fanaposten.no

Slik ser Lagunens arkitekt for seg plassering av Familiens hus ved det planlagte torget ved bybanestoppet. Foto: Arkitektgruppen Cubus/Hille Melbye Arkitketer

Vi vil ha mulighet for gode hjelpetilbud for barn, ungdom og familier - ikke begrensninger!

Ansatte ved barne- og familiehjelpen i Fana og Ytrebygda tar til orde mot at Familiens hus flyttes til Sandsli eller Kokstad.

Meninger · Publisert 10:06, 5 jun 2021

Ansatte fra barne- og familiehjelpen i Fana og Ytrebygda er bekymret over det vi leser om i Fanaposten, der kommunen har lagt vekk en mulighet å etablere Familiens hus i Lagune-området.

Vi mener at når man skal etablere et nytt sted for Familiens Hus i Fana/Ytrebygda, må tilgjengelighet for bruker, muligheter for faglig utvikling og en løsning som vil gi et bedre tilbud til barn, ungdom og deres familier enn det vi har i dag være styrende.

Vi spør oss derfor om det er det det vi får hvis Familiens Hus etableres i industriområder på Kokstad eller Sandsli? Er det der barn og ungdom ferdes? Vil denne plasseringen lette tilgjengeligheten for familiene og de som er knyttet til Helsestasjonen, Barne og familiehjelpen, barneverntjenestene osv? Slik vi i Barne– og familiehjelpen ser det, er svaret nei!

LES OGSÅ: Ansatte gjør opprør mot flytteplaner: - Utenkelig å flytte vekk fra der ungdommen er

«Bergens barn,byens framtid», er en plan for å bedre tilbudet til barn, ungdom og familier i Bergen. En del av denne beskriver en struktur for å effektivisere samarbeidet mellom alle aktørene som jobber for målgruppen barn, ungdom og deres familier.

Samlokalisering av tilbudene som helsestasjon, skolehelsetjeneste, barnevern, forvaltningstjenesten, psykisk helse mm er et ledd i denne effektiviseringen.

Det er tenkt at tjenestene skal jobbe sømløst slik at hjelpen kan skreddersys. Det er opprettet lavterskeltilbud og tilbud som Ung Arena, med bl.a. «dropin» tilbud, for nettopp å være tilgjengelig når hjelpen trengs.Barne og familiehjelpen er en del av dette tilbudet. Vi har over år utviklet et bredt spekter av metodikk, familieterapeutiske tiltak, veiledningstilbud til barn;små og store og deres familier. Vi har tilegnet oss erfaring og stor kunnskap, der vi tilpasser hjelpen nettopp slik at den skal hjelpe den enkelte. Bergen kommune oppretter nå samlokalisering av tjenestene i 4 Familiens husi bydelene. Turen er nå kommet til Fana og Ytrebygda.

Bergen kommune ønsker å lokalisere vårt tilbud et annet sted enn i Kommunehuset på Nesttun. Dette fordi man tenker at kommunehuset på Nesttun er uegnet. Bergen kommune har som målsetting å være klar med sine Familiens hus i 2.kvartal 2022.Vi er redd for at gode muligheter forsvinner for oss dersom tempoet skal styre etableringen.Tilgjengelighet for brukerne er viktig. Slik sett har dagens tilbud vært godt plassert sentralt på Nesttun.

LES DEBATTINNLEGG FRA HFU: Et helsetilbud til ungdom der ungdom ikke er

Tilgjengelighet for barn og ungdom der de ferdes. Familier og foreldre som i utgangspunktet må bruke av sin fritid for å komme til veiledning, og kanskje måtte effektivt reise tilbake til jobb igjen.Våre tjenester utløser ingen rett til fri, slik det gjør når man skal følge opp lege, BUP eller sykehustjenester.

Vi vet at mange i vår målgruppe holder til i Lagunenområdet, med de utfordringer det skaper. Synligheten og muligheten til å benytte tilbudene i Familiens hus kunne bli tydelig, og kanskje modnes hos potensielle brukere når de passerer inngangen eller et skilt. Laguneneret kollektivt transportknutepunkt, slik at også de familiene som ikke har Bybanen tett på, enklere kan benytte buss. Det er etablert tilbud til barm og ungdom i nærheten, som eksempelvis ved Zinken Hopp. Og flere lignende arenaer er under planlegging i området.

Det er også en pågående bolig fortetting med Lagunen som et sentrum. Det er her det skjer, og her åpnes muligheten for kommunen til å oppfylle målsetningen i «Bergens barn,byensframtid» ved å være til stede, være forebyggende og være enkelt synlig og tilgjengelig når familier søker hjelp. Mange skoler og barnehager er i nærheten, og kan ha lett tilgjengelighet til et Familiens hus. Det å jobbe med nettverket som barn, ungdom og familier er i til daglig, er viktig for å tilrettelegge en god hverdag for våre familier.

Vi ønsker ikke begrensninger, men muligheter for å utvikle et bedre tilbud til familier, barn og ungdom i Fana og Ytrebygda. Vi ønsker en tilgjengelighet for brukerne, som gjør at de effektivt kan komme til oss i jobb og skolehverdag. Barn og ungdom er spontane,og følelser kan bli store her og nå. Barne-og familiehjelpen har et dagdrop-in tilbud som kan møte dette.

Vi tenke rat det er uklokt av kommunen å ha det så travelt i etableringsprosessen at det fører til en skrinlegging av lokaliseringsmuligheten på Lagunen. Som det går fram av artikkelen i Fanaposten (fredag28.mai), er ikke lokalene på Lagunen klare før et halvt års tid etter kommunens egen frist på 2. kvartal 2022.

Når store avgjørelser for fremtiden skal bestemmes fremstår det meningsløst at denne differansen i tid blir den avgjørende faktoren.

Vi ved Barne og Familiehjelpen i Fana og Ytrebygda ønsker og ber om at vår oppdrags-og premissgiver (kommunen) i større grad tar seg tid, også til å lytte på våre erfaringer og ha med seg brukerperspektivet i valg av Familiens Hus for bydelene. Husk at dette skal være en etablering for mange år og generasjoner framover. Vi oppfordrer til å være framtidsrettet og se muligheter i å være der det skjer.

Slik har Bjarg fått det til å koke på Stavollen: - Hentet inspirasjon fra engelsk klubb

Når Bjargs A-lag spiller hjemmekamp, koker det, både på tribunen og på banen. Det er resultatet av et langvarig arbeid.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten