fanaposten.no

Sondre Båtstrand.

Vis hensyn til fred og fugleliv!

Meninger · Publisert 09:17, 2 jun 2017

I Fanaposten hevder miljø- og klimaminister Vidar Helgesen at den omstridte opphevingen av vannscooterforskriften styrker lokaldemokratiet. Han om det. Jeg er mer bekymret for svekkelsen av naturmangfoldet.

Det var nok av advarsler i høringsrunden om saken. 18 organisasjoner som representerer natur, friluftsliv og hyttefolk – fra Naturvernforbundet og Den norske turistforening til Norsk ornitologisk forening og Norges hytteforbund – påpekte at en oppheving ville kunne utgjøre en stor trussel for blant annet badende, padlere og rødlistede fuglearter. Det er også verdt å merke seg at 75 % av kommunene som svarte leverte negative høringsuttalelser til forslaget om å oppheve forskriften.

Bergen kommune leverte også en kritisk høringsuttalelse som ble vedtatt med stort flertall i bystyret. Bakgrunnen var blant annet en rekke negative innspill fra fagfolk i kommunen, som Kommuneplanavdelingen og Bymiljøetaten, så vel som Forum for natur og friluftsliv.

I Bymiljøetatens konklusjon heter det: «Dersom det åpnes helt opp for vannscooterkjøring på lik linje med småbåt, vil det sannsynligvis oppstå flere slike tilfeller med uvettig kjøring som virker forstyrrende på natur og fugleliv, og sannsynligvis også risikosituasjoner og konflikter med andre brukere av sjøarealet og strandsone».

Dette gir grunn til bekymring. Helgesen er ikke like bekymret, og skriver at politiet selvsagt skal håndheve brudd på bestemmelser om aktsom ferdsel. Bymiljøetaten viser derimot til flere lokale episoder der sjøfugl har blitt forstyrret med vilje, og peker på at politiet og statens naturoppsyn ikke virker å ha hatt tilstrekkelig med ressurser til å følge opp denne typen regelbrudd.

De Grønne tar miljøministeren på alvor når han skriver at han vil at kommunene skal regulere bruken av vannscootere. I bystyret har vi allerede levert inn et privat forslag om forbud mot vannscootere i Bergen kommune, samtidig som vi på Stortinget vil arbeide for å gjeninnføre begrensningene. Vi trenger fred i naturen mer enn vi trenger vannscootere.

bystyret har vi allerede levert inn et privat forslag om forbud mot vannscootere i Bergen kommune

Front mot front på Kokstad

Veien stengt etter ulykken.

Yogastudio legger ned

Dittyogastudio i Kokstadvegen legger ned driften etter omtrent halvannen års drift.

Slik vil de gi ungdom et nytt tilbud om kveldene

Fana IL vil åpne Fana Arena om kveldene og nettene for å gi ungdom et tilholdssted.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten