fanaposten.no

BLADET FRA MUNNEN: Robert Monsen mener Bergen kommune er en syk organisasjon. Foto: Terje Bringsvor Nilsen

- Bergen kommune er alvorlig syk og kunne vært drevet én milliard billigere

Høyre-politiker Robert Monsen: - Kommunen har et alvorlig ledelsesproblem.

Nyheter · Publisert 10:20, 28 aug 2015

«Something is rotten in the state of Denmark». Det er 400 år siden Shakespeare la ordene i munnen på Mercellus om måten administrasjonen utførte sine arbeidoppgaver på. Robert Monsen har selv sitert Hamlet når han skulle beskrive tingenes tilstand overfor egne byrådsledere.

Noe er råttent i Bergen kommune. Det er budskapet til Høyre-politikeren når han snakker med Fanaposten om «det som det ikke snakkes om».

Han sier han har tatt opp problemene internt gjentatte ganger, uten at noe har skjedd. Like før ferien gikk han på talerstolen i bystyret og kom med en kraftig utblåsning om det han beskriver som et alvorlig ledelsesproblem i organisasjonen.  

«Vi har noen avdelinger som ikke tar de politiske retningslinjene på alvor. De gir rett og slett faen» sa han, før han ble klubbet av varaordføreren for språkbruken. Etterpå fikk han kjeft av gruppeleder Dag Skansen i Fanaposten for manglende kotymé på talerstolen.

- Kan du forklare din utblåsning i bystyret?

- Organisasjonen Bergen kommune er alvorlig syk. Hovedproblemet er at ledere på ulike nivå ikke blir ansvarliggjort. Blant 20.000 ansatte er det mange flinke og dedikerte mennesker, men når det ikke er en kultur for ansvarliggjøring med tilsvarende konsekvenser, så får vi passivisering, ansvarsfraskrivelse, sløsing med ressurser, og demotiverte medarbeidere, noe som igjen medfører et høyt sykefravær, sier han. 

- En syk organisasjon

Monsen har i tolv år vært engasjert i politikken for Høyre. Som ballast har han 40 års bakgrunn som leder i privat næringsliv. I senere år har han tidvis vært hentet inn som ryddegutt i kraft av styrelederverv i selskaper - også i SK Brann. Monsens rolle har vært å komme inn for å snu bedrifter man mener er ute av kurs. Dette var også hans tanke da han ble politisk aktiv for 12 år siden.

Han påpeker at kommunen har rundt 10 prosent sykefravær. Det gir rundt 2000 syke hver dag.

- Dette indikerer en syk organisasjon, og det er et problem som starter på toppen og brer seg nedover. Vi bruker innbyggernes penger, og det som er sand i maskineriet må gjøres om til en forbedring av tjenestetilbudet.  Jeg tror faktisk at vi snakker om en milliard kroner på årsbasis som kunne vært spart, sier han. 

- Hvor har du dette fra ?

- Som politiker i et styrende parti får man et helt annet innsyn i hva som foregår enn opposisjonen. Mange innbyggere har fått med seg hva jeg har på dagsorden og kommet med historier om hvordan de opplever kommunes servicetilbud. Mange er veldig fornøyde, men de som er misfornøyd er til gjengjeld veldig misfornøyde, forklarer han.

- Men har du tatt dette opp internt ?

- Ja, i alle år og med regelmessige mellomrom.  

- Og hva skjer ?

- Ingenting. Jeg er redd for at tidligere byrådsledere ikke forsto problemstillingen. Det krever utdannelse, praksis og kompetanse for å lede organisasjoner med 20.000 ansatte. Da må du lede gjennom andre. Det viktigste for en administrerende direktør er å sørge for at organisasjonen er foredlet slik at den effektivt kan gjennomføre de mål som politikerne setter.  Det krever en kontinuerlig organisasjonsutvikling. Det er mye enklere å konsentrere seg om gladsaker og få smilebilder i avisen, sier han.

- Og dagens byrådsleder, Martin Smith-Sivertsen; hva mener du om ham?

- Martin forstår hva dette dreier seg om. Han er den første i min tid som har vist seg i stand til å ta tak i problemene, sier han.

Kaller en spade for en spade

Monsen sier han ikke sjekker hva han får lov til å si før han sier det, men mener han uttaler seg på et profesjonelt grunnlag.

- Hvordan blir dette mottatt?

- Det er ikke god latin men jeg er jo hele tiden lojal mot Høyres program  Jeg blir kalt for løs kanon og forsøkt skviset ut. Derfor må jeg ved hvert valg også bruke mitt nettverk for å få nok kryss og slengere til å komme inn.

- Hvorfor?

- Faren med yrkespolitikere er at de som oftest ikke har erfaringsbakgrunnen og handlekraften til å rydde opp i slike problemstillinger. Da er det bedre bare å fortie det hele. Folk som melder seg til tjeneste etter et langt liv i næringslivet og som vet hvordan man får ting gjort, blir ofte oppfattet som en trussel, sier han.

- Hva er dine egne politiske ambisjoner?

- Jeg har mer enn nok med mine styreverv og ønsker ingen operativ stilling i politikken. Jeg definerer meg som en bakmann som dytter på for å gjøre frontfigurene bedre.

Skolesmellen

Fanaposten har gått igjennom skriftlige og muntlige spørsmål fremmet av Monsen gjennom hans perioder i bystyret. Flere ganger har han rettet hard skyts mot egne byrådsledere og bedt dem gripe tak i hvordan kommunen er drevet.

Særlig ett eksempel trekker han frem som særlig grovt. Mens høyrebyrådet og opposisjonen kranglet om ansvaret for skoleforfallet, ba Monsen for noen år siden om innsyn i tilstandsrapportene for alle skolene.

- Jeg fikk en håndfull, alle var initiert av Arbeidstilsynet eller FAU. Hvor var de øvrige, de som kommunen selv hadde initiert? De eksisterte selvsagt ikke! Kommunens vedlikeholdssystem hadde forvitret til ingenting. Hvem var det som tillot seg å sitte som ansvarlig for vedlikehold og bare messe om at de trengte penger. Til hva? Det dyreste som finnes er å vente til det smeller i stedet for å bruke penger på preventivt vedlikehold, sier han.

- At kommunen ikke hadde systemer for å holde øye med vedlikeholdsetterslepet er for meg det groveste eksempelet på inkompetanse og tjenesteforsømmelse. Men dette er et område som er blitt omorganisert. Jeg har stor tro på at den nye kommunaldirektøren er rett man for jobben. Men det smerter meg at fire av de seks milliardene som trengs for å rydde opp kunne vært unngått, sier han.

- Du har gitt flere kommuneledere merkelappen herreløse hunder. Er du ikke en herreløs hund selv som kommer med denne typen utspill?

- Nei, jeg er ikke herreløs, for jeg er hele tiden innenfor partiprogrammet. Jeg peker bare på de stedene der jeg - med min bakgrunn - er berettiget til å uttale meg. Jeg gjør ikke dette for min egen del, men i et forsøk på at innbyggerne skal få bedre kommunale tjenester. Vi trenger en foredling av kommunens ledelse, sier han.

Han mener problemet bunner i kommunens ansettelsesvern.

- Ta de dårligste lærerne som et eksempel - for det finnes noen av dem. I Bergen blir disse skjøvet rundt i systemet, flyttet fra sted til sted, og ødelegger budsjetter og arbeidsmiljø på sin vei. I andre kommuner hører vi at de klarer å «veilede» slike ut, sier han.

Politisk impotens

Den kanskje største pekefingeren retter han likevel mot politikerne selv, som han mener er ute av stand til å ta det praktiske ansvaret.

- Politikerne tar det konstitusjonelle ansvaret, men de har ikke evnet ikke ta det praktiske ansvaret for driften av kommunen. Bergen kommune er som en bedrift med 20.000 ansatte, byrådslederen skal fylle rollen som administrerende direktør. Dette stilles store krav til kompetanse, men hvilke forutsetninger har de siste byrådslederne hatt for å lede en så stor organisasjon? Man faller tilbake på unnfallenhet og lar være å ta tak i det egentlige problemet, sier han.

- Er ikke det nettopp dette som er demokratiet, at den øvre ledelsen skal være valgt, ikke plukket ut på bakgrunn av kompetanse?

- Derfor må de ha riktige folk under seg, kanskje en profesjonell administrerende direktør som sørger at organisasjonen fungerer slik som den burde, at byrådets styringssignaler når frem i organisasjonen og blir fulgt. Da har man en organisasjon som går i takt. Byrådet skal bestemme om politikken skal endres tre hakk til høyre eller tre hakk til venstre avhengig av hvem som styrer, sier han.

Les også:

Les også: Går til krig mot kommunal etat

Les også:

Les også: En av tre byggesøknader kommer i retur

Les også:

Les også: Når denne veien stenges, kan Fana og Ytrebygda bli lammet

Om Høyre-bråket

Om de siste års bråk og rot i Høyre, som Arbeiderpartiet referer til så ofte de kan nå i valgkampen, sier han:

- Det er det som alltid skjer når makt blir konsentrert på få hender. Da blir det spenninger mellom en slik kjerne og kretsen rundt og det ender med revolusjon. Utad ser det ut som internt bråk, men i Høyre har det funnet sted en stille demokratisk revolusjon, sier han. 

- Når noen få ved makten er i utakt med Høyres samarbeidspartner, bystyregruppe, bystyreflertallet, Bergen Høyre, Høyre-velgerne og bergenserne for øvrig, så må jo noen ta fatt i dette, legger han til.  

Han mener bystyregruppen tidligere var rent stemmekveg for byrådet. Etter bybanebråket i fjor, der Monsen selv var en av hovedpersonene, har maktforholdet mellom byråd og bystyregruppen endret seg. 

- Høyres representanter i byrådet må ha tillit i bystyregruppen. Soloutspill som ikke er forankret i program eller bystyregruppen får konsekvenser og det blir utenfra omtalt som bråk. Røster i representantskapet mener at flere ting bude vært behandlet hos dem.  Men representantskapet fastsetter jo programmet som bystyregruppen forvalter, og når representantskapet bruker for vide formuleringer i programmet så er jo tolkningene av disse overlatt til bystyregruppen.

SNAKKER UT: Robert Monsen tar et oppgjør med interne forhold i Bergen kommune. Foto: Terje Bringsvor Nilsen

Slåtthaug ligger sist på ny statistikk om frafall: - Veldig overrasket

Slåtthaug vgs ligger nederst på en statistikk som viser hvor mye skolen bidrar til at elever gjennomfører og består videregående. – Nå må vi finne ut...

Håvard ni hundredeler fra pallen

Oppløftende 1000-meter fra Fana-løperen. Sverre Lunde Pedersen vant B-gruppen på 5000 meter.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten