Det er et tall vi er kritiske til. Vi har selv prøvekjørt strekningen. Dette er en omkjøringsvei som er så dårlig at vi ikke kan se at folk vil bruke 20 minutter ekstra på å kjøre rundt. De vil i såfall gjøre det en gang, og så aldri igjen, argumenterte Olsen.

Har andre alternativer

Beboerne reagerer på at politikerne vil velge en løsning de mener bidrar til dårligere trafikksikkerhet på Grimseidvegen.

– Det finnes andre løsninger som vil fungere og som ikke skaper økt trafikkfare på Grimseidvegen. Å flytte en bomstasjon koster nok penger, men ved å ikke gjøre det setter dere en prislapp på våre barns sikkerhet, sa Nykø.

Leder for komiteen Geir Steinar Dale stilte spørsmål ved beboernes beregning av hva det vil koste dem bompenger. Han påpekte at det vil komme et tak på 60 bompasseringer per måned, noe som gjør at man ikke vil komme opp i en sum på 25.000 kroner per år.

Han fikk svar fra Olsen:

– Da må dere huske at for å hverdagskabalen til å gå opp må folk på så må folk på Grimseid ha to biler. På grunn av trafikksituasjonen er vi avhengige av bilen til de fleste daglige gjøremål, som for eksempel å gå i butikken og når ungene skal besøke venner. Med to biler og 120 passeringer per måned vil det fort bli snakk om slike summer, sa Olsen.

Behandlet saken

Det er foreslått flytting av bomstasjonen på Tellevikvegen, Skagevegen/Grimseidvegen og Hardangervegen. Da Fanaposten gikk i trykken i går, lå det an til at innspillet fra Grimseid-folket ikke kom til å bli tatt hensyn til.

– Vi kommer nok ikke til å gjøre noe med den saken, sa Norvald Visnes (H) til Fanaposten før møtet.

Heller ikke komiteleder Dale ville være bastant om utfallet. Han åpner for at plassering av bomstasjonene vil bli vurdert etter en periode, og at det kan bli muligheter for endringer.

– Det er nokså utfordrende å få til en endring, men vi ønsker å se på muligheten for å få en evaluering av ordningen etter en periode, slik at man kan følge med og gjøre justeringer, sier Dale i en kort kommentar.

Høyre vil ha sommerskole

– Høyre vil ha skole i sommerferien, sier byråds- lederkandidat Harald Victor Hove (H). Sommerskolen skal være kommunalt finansiert og et frivillig...

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten