fanaposten.no

Bygget består av seks leiligheter og en personalavdeling.

Vil politikerne ta på alvor faren for et mindre trygt bomiljø i Råstølen?

Meninger · Publisert 12:36, 28 jan 2021

Både lederen i Fanaposten og innlegget til Erling Birkeland fredag 22. januar tar utgangspunkt i at det i saken om kommunale boliger for personer med psykiatriutfordringer som også ruser seg er en konflikt mellom de nye beboerne og de som allerede bor i Råstølen. Dette er ikke hovedkonflikten. Det er eventuelt den sekundære konflikten.

Den primære konflikten i denne saken er mellom de styrte og de styrende. Konflikten går på at de som bor i Råstølen ikke har tillit til at et vedtak om boliger for vanskeligstilte som har rusproblemer ikke vil medføre et mindre trygt bomiljø.

I saksutredningene helt fra februar 2017 (byrådssak 34/17) der planen for 250 flere kommunale utleieboliger ble redegjort for, fram til risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS-analysen) vedlagt den siste reguleringsplanen, har denne utfordringen ikke blitt tilstrekkelig belyst.

Det står i ROS-analysen: «Driften av utleieboligene i seg selv kan medføre behov for å se på mulige kriminalitetsforebyggende tiltak.» Men det er ikke utredet noe om hvilke tiltak en ser for seg. Etter gjeldende bemanningsnorm er det ikke noen grunn til å tro at bemanningen på de nye boligene kan avhjelpe mulige utfordringer. I mange av de over 600 høringssvarene så blir det påpekt at det har vært tilfeller hvor det har vært forsøk på salg av narkotiske stoffer i Råstølen-området. Tror noen at når en etablerer boliger med potensielle kunder av ulovlige rusmidler at det ikke vil bli økt press på salg av ulovlige rusmidler i området?

Jeg tror ikke at det i Råstølen-området er noen som er imot å få «bukt med hospitsene, elendige boforhold og rene ghetto-tendenser i de utsatte områdene i sentrale bydeler», som det står i lederen. Jeg tror heller ikke at det er noen i Råstølen-området som er imot at de rusavhengige skal få et verdig liv.

Men det er nå en gang slik at forsyningskjeden av narkotika er preget av kriminell virksomhet. Jeg vet ikke om det er meningen at de som vil bo i de nye boligene ikke skal få rusmidler. Men å hindre tilgang er en stor jobb, som det er politiet som har hovedansvaret for.

Politikerne må ta ansvaret for en helhetlig ruspolitikk, noe som inkluderer å ta inn over seg at bosetting av de som har rusproblemer påvirker lokale bomiljø.

Ved å etablere slike boliger flere steder langs primære kommunikasjonsårer som bybanen (for eksempel nær stoppene Råstølen og Sandslivegen) og ved skoler og store boområder, så kan det bli større utfordringer med å begrense tilgangen av narkotika til vår oppvoksende slekt.

Og det er vel ingen som ønsker at flere skal begynne å bruke narkotika?

- Sparkesykler er ok, så lenge de ikke er til hinder

Foreløpig er det langt mellom sparkesyklene mellom Nesttun og Lagunen. Folk vi snakker med hilser dem velkommen, så lenge de ikke er til hinder.

Kommunen visste ikke om Tiers satsing i Fana

Bymiljøetaten sier det skaper utfordringer at Tier etablerte seg i Fana uten at de fikk beskjed om det. - Vi har nok vært litt raske på avtrekkeren,...

Debatt: Paradis-utbyggernes paradis

Paradissjelen blir revet ut, hjerterått og kynisk av utbyggere og kommunen etter at bybanen kom til Paradis.  Området har blitt utbyggeres paradis -...

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten