fanaposten.no

Bybos prestisjeprosjekt på Ådland har stått på vent i årevis. Illustrasjon: Snøhetta

Zero Village Bergen er et miljøprosjekt

Meninger · Publisert 11:15, 7 jul 2017

Det vises til Sondre Båtstrand fra MDG sitt innlegg i Fanaposten den 23. Juni 2017 hvor han hevder at Zero Village Bergen ikke er et miljøprosjekt.

Det er påfallende at et miljøparti som MDG ikke klarer å se samfunnsnytten av et forskningsprosjekt som har som målsetting å bygge 6-800 boliger helt uten utslipp av klimagasser i en litt større sammenheng enn en helt vanlig lokal utbygging.

Prosjektet har vært arbeidet med siden 2009 og valget av tomt ble gjort i samråd med Bergen kommune og forskningssenteret Zero Emission Buildings (ZEB) blant 24 alternative områder. Ådland var det klart beste alternativet og ble derfor spilt inn som byggeområde i Kommuneplanen (KPA 2010).

Zero Village Bergen er nå videreført som pilot i et nytt forskningssenter, Zero Emission Neighborhoods in smart cities (ZEN) som også Bergen Kommune er partner i. Zero Village Bergen skal bli første og største boligområde uten utslipp av klimagasser.

Fylkesmannen i Hordaland (FMHO) hadde innsigelser i 2010 til lokaliseringen basert bl.a. på at området ligger for langt unna Blomsterdalen lokalsenter (700m) og bybanen (1400m). Saken ble derfor sendt til Miljøverndepartementet til avgjørelse og ble godkjent inntatt i KPA i 2013 som byggeområde. Siden da har det blitt brukt store offentlige og private midler på å utvikle prosjektet i tråd med departementets premisser. Nå har altså FMHO de samme innsigelsene til prosjektet som i 2010 og saken ser ut til å bli avgjort i departementet en gang til.

Foruten MDG og SV er hele det politiske miljøet i Bergen svært positiv til prosjektet, noe avstemningen i Komite for Miljø- og Byutvikling viser. Fagavdelingene i Bergen Kommune er også positiv til Zero Village Bergen, deriblant også kommunens egen fagavdeling på miljø. Hordaland Fylkeskommune (HFK) er også positiv til prosjektet og har ingen innsigelser til lokaliseringen. Til forskjell fra MDG og FMHO ser ikke HFK kollektivdekningen som en utfordring og det er faktisk HFK som har ansvaret for kollektivdekningen i Bergen.

Zero Village Bergen ligger nært de største arbeidsplassene i Bergen. Miljøverndepartementet vektla dette tungt da de godkjente utbyggingen i forrige runde: «Departementet har i sin avgjørelse vektlagt at det er underdekning av boliger i denne bydelen i forhold til arbeidsplasser og at det er mulig å legge til rette for miljøvennlige transportløsninger.» (Miljøverndepartementet 24.04.2013).

I tillegg til selve nullutlippsområdet er det igangsatt store tiltak for å legge til rette for at beboere i Zero Village Bergen ikke skal ha behov for å kjøre egen bil. Utover å ha kollektivstopp på egen tomt, legger prosjektet til rette for miljøvennlig transport, herunder elbildelering, el sykler, shuttlebuss til bybanestopp og de store næringsklyngene.

Når Statens vegvesen i august starter opprusting av Hjellestadveien med bygging av infrastruktur for gange og sykling fra Ådland bro til Blomsterdalen, må man kunne anta at dette er en infrastruktur som forutsettes å bli benyttet i omfattende grad. Da virker det rart at man ikke skal kunne legge til grunn den samme forutsetningen for et prosjekt midt på denne strekningen.

I tillegg lages det et omfattende nett av gang- og sykkelveger som gjør at man med enkelhet kan komme seg til jobb, barnehage, skole, butikker, lege m.v. uten bruk av egen bil. Zero Village Bergen er også deltakende i flere prosjekter innen fremtidens transportløsninger så som POD-bike, selvkjørende buss, elsykkel-deling, nye løsninger for bildeling/samkjøring m.v.

Det vil bli bygget boliger fremover som ikke ligger langs bybanen i Bergen. Ikke minst i nabokommunene Askøy, Os, Fjell m.v. Med Zero Village Bergen har Bergen nå en unik mulighet til å får et stort forskningsprosjekt nær de største arbeidsplassene og i tillegg være med på utvikle og prøve nye og fremtidsrettede transportmetoder.

Zero Village Bergen svarer også på lokale, regionale og nasjonale målsettinger for utslippsreduksjon i byggenæringen. Kunnskapen som innhentes i prosjektet skal munne ut i nye byggeregler som gjør at hele Norges byggebransje vil kunne bygge bærekraftig i fremtiden. Det er derved ikke bare et lokalt prosjekt, men et nasjonalt viktig miljøprosjekt.

Pilotprosjektet Zero Village Bergen (ZVB) er det eneste store boligområdet som er klart for forsøksbygging. Det har nå tatt 8 år å utvikle dette boligområdet. Om man skulle starte på nytt med en annen lokalisering vil det ta mange år, og Bergen og Hordaland vil stå i fare for å miste en unik mulighet til å bli satt på det internasjonale miljøkartet og i tillegg miste muligheten til kunnskapsbyggingen og næringsutviklingen som vil følge av et slikt stort pilotprosjekt.

Det er underlig at MDG hevder at Zero Village Bergen ikke er et miljøprosjekt sett i lys av at pilotprosjektet styres av Norges fremste eksperter på bærekraftig bygging samt deltakende internasjonale forskningsmiljøer. Det virker som både FMHO og MDG ikke klarer å se nødvendigheten av handling i innsatsen for fremtidens bærekraftige boligutvikling.

Det er synd at man bruker så mange år på å obstruere noe som tidligere er godkjent. Vi oppfordrer i stedet til å løfte blikket for se en helhet som i sum er positiv for samfunnet og vil bidra til et kunnskapsløft for å kunne bygge miljøvennlige boligområder i fremtiden.

Norge møter Nederland i lagtempo-semifinalen

Sindre Henriksen tar på seg skylden for at Norge ikke klarte å vinne kvartfinalen i lagtempo.

Sier ja til 49 leiligheter

Kommunen har gitt rammetillatelse til å bygge 49 leiligheter i Eikåsen på Paradis, mot at utbygger tar vare på to eiketrær.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten