fanaposten.no

Under arbeidet med Sandslikrysset vil veisystemet på Sandsli bli lagt om. Det rosa feltet blir anleggsplass, mens veien skal ledes på en midlertidig trase sør for dagens Flyplassveg. Den røde linjen viser den nye gang- og sykkelveien i anleggsperioden. 500 meter vest for dagens rundkjøring kommer det ny rundkjøring og omkjøringsveg til Sandslimarka. (Illustrasjon: Statens vegvesen).

Byggestart i Sandslikrysset: - Syklende og gående vil merke det først

Syklister og gående får ikke lenger benytte seg av tilbudet langs Flyplassvegen forbi Sandslikrysset.

Nyheter · Publisert 07:39, 18 jun 2019

Statens vegvesen er nå klare til å starte bygging av et helt nytt toplannskryss mellom Flyplassvegen og Sandslivegen.

Vegvesenet har nå etablert prosjektkontor ved Håvardstunvegen, og er klare til å sette i gang med en lang og hektisk byggefase.

– I første omgang er det de gående og syklende som vil merke endringene, mens omlegging for bilistene først vil skje på sensommeren, opplyser byggeleder i Statens vegvesen, Camilla Djønne, til Fanaposten.

I forbindelse med arbeidet er gangforbindelsen og hovedsykkelruten i området endret. Gangforbindelse og hovedsykkelruten er nå etablert via Nordre Gommershaugen til Sandslimarka, og videre til Håvardstunvegen. Dette vil bli situasjonen frem til prosjektet er ferdig sommeren 2021, opplyser vegvesenet.

De har lagt ved et kart som viser endringene i anleggsperioden.

Utbedringen av Sandslikrysset omfatter en 1,2 kiliometer strekning langs Flyplassvegen. Den omfatter også krysset i Sandslivegen-Sandslimarka.

– Tiltaket har til hensikt å sikre fremkommelighet for alle trafikkgrupper og trafikksikkerhet for myke trafikanter. Sandslikrysset skal oppgraderes for å etablere en ny kryssløsning som er robust nok til å ta hånd om det beregnede trafikkvolumet i krysset Flyplassvegen og Sandslivegen frem mot 2030, skriver MIljøløftet på sine nettsider.

Nytt Sandslikryss skal bygges som et toplanskryss der Flyplassvegen skal legges i en nedsenket betongtunnel/kulvert.

Gjennom tunnelen skal Sandslikrysset senkes med om lag tre meter. Oppå tunnelen skal det etableres en ny rundkjøring som sammen med ramper skal knytte Sandslivegen til Flyplassvegen. Rundkjøringen skal ligge cirka tre meter høyere enn dagens veg, opplyser vegvesenet i en pressemelding.

Langs Flyplassvegen skal det etableres sammenhengende separat gang- og sykkelforbindelse frem til Sandslivegen og Sandslimarka.

I kveld kan du se Kygos plateslipp fra egen hage på Hop

Klokken 22.00 i kveld blir det digital festival fra Kygos residens. Da slippes den lokale verdensstjernen den nye platen "Golden Hour".

- Gården Rå forvandles til en steinrøys

Store deler av gården Rå forvandles til en steinrøys. Det er sårt å se at titalls mål fint landbruksareal er rasert på denne måten. På toppen av det...

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten