fanaposten.no

Daglig leder i Delfana er oppgitt over at Bergen kommune sier at de skal prioritere at idrettslagene får tid i bassengene, samtidig som de kutter flere timer hos svømmeklubben som er en av landets største. Foto: Roy Ellingsen, arkivfoto

Delfana-leder: – Dialogen med kommunen har vært for dårlig

Tross lange ventelister og fulle treninger har Delfana mistet mye bassengtid etter at Storetveit-bassenget stengte. At de ble kompensert med å skyve ut Hjellestad FAU, synes daglig leder Morten Solheim er leit.

Nyheter · Publisert 06:00, 14 jan 2022

Tirsdag skrev Fanaposten at 38 barn på Hjellestad mister svømmeopplæringen sin etter at Etat for idrett tildelte deres treningstid til Delfana.

Morten Solheim, daglig leder i Delfana, mener hele saken er trist, og at kommunikasjonen med kommunen har vært for dårlig.

– I slutten av november hadde vi møte med kommunen om fordelingen av bassengtid. Der ble det kommunisert at idretten skulle prioriteres, noe vi ble glade for, siden vi har flere hundre barn på venteliste, sier Morten Solheim i Delfana.

 

Faksimile Fanaposten tirsdag

FAU på Hjellestad har drevet svømmeopplæring av barn i 47 år. Fra nyttår ble kurstilbudet satt på gaten.

Delfana er en av Norges største svømmeklubber, med omtrent 1150 medlemmer. Samtidig er ventelisten lang som et vondt år, og ved nyttår var det 370 barn som ventet på plass i klubben.

Mangler kapasitet

Mangel på bassengtid i Bergen sør tærer på svømmemiljøet, og å ofre Hjellestad FAUs tildelte tid gjennom 47 år ble et plaster på såret som Delfana gjerne skulle vært foruten.

– Da bassenget på Storetveit ble lagt ned, mistet vi mye bassengtid. Som kompensasjon ble noe av dette overført til Slåtthaug, der vi fikk tre baner, mens to ble holdt åpne for publikum. Men rett før jul fikk vi beskjed om at denne hybridløsningen skulle opphøre. Så rett over nyttår har vi nå mistet mye tid på Slåtthaug, og alternativene for erstatning er dårlige, sier Solheim.

Delfana mister tid for blant annet å gi bedre plass til publikumssvømming i Slåtthaug-bassenget. Siden publikumssvømming har vært lite brukt, reagerer klubben på denne prioriteringen så lenge de selv har fulle kurs og lange ventelister.

– Ett av tilbudene vi fikk går på bekostning av tilbudet til FAU på Hjellestad. Dette tilbudet kjenner vi godt, og er ikke et tilbud vi ønsket å påvirke, men vi hadde ikke noe valg fordi kommunen ikke har ønsket å finne andre kompromiss-løsninger sammen med oss, sier han.

Tilbudet på Hjellestad var ikke et tilbud vi ønsket å påvirke, men vi hadde ikke noe valg fordi kommunen ikke har ønsket å finne andre kompromiss-løsninger sammen med oss,

"En uting dere må slutte med"

Han viser Fanaposten en mail-korrespondanse med Etat for idrett. Etaten gir klart uttrykk for at de har lite til overs for innspillene fra Delfana. Kommunen har for eksempel lite sans for at Delfana gjør et poeng av at de har mye større utnyttelse av bassenget enn andre grupper som bruker Slåtthaug og publikumssvømming.

"At dere går til angrep på andre svømmeklubber i forhold til bruk og fremhever dere selv er en uting som dere må slutte med" skriver Kurt Forsberg fra Etat for idrett i en mail til Delfana. Han gir også uttrykk for å være "svært skuffet" over at klubben betviler at endringene er godt nok gjennomarbeidet.

Morten Solheim er oppgitt over dialogen, som han kaller overraskende kvass.

– Vi har prøvd å klage på vedtakene om mindre bassengtid, men kommunen vil ikke gå i dialog med oss, som også gjorde det umulig for oss å hjelpe FAU-tilbudet på Hjellestad. Det kjedeligste for oss er at selv om vi har 350-400 på venteliste, mister vi likevel mye tid på Slåtthaug. Og flere av tidene vi har fått tilbud om andre steder er mindre gunstige, og fører til at vi må endre hele treningslister og det vet jeg ikke hvordan vi skal klare å organisere med trenere og ungene.

– Så reagerer vi også på at vi er de eneste som mister tid på Slåtthaug fordi vår tid er tiden de har bestemt seg for å ha publikumssvømming. De fordeler ikke tapet av tid mellom aktørene, det er kun vi som mistet tid, i stedet for at tapet blir fordelt og omorganisert så det kan være levelig for alle, sier en oppgitt Solheim.

I utvalget

Tirsdag ble bassengsituasjonen i søndre bydel tatt opp i Utvalg for barnehage, skole og idrett. Høyres Marte Leirvåg stilte spørsmål til byråd Endre Tvinnereim (Ap) om hva han ville gjøre for å løse den betente floken.

I et skriftlig svar skriver Tvinnereim at han støtter vurderingene Etat for idrett har gjort om å prioritere idrettslagene, noe som har sammenheng med et bystyrevedtak fra januar i fjor. Men han sier han ønsker at etaten og Hjellestad-gruppen finner en løsning.

Leirvåg fulgte opp:

– Det er tydelig gjennom dette svaret at det er en stor utfordring med bassengkapasiteten generelt. Kan vi vente oss et svar på denne utfordringen i idrettsplanen som kommer? ville hun vite.

Til dette svarte Tvinnereim med at åpning av Ortun-bassenget vil bedre kapasiteten i byen, og neste i rekken er bassenget i Laksevåg-hallen.

– Men vi vet at både Fana og Åsane har behov for å øke bassengkapasitet, og det er satt av penger i budsjettet til tomtesøk til nytt basseng i begge de to bydelene, så det arbeidet går sin gang, svarte Tvinnereim.

Morten Solheim, daglig leder i Delfana, reagerer på hvordan kommunen har håndtert bassengsituasjonen. Foto: Delfana

Etaten mener svømmeklubben opptrådte uakseptabelt

For å dokumentere ulik utnyttelse av bassengtiden, sende Delfana et bilde til Etat for idrett av egen trening og et bilde av treningen til en annen gruppe som bruker bassenget.

Direktør Torbjørn Iversen i etat for idrett i Bergen kommune overbragte hilsen.

På Delfana-treningen var bassenget fullt av barn. På det andre var det fire stykker i hele bassenget.

Poenget Delfana ønsket å understreke, var at det er svært ulik utnyttelse av bassengkapasiteten når Delfana trener sammenliknet med både enkelte andre grupper og publikumssvømming.

Likevel var det kun Delfana som mistet treningstid da publikumssvømmingen skulle utvides.

Delfana endte med å få noe treningstid erstattet på Ytrebygda skole, med den konsekvens at Hjellestad FAUs 38 barn mistet svømmetilbudet sitt.

Men bildedokumentasjonen fra svømmeklubben falt i svært dårlig jord hos Etat for idrett, som sendte Delfana et krasst svar tilbake. "Dette er en uting som dere må slutte med" skrev avdelingsleder Kurt Forsberg i et brev til klubben.

Når vi spør etatsdirektør Torbjørn Iversen hva han tenker om den skarpe tonen fra kommunen overfor svømmeklubben, gir han full støtte til sin ansatte.

– Dette svaret må sees i kontekst med Delfana sin skriftlige henvendelse til oss, hvor de har (snik)fotografert andre svømmeklubber sin aktivitet i Slåtthaughallen. Det er viktig å fremheve sin egen aktivitet, og situasjonen rundt denne, men vi har lite til overs for at de rakker ned på aktiviteten til andre klubber/idrettslag, og spesielt når ikke disse er kjent med dette. Slik fremferd ønsker vi å understreke at vi synes er uakseptabel, skriver Iversen i en epost.

Den tilbakemeldingen gjør Morten Solheim i Delfana oppgitt.

– Allerede før Bergen kommune kom med de nye tidene gikk vi gjennom våre tildelte tider og kom med et forslag til hvordan dette kunne løses for alle. Vi har vært konstruktive og kommet med innspill til løsninger. Vi som driver med dette gjør det fordi vi ønsker å gi flest mulig barn et tilbud om svømming, og det beste med dette er å se alle ungene som mestrer vannet etter kanskje å ha hatt vannskrekk. Det er veldig stor forskjell i hvordan bassenget utnyttes når vi har treninger og når det eksempelvis er publikumssvømming, og det var bare dette vi ønsket å synliggjøre overfor kommunen. At vi da får et slikt svar tilbake, det overrasker oss, sier Solheim.

På den generelle kritikken fra Delfana om manglende dialog, svarer Torbjørn Iversen slik:

– At endringer i treningstidstildelingen på kommunale idrettsanlegg avstedkommer misnøye, er noe vi ofte opplever. Vi har et overordnet ansvar for tildelingen, mens klubbene naturligvis ser det fra sitt perspektiv. I saken om fremtidig bassengstruktur som ble vedtatt av Bystyret i fjor, fremkommer det også at vi skal øke den totale bassengtilgangen for byens befolkning. Etter en grundig vurdering har vi derfor gjort grep med tanke på publikumstiden i Slåtthaughallen. Dialogen som har vært mellom partene fremkommer klart og tydelig, både gjennom møte og i skriftlig form. At svømmeklubben opplever denne som dårlig, tar vi til etterretning, skriver Iversen, og legger til:

– På generelt grunnlag opplever vi at svømmeklubbene har svært gode vilkår i Bergen kommune, hvilket også bekreftes av Norges Svømmeforbund.

– Eit langt liv med målstrev er over

Oddvar Skre vart fødd 11. mars 1939. Han sovna stille inn laurdag 2. juli, 83 år gamal. Med han har Fana mista ein av sine mest engasjerte personar...

Stenger Grimesvingene i fellesferien

Brattlandstunnelen skal bli høyere – for å unngå at kjøretøy treffer taket.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten