fanaposten.no

Bybanen bremser ikke biltrafikken fra sør

Bybanen har ikke hatt stort å si for biltrafikken inn mot sentrum, viser tall fra Statens vegvesen. På Fjøsangervegen var det en økning på 755 biler per døgn fra året før.

Nyheter · Publisert 09:07, 18 jan 2011

Trafikkmålingene for 2010 viser en liten økning fra året før på de fleste punktene der Statens vegvesen har utført tellinger i Hordaland. På hovedveien fra Fana mot sentrum øker det også. Ved bomstasjonen i Fjøsangervegen økte det gjennomsnittlige antallet biler per døgn fra 41.785 til 42.540. Det er en økning på 755 biler per døgn.

– Det er en svak oppgang på biltrafikken inn mot sentrum, og det er ikke uventet. Det er en økning som samsvarer med den generelle trafikkøkningen i fylket, sier avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Olav Finne.

I juni åpnet Bybanen og det var kanskje mange som trodde at dette ville bety mindre biltrafikk på veiene mot byen. Men det har det ikke blitt.

– Bybanen har fått busspassasjerene og noen flere over på bane, noe som er positivt. Men bilførerne har i liten grad blitt fristet til å bruke den. Det var akkurat slik som forventet, sier Finne.

Også i Troldhaugtunnelen er det registrert en økning i biltrafikk, men økningen er ikke like kraftig som det har vært vanlig i de senere år. I løpet av en femårsperiode har døgntrafikken i Troldhaugtunnelen økt fra 27.957 til 32.745, altså med 4786 biler, mens økningen fra 2009 til 2010 «bare» var på 493 biler.

Ikke bare økning

Det er imidlertid ikke bare piler som peker oppover på veiene rundt Nesttun. Selv om det er en stor økning på hovedinnfartsåren, er det registrert en liten nedgang i trafikken både på Storetveitvegen og på Nattlandsvegen. Bomstasjonen på Nattland hadde 450 færre passeringer enn året før. Storetveitvegen har en nedgang på 300 biler. Dette tror Finne at bybanen skal ha litt av æren for.

På Storetveitvegen var det en markant nedgang i busstrafikk etter at bybanens første byggetrinn var ferdig. Antallet tunge kjørertøyer sank med nesten 300 per døgn, og er dermed hovedårsaken til trafikknedgangen på denne veien.

– Etter å ha sett litt på tallene, ser vi at bybanen har hatt en effekt, ikke minst i Bjørnsonssgate som har en stor nedgang. På Danmarksplass er det nå mye færre busser enn før, noe som er positivt i forhold til lokal luftforurensning, mener Finne.

Bybanetall ikke klare

Han håper og tror at flere vil bruke bybanen når den er utbygd til Lagunen i 2012.

– Det blir spennende å se om det blir en større trafikknedgang når bybanen kommer ut til Lagunen. En kan i hvert fall håpe på at flere vil bruke banen når de kan bruke den direkte. I dag er det nok en brems at mange må skifte reisemiddel på veien. En lengre sammenhengende bybanestrekning vil nok ha bedre effekt, tror Finne.

Statistikken for passasjertall på bybanen for fjoråret er foreløpig ikke klar, men da Fanaposten skrev om bybanestatistikk i oktober, var det klart at rundt 22.500 reisende brukte bybanen daglig i de første månedene. I november økte bybanen frekvensen, noe som ga forventninger om en økning i passasjertallet.

Økning på sambruksfeltet

I vår skal sambruksfeltet på Flyplassvegen evalueres. En kikk på trafikktallene viser at ordningen ikke har gitt mindre biltrafikk.

Vegvesenets tellepunkt på Flyplassvegen ved Håvardstun har registrert en økning i biltrafikken fra 2009 til 2010. Tallet steg fra 26.903 til 27.223 biler per døgn på ett år.

I 2008 ble det innført en prøveordning med sambruksfelt på Flyplassvegen der målet var å få flere passasjerer inn i hver bil. I starten var sambruksfeltet såkalt 3+, der man måtte være tre i bilen eller mer for å få kjøre i sambruksfetltet. Men ordningen ble senere endret til 2+, noe som ga flere mulighet til å kjøre i det høyre feltet.

Avdelingsdirektør Olav Finne i Statens vegvesen understreker at hovedmålet med sambruksfeltet var å få bedre trafikkavvikling og mindre kø, ikke nødvendigvis å få ned trafikkmengden.

– Vi har statistikk som viser at trafikken i sambruksfeltet har økt, og det har medført bedre flyt i trafikken. At det totale antallet biler øker betyr ikke at sambruksfeltet ikke er vellykket, sier Finne.

Han er ikke overrasket over tallene som viser økning på Flyplassvegen.

– En viss trafikkøkning må vi regne med. Når folketallet øker med rundt 6000 hvert år, gir det en jevn økning i trafikken, og økningen på Flyplassvegen er i samsvar med dette. Det kan også tyde på at folk reiser mer, men for å gi noe klart svar på hvorfor trafikken øker må man ha andre verktøy enn en ren trafikkstatistikk, sier Finne.

Buss mot bil i Grimesvingene

En buss og en personbil har kollidert i Grimesvingene. En person lettere skadet.

Disse bedriftene vil hun ha vekk fra Rådalen

Flere Rådalen-bedrifter ligger på en tomt eid av Stend VGS. Området er egentlig tiltenkt landbruk.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten